Tradicinė senelių šventė

Senelių šventė jau tapo tradicine švente mūsų mokykloje. Šiais metais močiutės ir seneliai susirinko sausio 21 dieną.

Šventei mokiniai ir mokytojai turėjo paruošę savo mylimiems seneliams net dviejų valandų meninę programą.

Šventės vedėjai, brolis ir sesuo Jarekas ir Justina Orlovai, pasveikino visus susirinkusius. Pirmieji savo pasirodymu nudžiugino patys mažiausieji – priešmokyklinės grupės ugdytiniai su pedagoge Galina Grinevič. Jie padainavo savo seneliams net tris daineles. 1- 4 klasių mokiniai kartu su mokytojomis Elvyra Lavrukaitiene ir Lilija Kieras pristatė vaidinimą „Spalvų pasaulyje”. Lucija Kašėtienė paruošė su 2- 4 klasių mokiniais inscenizaciją „Miško laiškanešys”, o Renata Zarembaitė su trečios klasės mokiniais parodė inscenizaciją „Pirštinė”, kurią mokiniai atliko lietuvių kalba.

Mokyklinis mokinių ansamblis „Vaivorykštė” susirinkusiems svečiams pristatė lenkų ir lietuvių liaudies dainų ir šokių meninę programą.

Meninės programos pabaigoje, visų senelių vardu kalbėjo Jareko ir Justinos močiutė Helena Kodis, kuri dėkojo mokiniams ir mokytojams už gražią šventę. Dėkodama ji įteikė vaikams vaišių, sausainių ir saldainių.

Tuo šventė nesibaigė. Mūsų mokyklos svečiai buvo pakviesti prie stalo, kurį suruošė seneliai ir mokytojai. Antroje šventės dalyje mokytojai turėjo paruošę seneliams matematinių, kalbinių bei muzikinių užduočių, kurias jie atliko puikiai.

Senelių šventė – tai pilna šypsenų, džiaugsmo ir gerų emocijų diena, kuri ilgai pasiliks kiekvieno širdyje.