W szkole w Starych Trokach odsłonięto tablicę Patrona

25 stycznia w naszej szkole odsłonięto tablicę upamiętniającą wieloletniego prezesa Wspólnota Polska, prawnika, działacza społecznego Andrzeja Stelmachowskiego oraz datę nadania szkole imienia profesora.  

 Uroczystość rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem sztandaru szkoły. Rozpoczynając imprezę dyrektor szkoły Romuald Grzybowski powitał gości oraz przypomniał osiągnięcia i sukcesy szkoły od momentu nadania szkole imienia profesora w  2010 roku.

  - Ostatnie lata były wyjątkowo pomyślne dla naszej szkoły. Realizowaliśmy trzy projekty międzynarodowe, dzięki  którym nasi uczniowie zwiedzili Turcję, Irlandię, Cypr, Włochy i Grecję. Wielu naszych uczniów zostało zwycięzcami konkursów przedmiotowych i olimpiad. W listopadzie ubiegłego roku nasza szkoła jako jedyna ze szkół polskich rejonu trockiego otrzymała wyróżnienie w konkursie – Najlepsza szkoła, Najlepszy nauczyciel. Sądzimy, że Patron szkoły ma w tym potoku sukcesów swój udział – mówił gospodarz szkoły.

 Na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej profesora przybylo wielu dostojnych gości. Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący  Sejmu RL , prezes Trockiego Oddziału ZPL, Edyta Tamošiūnaitė, wiceminister Oświaty i Nauki Litwy, Edward Trusewicz, wiceminister Kultury Litwy, Janusz Skolimowski , ambasador Rzeczypospolitej Polskiej  na Litwie, Iwona Frączak , kierownik konsulatu RP w Wilnie, synowie profesora: Zbigniew Stelmachowski oraz Stanisław Stelmachowski, Marian Cichosz - wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Józef Górny  - dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, Teresa Sołowjowa, wicemer rejonu trockiego, Irena Narkiewicz, wicedyrektor administracji samorządu rejonu trockiego, Maria Pucz – prezes AWPL rejonu trockiego, radna samorządu rejonu trockiego, dr hab. Jarosław Wołkonowski - dziekan Wydziału Informatyczno-Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Filia w Wilnie, Maria Piotrowicz, prezes Oddzialu Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Łodzi, Bożena Omiljanowicz – dyrektor szkoły im. Marii Konopnickiej w Starym Fowarku oraz Zbigniew Markiewicz przedstawiciel gminy Suwałki, Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia „ Macierz  Szkolna”, Jonas Varaneckas, ks. dziekan proboszcz parafii w Trokach i Starych Trokach, Dalia Dzigienė – kierownik wydziału oświaty administracji samorządu rejonu trockiego, Regina Žukienė - st. specjalista wydziału oświaty administracji samorządu rejonu trockiego, kurator szkoły, dyrektorzy szkół rejonu trockiego, przedstawiciele Rady Szkoły, były dyrektor szkoły polskiej w Starych Trokach Marian Adamowicz i inni.  

 Tradycyjnie w styczniu w szkole im. Andrzeja Stelmachowskiego odbywają się imprezy poświęcone Patronowi, bowiem 28 stycznia mija rocznica urodzin patrona tej wiejskiej szkoły. Konkursy i przedsięwzięcia są organizowane w taki sposób, że zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Organizatorami konkursów poświęconych patronowi w tym roku były Irena Orłowa, polonistka szkoły oraz Łucja Kašėtienė, nauczycielka klas początkowych.

 Pierwszoklasiści w tym roku mieli konkurs kaligrafii. Zwycięzcą został Norwid Lavrukaitis. Uczniowie starszych klas mieli konkurs wiedzy o patronie. Laureatami zostali Eiwin Pilecki, Magda Jarosławska oraz Ronald Baranowski. Uczniowie pisali również dyktanda oraz wypracowania, zainspirowane cytatami z wystąpień i prac profesora Stelmachowskiego. Zwycięzcą konkursu prac twórczych została Greta Okuniewicz, najlepsze dyktanda zostały napisane przez  Kamilę Monkiewicz, Kamilę Fominową oraz Gretę Jarmołowicz. W grudniu ubiegłego w szkole odbył się 9. Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego , który również był poświęcony pamięci profesora.

