ROZPOCZĄŁ SIĘ ROK SZKOLNY 2022/2023

ROZPOCZĄŁ SIĘ ROK SZKOLNY 2022/2023

Minął radosny czas wakacji i rozpoczął się nowy rok szkolny. Nadszedł czas wytężonej pracy i szkolnych obowiązków.

Dziś, 1 września, uczniowie, rodzice, nauczyciele i cała wspólnota szkolna rozpoczęli nowy rok szkolny Mszą Świętą w kościele parafialnym w Starych Trokach, której przewodniczył ksiądz wikary Józef Makuć. Ksiądz pobłogosławił całą społeczność szkolną oraz poświęcił plecaki, które tradycyjnie zostały ufundowane przez FUNDACJĘ „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE” Z FUNDUSZY KANCELARII PREMIERA RP. Wyprawki zostały przekazane do szkoły za pośrednictwem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Po błogosławieństwie dyrektor Romuald Grzybowski wręczył każdemu pierwszoklasiście plecak szkolny z całym wyposażeniem.

Po mszy świętej uczniowie i rodzice mieli spotkania z wychowawcami w klasach, a dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej, o której oprawę zadbała 10 klasa z wychowawczynią Lilią Kieras. Po odegraniu hymnu państwowego oraz wprowadzeniu pocztu sztandarowego, głos zabrał dyrektor Romuald Grzybowski. Powitał wszystkie dzieci, zarówno te które uczęszczają do placówki kolejny rok, jak i te które rozpoczynają swoją szkolną przygodę.

W uroczystej akademii udział wzięła Jovita Sajavičienė, doradca mera samorządu rejonu trockiego, która przekazała uczniom 1 klasy zestawy przyborów szkolnych. Serdeczne życzenia powodzenia w nowym roku szkolnym całej społeczności złożyły również Maria Pucz, prezes Trockiego Oddziału Rejonowego AWPL-ZChR, radna Samorządu Rejonu Trockiego oraz Anna Ingielewicz, starosta gminy Stare Troki.

Wiele wzruszeń i podziwu wzbudziła recytacja wierszy w wykonaniu pierwszoklasistów, czwartoklasistów oraz piosenka w wykonaniu Sabiny Lavrukaitytė i Ernesta Palewicza.

Czas wakacji już minął. Wracamy pełni nadziei, że ten nowy rok szkolny będzie na pewno przyjazny, na pewno radosny, a przede wszystkim bezpieczny i pracowity!

Życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy stało się fascynującą przygodą, odnajdywaniem samego siebie i swoich zainteresowań. Nauczycielom – wytrwałości i niesłabnącego zaangażowania w proces edukacyjny dzieci i młodzieży. Natomiast Rodzicom i opiekunom – dumy z osiągnięć Waszych dzieci, zadowolenia oraz cierpliwości!

 

Elwira Lavrukaitienė,

wicedyrektor Szkoły Podstawowej

Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach