Tenis stołowy – klub sportowy „Tezaurus”

W  październiku, jak co roku, rozpoczyna się sezon rozgrywek ligi tenisa stołowego. Na stronie internetowej Asocjacji Tenisa Stołowego na Litwie, każda drużyna, która ma chęć uczestniczyć w tym sezonie rozgrywek, może sprawdzić swój plan, gdzie wskazane są data, czas i miejsce zawodów. Należy zauważyć, że odbywają się one w klubach sportowych na terytorium całego naszego kraju. Często spotykają się drużyny w naszej sali, ale też jadą do Wilna, Jonawy, Telsz, Uciany lub Olity. 

Cieszy nas to, że ilość drużyn reprezentujących nasz klub sportowy „Tezaurus” ciągle się zwiększa. Mamy cztery drużyny mężczyzn, jedna z nich gra już w III lidze. Drużyna dziewcząt  z naszej szkoły rywalizuje w II lidze. Natomiast ostatnio zaistniała nowa drużyna chłopców, którą reprezentują Kamil i Romuald Milewscy, Łukasz Jarmołowicz i Patryk Łaurukajtis.

W czasach współczesnych, gdy większą wagę dla dzieci ma gra w komputerze niż aktywność fizyczna, stawiamy sobie pytanie, jak odciągnąć młode pokolenie od pewnych pokus, a jednocześnie wzmocnić rozwój emocjonalny i fizyczny. Naukowcy są w tym temacie zgodni – należy grać w tenisa stołowego! Zaskakujące? A jednak, tenis stołowy pomaga rozwinąć inteligencję dziecka, jednocześnie zwiększając jego sprawność fizyczną. Tenis stołowy jest to dyscyplina dla każdego. Nie trzeba mieć określonych predyspozycji, jak ma to miejsce w wielu innych sportach. Z powodzeniem w tenisa stołowego mogą grać dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze. Tenis stołowy  można uprawiać na poziomie amatorskim, jak również można kształcić swoje możliwości i uczestniczyć w zawodach wysokiego poziomu.

A więc, do spotkania na sali sportowej naszej szkoły, a dla zawodników ligi tenisa stołowego życzymy dobrych startów.

Na zdjęciach uczniowie,

którzy biorą udział w rozgrywkach ligi tenisa stołowego na Litwie