Viešėjo garbūs svečiai iš Lenkijos

Spalio 14 d. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje lankėsi įtakingi svečiai iš Mažosios Lenkijos vaivadijos Maršalkų biuro: Grzegorz Biedroń (Gžegož Biedron) – Mažosios Lenkijos vaivadijos tarybos narys, Regiono plėtros ir ryšiams su užsieniu komisijos pirmininkas ir Zdobysław Milewski (Zdobyslavas Milevskis) – Seimo kanceliarijos direktorius.

Vizito tikslas – pasveikinti mokyklos bendruomenę su neseniai paminėta Tarptautine mokytojo diena. Lenkijos Respublikos valdžios atstovai atvežė dovanų, kurių vertė – 6 000 zlotų. Mokyklos materialinė bazė pasipildė kokybiškais mikrofonais, daugialypės terpės įranga ir nauja mokomąja literatūra muzikos dėstymui.

Mokyklos ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Lilijos Kieras parengė svečiams gražų koncertą, be to jiems suorganizuota ekskursija po istorinius Trakus.

 

Senųjų Trakų A.Stelmachvskio pagrindinės mokyklos informacija

Nuotraukų autorė Violeta Naumovič