Tu ważna jest każda litera …

Pisanie ręczne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wielu umiejętności, takich jak zdolność do skupienia uwagi, koncentracja i pamięć. W słowach, których uczymy się, pisząc ręcznie, robimy mniej błędów niż w wyrazach poznawanych podczas korzystania z komputera. Kaligrafia ułatwia uczniom zapamiętywanie i rozpoznawanie liter.

20 kwietnia 2018 roku nauczycielki nauczania początkowego Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach Łucja Kašėtienė, Wioletta Naumowicz i Elwira Lavrukaitienė, chcąc przypomnieć cenną sztukę ładnego i starannego pisania, po raz drugi zorganizowały rejonowy konkurs kaligrafii „Złote piórko“ wśród uczniów klas 1-4 szkół polskich rejonu trockiego. W konkursie wzięło udział 32 uczniów, którzy byli zwycięzcami w poszczególnych klasach w swoich szkołach.

Celem konkursu było rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii oraz doskonalenie umiejętności odręcznego pisania. Uczestnicy mieli za zadanie pięknie przepisać tekst, w którym liczyła się umiejętność płynnego, ciągłego pisania, estetyczne łączenie liter, prawidłowe rozmieszczenie całości na kartce oraz pisanie bez błędów.

Zgodnie z regulaminem komisja w składzie: polonistki Ireny Orłowej, nauczycielek nauczania początkowego Ali Pucz i Iwony Grigienė, oceniła staranność pisma (kształt i łączenie liter), estetykę pisma (bez skreśleń, poprawek), czytelność, bezbłędność, rozmieszczenie tekstu (zachowanie marginesów, właściwe przenoszenie wyrazów) i przyznała następujące miejsca:

 

Klasa I

I miejsce – Emilia Waszkiewicz, Gimnazjum w Trokach (naucz. Teresa Mikonskaja)

II miejsce – Amelia Maconko, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (naucz. Loreta Mackiewicz)

III miejsce – Emilia Krajczyńska, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie (naucz. Jolanta Szoc)

Wyróżnienie – Łaria Leonavičiūtė, Gimnazjum w Trokach (naucz. Teresa Mikonskaja)

 

Klasa II

I miejsce – Oskar Karpicz, Gimnazjum w Trokach (naucz. Alia Pucz)

II miejsce – Adriana Pucz, Gimnazjum w Trokach (naucz. Alia Pucz)

III miejsce –Deiwidas Bendžiūnas, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie (naucz. Irena Rudzis)

Wyróżnienie – Gabija Sidaravičiūtė, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie (naucz. Irena Rudzis)

 

Klasa III

I miejsce – Milana Podgaiska, Gimnazjum w Trokach (naucz. Irena Markowska)

II miejsce – Aneta Lalka, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie (naucz. Krystyna Trojko)

III miejsce – Witautas Luskevičius, Gimnazjum w Trokach (naucz. Irena Markowska)

Wyróżnienie – Karina Stankiewicz, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach (naucz. Wioletta Naumowicz)

Klasa IV

I miejsce – Anna Baranowska, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach (naucz. Wioletta Naumowicz)

II miejsce – Alicja Baranowska, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach (naucz. Wioletta Naumowicz)

III miejsce – Dominik Melguj, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie (naucz. Andrzelika Jacunskienė)

Wyróżnienie – Gabriela Klukowicz, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (naucz. Bożena Sienkaniec)

 

Chcemy, by nasz konkurs stał się dla uczestników przygodą z kaligrafią, doskonałą zabawą z piórem w ręku. Wierzymy, że i w następnych latach nie zabraknie chętnych do udziału w konkursie, który pozwoli przekonać uczniów o wyższości odręcznego pisania nad komputerowym.

 

Wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Elwira Lavrukaitienė

nauczycielka nauczania początkowego

Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach

Fot. Wioletta Naumowicz