Z wierszem od dzieciństwa

Pod takim tytułem w naszej szkole 20 maja odbył się rejonowy konkurs recytatorski dla uczniów klas początkowych i grup kształcenia przedszkolnego.

Konkurs recytatorski dla uczniów klas początkowych polskich szkół rejonu trockiego  liczy już kilkanaście lat, od sześciu lat odbywa się  tradycyjnie w polskiej szkole w Starych Trokach.

- W tym roku do eliminacji stanęło 39 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych. Tegoroczny konkurs nie miał określonego tematu. Pięcioosobowa komisja pod przewodnictwem Aliny Jakonis, starszego specjalisty Wydziału Óświaty administracji samorządu rejonu trockiego,  oceniała kulturę słowa, dykcję, akcent, wyrazistość . Ważna była interpretacja utworu, mimika,gesty,mowa ciała. Pewne punkty można było otrzymać również za ogólne wrażenie artystyczne  – mówiła jedna z organizatorek konkursu nauczycielka  klas początkowych Lucija Kašėtienė.

Dyrektor Szkoły w Starych Trokach Romuald Grzybowski rozpoczynając konkurs wszystkim uczestnikom  życzył powodzenia, udanego występu  i przypomniał, że każdy poeta piszący dla dzieci sieje ziarno z nadzieją, że zakiełkuje ono w sercach słuchaczy. Umiejętność przemawiania do serca człowieka jest wspaniałą umiejętnoscią, którą warto kształcić i doskonalić.

- Od lat w konkursie polskiej poezji biorą uczniowie jedynie polskich szkół. Być może w przyszłości zaprosimy również uczniów recytujących po polsku ze szkół litewskich rejonu trockiego, podobnie jak nasi uczniowie recytują w języku państwowym – powiedział dyrektor szkoły.

Organizatorzy serdecznie dziękowali sponsorom rejonowego konkursu dla najmłodszych. Od wielu lat są nimi : Stowarzyszenie „ Macierz Szkolna”, księgarnia „Elephas ” w Wilnie, spółka Mylida, Wydział Óświaty administracji samorządu rejonu trockiego, dyrektor Szkoły w Starych Trokach.

W tym roku uczniowie i nauczyciele wybierali utwory Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Danuty Wawiłow, Doroty Gellner, Marii Konopnickiej. Tradycyjnie im starsza klasa, tym dłuższy wiersz.

Rejonowe eliminacje w Starych Trokach zawsze  poprzedzają szkolne konkursy recytatorskie, podczas których są wyłaniani najlepsi. Do udziału w konkursie rejonowym w Starych Trokach tradycyjnie przybywa  po dwóch przedstawicieli z każdej klasy szkoły polskiej w rejonie trockim. W tym roku w konkursie wzięli udział uczestnicy ze Szkoły Średniej w Trokach, Szkoły Średniej w Połukniu, Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, Gimnazjum w Rudziszkach oraz Szkoły Średniej im. H. Sienkiewicza w Landwarowie.

Na zakończenie uroczystości, tuż przed wręczeniem dyplomów i nagród książkowych z pięknym ludowym muzycznym obrazkiem wielkanocnym wystąpił nasz zespół „ Tęcza”. Przewodnicząca komisji Alina Jakonis, po wręczeniu dyplomów i nagród  dziękowała organizatorom i nauczycielom pielęgnujących święto poezji polskiej w rejonie trockim i chociaż komisja miała niełatwe zadanie i wszystkie dzieci wykazały się bardzo dobrze, jednak grupę uczestników z drugich klas wyróżniła  jako wyjątkowo dobrze przygotowaną i utalentowaną.

       Alina Sobolewska

 

Laureaci konkursu

Grupa kształcenia przedszkolnego

1 miejsce – Karina Stankiewicz, Szkoła im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach ( naucz. Halina Gryniewicz).

II miejsce- Anna Baranowska , Szkoła im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach  ( naucz. Halina Gryniewicz).

III miejsce – Dominik Melguj , Szkoła im. H. Sienkiewicza w Landwarowie ( naucz . Jolanta Urbanowicz).

Wyróżnienie – Emiliana Jarosławska , przedszkole w Starych Trokach ( wych. Ola Okuniewicz).

 

Laureaci wśród  1 klas

I miejsce – Rafał Trojko , Szkoła im. H. Sienkiewicza w Landwarowie ( naucz . Jolanta Szoc).

II miejsce – Amelia Naumowicz,  Szkoła im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach ( naucz.:Lucija Kašėtienė).

III miejsce – Samuel Makutonowicz, Szkoła Średnia w Połukniu ( naucz. Bożena Senkanec).

 

Laureaci wśród 2 klas

I miejsce – Gabriela Zapolska , Gimnazjum w Rudziszkach ( naucz. Angelina Jałyńska)

II miejsce – Karolina Kašėtaitė , Szkoła im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (naucz. Elvyra Lavrukaitienė).

III miejsce – Hubert Tomaszewicz , Szkoła im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (naucz. Elvyra Lavrukaitienė).

 

Laureaci wśród 3 klas

I miejsce – Karolina Pawlukiewicz, Szkoła im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (naucz. Wioletta Naumowicz).

II miejsce – Gabriela Jankowska , Szkoła im. H. Sienkiewicza w Landwarowie ( naucz. Krystyna Trojko).

III miejsce – Łukasz Dakiniewicz , Szkoła Średnia w Połukniu ( naucz. Honorata Szczygło).

 

Laureaci wśród 4 klas

I miejsce – Agata Kieras,  Szkoła im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach ( naucz.Lucija Kašėtienė)

II miejsce – Kamila Monkiewicz , Szkoła im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (naucz.:Lucija Kašėtienė).

III miejsce – Daniel Kosowski , Szkoła im. H. Sienkiewicza w Landwarowie ( naucz. Anżelika Jacunskienė).