 Licznie przybyli dostojni goście dzielili się ze wspólnotą  szkolną swymi wspomnieniami o profesorze Stelmachowskim.

-  Był wspaniałym człowiekiem, który tworzył prawdziwą wspólnotę, więź, łączacą wszystkich Polaków rozsianych na świecie. Był orędownikiem wszystkich Polaków Wileńszczyzny. Nie pytał co mi może dać Ojczyzna, tylko co ja mogę dla niej zrobić? Kochał kraj i ludzi,  i nic mu nie było straszne  - wspominała Maria Piotrowicz, wieloletnia współpracowniczka profesora Stelmachowskiego, która w swym przemówieniu podkreślała, jak ważna jest pamięć narodu. Zapewniła zebranych, że profesor z pewnością byłby dumny z obecnych osiągnięć szkoły.

 Ambasador RP Janusz Skolimowski, zabierając głos podzielił się swymi refleksjami o współpracy z profesorem Stelmachowskim, gratulując szkole wyboru za patrona człowieka, pamięć o którym jest żywa w sercach wielu ludzi. Wiele szkół, zdaniem ambasadora, nosi imię znanych, lecz dalekich postaci, natomiast  szkoła polska w Starych Trokach  posiada patrona znanego na Wileńszczyźnie z życia, czynów, ktory jeszcze calkiem niedawno współtworzyl historię polską i miał ogromny wpływ rownież na rozwój mniejszości polskiej na Litwie.

 Władze rejonu trockiego przybyłe na uroczystość gratulowali szkole sukcesów ostatnich lat, aktywności  kadry pedagogicznej, przypomniano również okoliczności nadania szkole imienia profesora. Teresa Sołowjowa, wicemer rejonu trockiego zapewniła społeczność szkolną o pomocy i zachowaniu tej szkoły na przyszłe lata.

 Wzruszające i serdeczne było przemówienie syna profesora Zbigniewa Stelmachowskiego.

-          Jest to jedyne miejsce na świecie, w którym jest tak uhonorowany i szanowany nasz ojciec. Jesteśmy wdzięczni społeczności szkolnej za tę wyjątkową uroczystość, spotkanie tylu ludzi,  którzy znali, współpracowali z naszym ojcem – mówił syn profesora.


Od momentu nadania imienia szkoła podtrzymuje kontakty z rodziną profesora.  Do archiwum rodzinnego  państwa Stelmachowskich trafią najlepsze wypracowanie i piękna praca kaligraficzna o profesorze ucznia 1 klasy ze Starych Trok. W prezencie dla uczniów synowie zostawili czekolady, bowiem każdy uczeń tej szkoły wie, że czekoladki były jedyną słabością profesora.

 Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu RL dziękował społeczności szkolnej za pamięć i szacunek o wielkim Polaku, który kochał Kresy, a wyniki i osiągnięcia szkoły są świadectwem wartości , którym wierny był patron szkoły.

 Edward Trusewicz, obecny wiceminister kultury, jest wychowankiem szkoły polskiej w Starych Trokach, pracował tu również jako nauczyciel, więc zabierąc głos przypomniał, że tę placówkę oświatową  zawsze charakteryzował szczególny klimat, życzył społeczności szkolnej wielu sukcesów pedagogicznych i wychowawczych oraz poczucia dumy z przynależności do polskiej szkoły z bogatą tradycją.

 Edyta Tomašiūnaitė, wiceminister Oświaty i Nauki Litwy zabierając głos podkreśliła wagę uroczystości i gratulowała szkole wyboru patrona i życzyła realizacji wszystkich, nawet najtrudniehszych zamierzeń, zachęcając do kontynuacji działań i prac swego Patrona.

 

 

1.JPG 2.JPG

 

3.JPG 4.JPG 5.JPG