VI Międzynarodowy turniej tenisa stołowego w Suwałkach 2016 rok

W dniach 8-11 września 2016 r. w Suwałkach na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego. Była to już szósta edycja. W turnieju wzięło udział 250 uczestników z Rosji, Łotwy, Czech, Ukrainy, Polski, Litwy. 

Naszą drużynę reprezentowało siedem osób klubu sportowego „Tezaurus” Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego: Klaudia i Patryk Łaurukajtisowie, Łukasz Jarmołowicz, Maksymiljan Stankiewicz, Pauła Juszkewicziute, Ewelina Gryniewicz i Aleksandra Parangowska.

Cieszy, że wśród większości szkół sportowych Litwy – Wilna, Olity, Jonawy, Poniewieża, nasze Stare Troki godnie reprezentowały swoją miejscowość i szkołę. Poziom gry był wysoki. Nasi sportowcy wykazali się dobrze, najlepszy wynik – osiągnięte IV miejsce, dobre, lecz bez medalu.

T en turniej dla naszej szkoły i szkoły w Starym Folwarku był jubileuszowy, chociaż szósty. To przed dziesięciu laty została nawiązana przyjaźń i podpisana umowa o współpracy dwóch szkół, za co jesteśmi wdzięczni. Gratulujemy, że sportowe obozy, turnieje, spotkania integracyjne przez te lata były bardzo ważne dla dwóch wymienionych placówek, a najważniejsze, że o tym mówi młodzież, która przy spotkaniu wspomina i opowiada różne sympatyczne chwile przeżyte nawzajem. Dziękujemy za to, bo to jest najważniejsze. My, dorośli, mamy nadzieje, że wy, młode pokolenie, będziecie kontynować założone tradycje.

Pamiątkowy puchar Fair Play ufundowany przez Prezesa Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku został przekazany dla drużyny ze Starych Trok.