Wizyta przedstawicielek policji

Temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, w domu, w szkole, podczas wakacji wielokrotnie przewija się podczas spotkań nauczycieli z uczniami. Celem takich spotkań i dyskusji jest wyrobienie u uczniów nawyku dbania o bezpieczeństwo własne i innych.

10 października do naszej szkoły zawitały policjantki z Komisariatu Policji rejonu trockiego Vlada Černienė i Aneta Bubelevičienė.

Funkcjonariuszki przeprowadziły u uczniów klas 1 – 4 oraz grupy przygotowawczej pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szkole i poza nią.

Dzieci uczyły się poprawnego zachowania się na drodze, w tym jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, którą stroną należy się poruszać, gdy nie ma chodnika. Obejrzały też kilka edukacyjnych filmików animowanych z przyjacielem policji - psem Amsim.

Policjantki wyjaśniły także, dlaczego tak  bardzo ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Osoba, która ma przy sobie odblask widoczna jest dla innych uczestników ruchu drogowego, a tym samym poprawia się jej bezpieczeństwo.

Dzieci podczas spotkania były bardzo aktywne i zadawały również inne pytania związane z bezpieczeństwem. Poznały też prawidła bezpieczeństwa jazdy autobusem oraz zachowania się na przystanku.

Dziękujemy policjantkom za to, że w ogromie zajęć znalazły czas na spotkanie z uczniami naszej szkoły.

Starszy nauczyciel klas początkowych

Elwira Lavrukaitienė