Vaikų vasaros socializacijos stovykla “Vabaliukai 2018”

Birželio 4 – 8 d. Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus  Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje buvo vykdomas savivaldybės vaikų socializacijos projektas – 5 dienų vaikų vasaros stovykla, skirta ikimokyklinio ir pradinio ugdymo klasių mokiniams. Stovykla organizuojama nuo 2004 metų. Projektas yra tęstinis, pradėtas vykdyti pieš 14 metų. Organizuojant šias vasaros poilsio stovyklas siekiama pasirūpinti turiningu vaikų laisvalaikiu vasaros atostogų metu bei pilietiškumo ugdymu. Projektas „Žinau, kur gyvenu” yra skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ečiui. Pagrindinis projekto tikslas – organizuoti kūrybingą, turiningą ir prasmingą poilsį, ugdyti meilę Lietuvai, propaguoti sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį. Stovyklos veiklose dalyvavo 26 ugdytiniai.

        Stovyklos programa buvo įdomi ir įvairi, kiekviena diena vis kitokia. Ankstų pirmadienio rytą vyko dieninės stovyklos „Vabaliukai” atidarymas. Sveikinimo žodį tarė pradinio ugdymo vyr. mokytoja Liucija Kašėtienė. Tą dieną jai talkino ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja Galina Grinevič. Pirmiausia mokiniai buvo susipažindinti su stovyklos taisyklėmis ir programa, skirta jų užimtumui ir ugdymui paįvairinti. Pirmąjį stovyklos pusdienį vyko susitikimas su Trakų krašto tradicinių amatų centro edukatore Rasa Pavilioniene, kuri atstovauja kūrybinėms dirbtuvėms „Rišta lėlė”. Užsiėmimo metu buvo pristatytas senasis lėlių rišimas bei jų panaudojimas. Vaikams buvo parodyta keletas skirtingais būdais pagamintų minkštų lėlių pavyzdžių. Vėliau mokiniai patys gamino lėles seniausiu ir lengviausiu – rišimo būdu. Lėlės kūną ir drabužius vaikai rišo iš audinio skiaučių. Lėlę rengė labiausiai lietuvišką tautinį kostiumą atspindinčiais drabužiais. Visas pagamintas lėles vaikai galėjo išsinešti į namus.

         Antroji stovyklos diena buvo skirta teatrui. Tikybos mokytoja Magdalena Klepka ir muzikos mokytoja metodininkė Lilija Kieras organizavo įvairias veiklas. Mažiesiems buvo skaitomi padavimai ir legendos apie Lietuvą. Ugdytiniai labai aktyviai ir noriai atsakinėjo į mokytojų klausimus. Muzikos mokytoja L. Kieras vaikams taip pat pasiūlė įvairių lietuvių liaudies šokių, dainų bei žaidimų. Visi vaikai labai smagiai dainavo, žaidė linksmus žaidimus, kurie padėjo jiems šiek tiek susipažinti su teatro paslaptimis, jo užkulisiais.

         Trečiadienis – kalbų, taip pat origami technikos, kuria buvo gaminami spalvoti drugeliai, diena. Ryte anglų kalba vaikams buvo skaitomos pasakos, vyko pokalbiai apie Lietuvą. Kalbų dieną stovykloje vedė anglų kalbos mokytoja Marina Sergeičik. Vaikai taip pat išmoko smagią dainelę apie Lietuvą, pagamino atvirukus, kuriuose įrašė sveikinimus tėvynei, žiūrėjo filmuką. Beje, visa tai vyko anglų kalba. Vėliau stovyklautojai vaidino, gaminio kaukes. Origami technikos paslapčių mokė pradinio ugdymo vyr. mokytoja Violeta Naumovič, kuri šiek tiek papasakojo apie visame pasaulyje žinomą origami techniką akcentuodama, kad jos šaknys grįžta į senovę. Origami - tai popieriaus lankstymo menas, kuris moko vaikus kantrybės ir nuoseklumo. Mokinukai, mokytojos Violetos padedami, lankstė raudonos, geltonos ir žalios spalvos drugelius. Mažieji buvo labai patenkinti galutiniu savo darbo rezultatu -  jų rankomis išlankstyti spalvoti drugeliai papuošė klasių erdves, o svarbiausia, kad iš įvairiaspalvių drugelių buvo pagaminta Lietuvos vėliava, kurios fone stovyklautojai ir įsiamžino.

        Ketvirtąją stovyklos dieną mokiniai su mokytojomis vyko į etnografinę Dalgedų sodybą, kurioje vyko edukacinė programa „Piemenėlių valgiai”. Edukacinės programos metu vaikai trumpam sugrįžo į praeitį, žaidė linksmus žaidimus, kiekvienas pasigamino ruginių sausainių. Kol sausainiai kepė, mokiniai klausėsi įdomių edukatorės pasakojimų apie piemenėlius, kas jie tokie, ką jie veikdavo, kokius gyvulius ganydavo, kodėl ir kur ganydavo, kokie buvo papročiai ir tradicijos piemenavimo metu. Vaikai klausėsi senovinių įrašų, taip pat
ragavo žolelių arbatos. Kupini edukacinės programos ir kelionės įspūdžių stovyklautojai grįžo į Senuosius Trakus.

       Penktadienį, birželio 9 dieną, vyko stovyklos uždarymas, kuris nuo pat ankstyvo ryto buvo pilnas įdomių veiklų.  Stovyklos „Vabaliukai 2018“ dalyviai drauge su dailės vyr. mokytoja Daiva Žukiene ir pradinio ugdymo vyr. mokytoja Liucija Kašėtiene dalyvavo meninėse veiklose. Piešimas – mėgstamas bet kurio vaiko užsiėmimas, tad buvo nutarta vaikus pamokyti piešti muilo burbulais. Pirmiausia vaikai su dailės vyr. mokytoja Daiva Žukiene pasiruošė spalvotą tirpalą: iš vandens, dažų ir trupučio indų ploviklio. Tada pasiėmė šiaudelius ir prisigamino burbulų. O toliau, jau kaip fantazija leido – vaikai pūtė burbulus, dėjo ant jų baltą popierių, sėmė rieškučiom. Jei norėjosi – dar truputį piešė šiaudeliais. Technika nepaprastai linksma, nereikalaujanti jokio išankstinio pasiruošimo. Vaikai labai smagiai praleido laiką. Tą pačią dieną stovyklautojai gamino ir gėlytes iš spalvoto popieriaus, ant kurio užrašė savo linkėjimus Lietuvai.

      Stovyklos metu vyko daug įvairių renginių, ugdančių skirtingas vaikų socialines kompetencijas bei įgūdžius, lavinančių jų kūrybiškumą, saviraišką, skatinančių mąstyti apie Lietuvą, jos ateitį, ugdančių gebėjimą reikšti savo mintis, bendrauti ir bendradarbiauti siekiant užsibrėžtų tikslų. Mokiniai ne tik šauniai praleido laisvalaikį, bet ir buvo skaniai maitinami. Stovykloje buvo patirta daug gražių akimirkų, kurios ilgam liks vaikų atmintyje.

 

Daiva Daukševičienė,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja