Svečiai iš Sankt Peterburgo

Prieš Kalėdas Senųjų Trakų pagrindinėje mokykloje viešėjo svečiai iš Sankt Peterburgo

Prieš pat didžiąsias metų šventes, gruodžio 18-20 dienomis, Senųjų Trakų pagrindinėje mokykloje viešėjo mokytojų, mokinių bei jų tėvų delegacija iš Sankt Peterburgo Adomo Mickevičiaus vidurinės mokyklos. Neatsitiktinai pasirinktas toks viešnagės laikas – mat, svečiai norėjo artimiau susipažinti su katalikiškomis Šv. Kalėdų tradicijomis Lietuvoje, pajusti šventinę atmosferą.

Netikėta pažintis

           

           

Bendradarbiavimas tarp Senųjų Trakų ir Sankt Peterburgo mokyklų užsimezgė, galima sakyti, beveik atsitiktinai. Prieš metus mokyklos direktorius Romuald Gžybovski su šokių ir dainų ansambliu „Trakiečiai“ („Troczanie“) dalyvavo festivalyje Sankt Peterburge. Ten susipažino su Adomo Mickevičiaus mokyklos Sankt Peterburge choreografijos mokytoja Irena Bestuževa. Ši jau kurį laiką ieškojo galimybių užmegzti ryšius su kraštu, kurį be galo mylėjo poetas ir kurio vardu pavadinta jų mokykla. Žodžiai neliko tik žodžiais: iškart po pažinties Irena Bestuževa ėmė burti norinčiųjų vykti į Lietuvą grupę.

Išskirtinė mokykla

            Adomo Mickevičiaus vidurinė mokykla, su kuria užmezgėme draugiškus ryšius, yra vienintelė Rusijoje mokykla, kurioje mokoma ne tik lenkų kalbos, bet ir Lenkijos istorijos bei geografijos.  

Pagal 2002 m. statistinius duomenis, 15,3 proc. Sankt Peterburgo gyventojų sudaro kitų tautybių žmonės, iš jų – 4 proc. lenkų, o turinčiųjų lenkiškas šaknis – dar daugiau. Tad nenuostabu, kad atsirado poreikis įsteigti mokymo įstaigą, kurioje galėtų mokytis lenkų kilmės vaikai.

            Posovietiniais laikais atsirado stiprus impulsas atgimti lekiškajam Peterburgui: 1989 metais įkurta kultūrinė-švietėjiška bendrija „Polonija“, 1992 metais – „Lenkų sąjunga“. Net ir visiškai asimiliavusis rusiškoje bendruomenėje, pasikeitus kelioms kartoms, žmonės vis jaučia nenumaldomą poreikį demonstruoti lenkiškąją kilmę. Pasak mokytojos Irenos Bestuževos, ir jų mokykloje yra grupelė entuziastų, kuriuos mokyti lenkų kalbos reikalauja širdies šauksmas. Žinoma, šie dalykai, kaip ir Adomo Mickevičiaus kultas,  labiau rūpi vyresniajai kartai, kuri jaučia pareigą ir būtinybę išsaugoti patriotines vertybes, parodyti jaunimui, kad be Holivudo ir hamburgerių yra šis tas daugiau – kultūra, kalba, tikėjimas, tradicijos.

Adomo Mickevičiaus pėdsakais

Svečiai iš Sankt Peterburgo pirmiausia norėjo susipažinti su Adomo Mickevičiaus, kurio vardu pavadinta jų mokykla, gyvenimu Lietuvoje. Aplankę baroko šedevrą - Petro ir Povilo bažnyčią, katalikiškumo simbolius – Katedrą bei Aušros vartus, neaplenkė ir Adomo Mickevičiaus muziejaus Vilniuje. Apie didžiojo poeto gyvenimo vingius vaizdžiai ir intriguojančiai pasakojo poetas Voitechas Piotrovičius ir muziejaus direktorius Rimantas Šalna.

Irena Bestuževa sakė, kad jų mokiniams ši ekskursija buvo labai naudinga. Jaunimas dažnai plaukia pasroviui, nė nesusimąstydamas apie tikrąsias vertybes ar juos supančių reiškinių  prasmę. Dažnas besimokantis Adomo Mickevičiaus vardo mokykloje net nežino, kas tai per veikėjas. Šis vizitas neabejotinai bus postūmis jaunimui domėtis savo šaknimis, lenkų kultūra bei papročiais.

Kalėdų stebuklo belaukiant pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

            Vienas iš svečių vizito tikslų – supažindinti savo jaunimą su katalikiškomis Kalėdų tradicijomis, kurios yra gajos Lietuvoje. Kasmet Senųjų Trakų pagrindinėje mokykloje vyksta tradicinė kalėdinė vakaronė su tėvais, kuomet vaišinamasi kalėdiniais patiekalais, dalijamasi paplotėliais su nuoširdžiausiais palinkėjimais, giedamos kalėdinės giesmės. Tikybos mokytoja drauge su muzikos mokytoja parengia religinį vaidinimą, kuriame dalyvauja mokiniai. Kalėdinėje vakaronėje dalyvavo ir Trakų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Irena Narkevič, Trakų rajono tarybos narė Marija Puč, Senųjų Trakų seniūnė Ana Ingelevič.

Svečiai liko sužavėti šilta renginio atmosfera, nuoširdumu. Šventinės nuotaikos sūkuryje pasirašyta ir bendradarbiavimo sutartis tarp mokyklų. Pavasarį planuojamas Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos mokytojų, mokinių ir tėvų vizitas į Sankt Peterburgą. Pasak mokyklos pavaduotojos Alinos Sobolevskos, mokyklos mokiniai tarptautinių projektų dėka aplankė ne vieną Europos miestą, o Rusija – dar nepažinta šalis. Šis bendradarbiavimas atvers duris krašto, kuriam vis dėlto esame kultūriškai artimi, artimesiam pažinimui.

                                                                                                          Irena Stefanovič