Wizyta delegacji z Turcji w Starych Trokach

logo.JPG
 

W dniach 17-27 września Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego  w Starych Trokach gościła 23-osobową delegację ze Szkoły Technicznej  Nevsehir z  Turcji. Była to rewizyta partnerów, realizujących wspólnie projekt Comenius pod nazwą „ Most kultur pomiędzy Trokami a Nevsehir”.  

 - Tematem projektu były powiązania kulturalne, karaimska mniejszość narodowa, która łączy narody polski, litewski oraz turecki. Każdy międzynarodowy projekt dla szkoły to rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i nauczycieli. Udział w takich projektach  pomaga młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Roboczym językiem projektu był język angielski, chociaż uczyliśmy naszych partnerów języka polskiego i litewskiego, one nas tureckiego, a wspólnie poznawaliśmy  język, kulturę i tradycje karaimskie  – mówiła koordynator projektu, nauczycielka języka angielskiego Edita Rumbutė.

 W pierwszym dniu pobytu gości na Ziemi Trockiej gospodarze zaprezentowali gościom program artystyczny. Szkolny zespół „Tęcza” kierowany przez Liliję Kieras zaprezentował godzinny program artystyczny, polskie i litewskie, ludowe i współczesne piosenki i tańce były gorąco oklaskiwane przez gości. Partnerzy projektu dwustronnego zwiedzili Stare Troki, klasztor, kościół, zapoznali się ze słynną historią tej miejscowości. Po powrocie do szkoły czekała na nich niespodzianka, poczęstrunek przygotowany przez rodziców i uczniów szkoły, tradycyjne przysmaki polskie i litewskie.

 - 10 dni w innym kraju to naprawdę niemało, cieszymy się, że możemy  przybliżyć nasz kraj, kulturę, tradycje przyjaciołom z Turcji. Poznamy się nawzajem, dowiemy się, co nas różni, a co łączy – mówił dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Trokach Romuald Grzybowski na uroczystym spotkaniu powitalnym. Dyrektor zaznaczył również ważne znaczenie edukacyjne realizacji międzynarodowego projektu dla całego grona pedagogicznego i uczniów szkoły. Plan pobytu był ułożony w taki sposób, że uczniowie i pedagodzy szkoły uczestniczyli we wspólnych lekcjach, różnego rodzaju działalności poznawczej, edukacyjnej i kulturalnej.

 Delegacja z Turcji poznała historię Trok, zwiedziła  Zamek Trocki,  światynię karaimską. Wiele wrażeń dostarczyło pływanie statkiem jeziorami trockimi. Gości z Turcji przyjęto w Sali posiedzeń Rady Samorządu Rejonu Trockiego. Wicedyrektor administracji samorządu rejonu trockiego Irena Narkiewicz opowiedziała gościom o współpracy międzynarodowej rejonu.

 Wieczór w trockiej kawiarni Kybynlar, prowadzonej przez  Karaima Jurijusa Szpakowskiego, przewodniczącego wspólnoty karaimskiej na pewno na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników. Opowiadał o wspólnych korzeniach narodu karaimskiego i tureckiego, zaprezentował najpopularniejsze dania karaimskie, opowiedział  historię ich przygotowania. Opowiadający po angielsku, ale świetnie znający język polski, litewski, rosyjski stał się dla młodzieży  wzorem do naśladowania.

 Partnerzy z Turcji gościli na Litwie w czasie, gdy w większości szkół obchodzi się Dzień Języków Europejskich. W szkole im. A. Stelmachowskiego w tym dniu uczniowie mieli nietypowe lekcje. Tureckiego uczyły się dzieci ze Starych Trok, a polskiego i litewskiego uczyły się dzieci  z Nevsehir.

  - I tu warto zaznaczyć, że bardzo dobrze sobie radzili. Po 10 dniach pobytu na Litwie potrafili powiedzieć poprawnie kilkanaście zdań po polsku i po litewsku  - opowiadała polonistka szkoły Irena Orłowa.

 Kolejny dzień był bogaty w nowe wrażenia i emocje. Przygotowany przez nauczycielkę muzyki Liliję Kieras i nauczycielkę angielskiego Editę Rumbutė muzyczno-słowny spektakl o kulturze Karaimów „Żywy naród” oczarował gosci. Piosenki i tańce karaimskie, wierszowane dialogi ułożone przez nauczycielkę angielskiego stały się ważnym akcentem wspólnego projektu polsko-tureckiego.

 - Nauka języka angielskiego, otwarcie się na tradycje innego narodu, kulturowo różniącego się od nas jest bardzo ważne. To też pozbycie się pewnych stereotypów, wychowanie tolerancji – wymieniała koordynator.

 W programie była równiez wizyta dzieci tureckich w rodzinach starotroczan. Poznały warunki i zainteresowania dzieci na Litwie, odwiedziły pracownię ludowych rzemieślników w Starych Trokach i Szkołę Zawodową w Rudziszkach.  A oprócz tego dwa dni mieli na  zwiedzanie Wilna. Poznali  Starówkę Wileńską, Uniwersytet. Podziwiali najsłynniejsze wileńskie kościoły Wszystko interesowało chętnych wrażeń gosci z Turcji. Nie zabrakło też rozrywki. Lekcja produkcji czekolady w fabryce w Trokach, atrakcje wodne  w Trasalisie, pokonywanie trasy w Anupryszkach, jazda na łyżwach i zakupy w Akropolisie to daleko nie koniec propozycji w urozmaiconym programie, przygotowanym przez koordynatora projektu nauczycielkę języka angielskiego Edytę Rumbutė.

 Koordynator projektu ze strony tureckiej Tuncay Ozdemir zaznaczył, że ma za sobą pewne doświadczenie współpracy ze szkołami na Litwie.

-  Jednak tu, w waszj szkole, nie czułem się, że jestem w placówce oświatowej, lecz raczej jak w jednej dużej rodzinie. Gratulował szkole współpracy z rodzicami, a rodzicom otwartych i zaangażowanych nauczycieli. Zapytany, co go zadziwiło na Litwie, stwierdził, że ciepło spotkanych tu ludzi oraz serdeczność i umiejętność dzielenia się.

  1.JPG  2.JPG

 

3.JPG  4.JPG

 

5.JPG  6.jpg

 

7.jpg  8.jpg

 

 Veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.  Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Alina Sobolewska