Vytauto Didžiojo 580 mirties metinių minėjimas

vytautoMinejimas.JPG   Šiemet sukanka 580 metų nuo žymiausio Lietuvos valdovo Vytauto Didžiojo mirties. Mūsų kraštui šis valdovas ypač reikšmingas, kadangi jis čia gimė, gyveno, jam valdant čia mezgėsi istorinės reikšmės įvykiai. Istorikas Tomas Baranauskas savo pranešime, skirtame Vytauto Didžiojo mirties 580-osioms metinėms, rašė: „Vytautas yra žymiausias visų laikų Lietuvos valdovas. Jo valdymas ir jo epocha pasižymėjo reikšmingais darbais ir permainomis įvairiausiose Lietuvos politinio, kultūrinio ir ekonominio gyvenimo srityse. Kartu su Jogaila jis krikštijo Lietuvą, kartu pasiekė pergalę Žalgirio mūšyje ir galutinai likvidavo kryžiuočių grėsmę Lietuvai, formavo karių – bajorų luomą, kūrė Lietuvos miestų savivaldos pagrindus, diegė Lietuvos vidaus gyvenime rašto kultūrą, kūrė ir įtvirtino Lietuvos heraldinius simbolius. Įspūdį daro ir tai, kad Vytauto laikais Lietuva pasiekė maksimalias savo teritorijos ribas, tapo valstybe „nuo jūros iki jūros“. Jis svarbus ir kai kurioms Lietuvos tautinėms mažumoms – nuo Vytauto savo istorijos pradžią skaičiuoja Lietuvos žydų, karaimų bei totorių bendruomenės, kurių įsikūrimas ir teisinis statusas Lietuvoje susijęs su Vytauto vardu. Kad žymesnio valdovo Lietuva nėra turėjusi ir greičiausiai nebeturės, daugeliui buvo aišku, praėjus vos keliems dešimtmečiams po jo mirties.“
            Įprasminant Vytauto Didžiojo vardą, Trakuose jo vardu pavadinta gimnazija, Senuosiuose Trakuose – Vytauto tėvo, Kęstučio, vardu – pagrindinė mokykla.
Mūsų mokykla, norėdama paminėti šio didžio valdovo mirties metines, spalio 21 d. organizavo bendrą renginį su Senųjų Trakų kaimo biblioteka. Renginio programą kūrė istorijos mokytoja Janina Gudalevič, mokyklos bibliotekininkė, dailės ir technologijų mokytoja Daiva Ustilaitė ir kaimo bibliotekos bibliotekininkė Julijana Dzergač. Renginyje dalyvavo mūsų mokyklos 7, 9 ir 10 kl. mokiniai. Pirmiausia J. Dzergač trumpai papasakojo mokiniams apie Vytautą. Renginio svečias – fotografas Vytautas Žemaitis – deklamavo savo kūrybos eiles apie Senuosius Trakus. Po poetinės dalies mokytoja J. Gudalevič parodė mokiniams filmą apie Žalgirio mūšį. Pasinėrę į to meto atmosferą, mokiniai išbandė savo žinias istoriniame konkurse, kurio visi klausimai buvo susiję su Vytautu, jo valdymo laikotarpiu.

         vytautoMinnejimas2.JPG

I-oji vieta atiteko 10 kl. mokinei Samantai Fominovai, II-oji vieta – 9 kl. mokinei Dorotai Buchoveckai ir 7 kl. mokinei Samantai Daukševič, o III-iąją vietą pasidalijo 9 kl. mokinys Jaroslav Orlov ir 7 kl. mokinė Karolina Ugrevič. Renginio rėmėjas - asociacija „Senųjų Trakų kaimo tėvų bendruomenė“ – įsteigė prizus konkurso nugalėtojams. I-osios vietos laimėtoja S. Fominova gavo 2 pakvietimus į poilsio ir pramogų centrą „Trasalis“, kiti – knygų bei užrašų knygelių. Dailės ir technologijų mokytoja D. Ustilaitė atminimui apie bendrą projektą kaimo bibliotekai padovanojo dekupažo technika padarytą Vytauto paveiksliuką.

            Pasak kaimo bibliotekininkės J. Dzergač, šio renginio tikslas - ne tik paminėti svarbią istorinę sukaktį, skatinti jaunimo domėjimąsi savo krašto praeitimi, bet ir toliau bendradarbiauti su mokykla. Juk iš tiesų ir mokyklą, ir biblioteką vienija tas pats siekis uždegti mokinių žingeidumą, aistrą skaitymui, ugdyti kūrybingą, mąstančią asmenybę.

                         

           

 

 

                                                                                                          Irena Stefanovič

 

Naudotas šaltinis:

Tomo Baranausko pranešimas, skirtas Vytauto Didžiojo 580-osiosm mirties metinėms

http://naujienos.istorija.net/2010/10/vytauto-didziojo-mirties-580-osioms.html