Projektas ,,SUPER CITIZEN“

Projektas ,,SUPER CITIZEN“

   Šiais mokslo metais  8, 9 ir 10 kl. mokiniai dalyvavo   tarptautiniame projekte „Super pilietis“ (angl. Super Citizen),  tai „Trys kubai“ ir Britų tarybos Lietuvoje organizuojamos interaktyvios pilietiškumo pamokos. Projekto tikslas – mokinių kritinio mąstymo demokratinėms vertybėms ugdymas.

    Projektas “SUPER CITIZEN” – pilietiškumo pamokų žaidimo aplinkoje ciklas, kuris skirtas

skatinti 8-12 klasių mokinius įsitraukti ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, kuris

prasideda šeimoje, kaimynų, mokyklos, rajono, kaimo, miesto bendruomenėje ir, galiausiai,

valstybėje.

   Mokydamiesi “Minecraft Education Edition” žaidimo aplinkoje mokiniai  susidūrė  su  įvairiomis  realaus  gyvenimo problemomis ir turėjo jas spręsti. Jie aktyviai dalyvavo demokratiniuose procesuose: aptarinėjo situacijas, balsavo ir rinko atsakingus asmenis situacijų valdymui.  Taip pat buvo atliekamas žurnalistinis tyrimas ir rašomas straipsnis, pasirinkus tikrą istoriją, nutikusią Lietuvoje. Mokiniai buvo supažindinami su išilginiu skaitymu.

   Iniciatyva  „Super  Citizen“  puikiai iliustruoja, jog kompiuteriniai žaidimai gali būti ne tik laisvalaikio pramoga, bet ir prasmingas  įrankis   mokytis  pilietiškumo.   Žaisdami  mokiniai  turėjo  galimybę  išbandyti  demokratinių

principų veikimą, mokytis apie buvimo atsakingu piliečiu svarbą bei ugdyti kritinį mąstymą. Šie gebėjimai itin svarbūs šiandien, jie padeda jaunimui tobulėti, rasti reikiamus sprendimus bei skatina kūrybiškumą.

Projekto trukmė spalis 2023 m. – kovas 2024 m.

Projekto koordinatorė Agnieszka Naimavičienė
istorijos mokytoja

ŠVENČIU LIETUVĄ

ŠVENČIU LIETUVĄ

          Europos parlamento narys Liudas Mažylis įkvėpė Lietuvos mokinius išreikšti savo jausmus ir mintis apie Tėvynę. Eilėraščių ir esė konkurse „Švenčiu Lietuvą“ šiemet dalyvavo daugiau kaip 700 kūrinių, kuriuos mokiniai siuntė iš įvairių Lietuvos regionų, mokyklų: ikimokyklinio ugdymo, vaikų dienos centrų, pradinių ir pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, profesinio ugdymo centrų. Kasmet konkurse dalyvauja ir lietuviai, gyvenantys įvairiose pasaulio šalyse.

        Nelengva iš tokios gausybės darbų buvo atrinkti geriausius, nes geriausi, anot L. Mažylio, visi, nes į kūrinius sudėta meilė Lietuvai, kurios įvertinti neįmanoma. Svarbiausias vertinimo kriterijus buvo atsakymas į klausimą: ko mane išmokė Lietuva? Taip pat svarbūs vertinimo kriterijai buvo meniškumas, originalumas ir gebėjimas žinias (Lietuvos istorijos, literatūros, kultūros) pateikti per asmeninį išgyvenimą.

         Dėkoju visiems konkurse dalyvavusiems mokiniams: MILANAI PROKOPJEVAI (6 kl. mok.), GABRIELIAI VANSOVIČ (6 kl. mok.), PAULINAI RIMKAITEI (6 kl. mok.), SONATAI TRUSEVIČ (6 kl. mok.), OSKARUI RYNKEVIČ (6 kl. mok.), DARIJAI BESKARAVAJEVAI (6 kl. mok.).

Daiva Daukševičienė,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

 

RESPUBLIKINIS HAIKU POEZIJOS KONKURSAS  „TĖVYNEI LIETUVAI IR KALBAI‟

RESPUBLIKINIS HAIKU POEZIJOS KONKURSAS „TĖVYNEI LIETUVAI IR KALBAI‟

     Jau ne vienerius metus Lietuvoje organizuojamos Lietuvių kalbos dienos, kurioms mes, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, kasmet ruošiamės ieškodamos įvairesnių metodų, būdų, kurie būtų įdomūs jaunajai kartai. Kadangi mano ugdytiniams patinka kurti, todėl gimė idėja organizuoti respublikinį tautinių mažumų mokyklų 7-10 klasių mokinių haiku poezijos konkursą „Tėvynei Lietuvai ir kalbai‟, sujungiant 3 svarbias progas į vieną visumą.

        Mokinių kūrybinės dirbtuvės vyko gerą mėnesį, per kurį buvo sukurtas ne vienas haiku. Kuo toliau vyko kūrybinis procesas, tuo įdomesni haiku gimdavo baltame popieriaus lape. Visada labai smagu, kai į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepia artimiausi kaimynai. Ir šį kartą pirmieji darbai atkeliavo iš Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos, kiek vėliau – iš Trakų gimnazijos ir Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos. Maloniai nudžiugino mokinių darbai, atsiųsti iš Vilniaus r.. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos, Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos, Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos, Vilniaus r. Šumsko pagrindinės mokyklos ir Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos. Respublikiniame haiku poezijos konkurse dalyvavo 3 pagrindinių mokyklų ir 7 gimnazijų mokiniai. Iš viso buvo gauti 59 haiku darbai. Labai džiugu, kad net 20 darbų sukūrė įvairaus amžiaus berniukai. 7-8 kl. mokiniai pateikė 31 darbą,  9-10 kl. mokiniai – 28  darbus.

         Haiku poezijos konkurso komisijos narės (lietuvių kalbos ir literatūros, lenkų kalbos ir literatūros mokytojos) su pirmininke Eleonora Pavlovska, pradinio ugdymo mokytoja ir Trakų poetų brolijos „Aukuras‟ nare, labai atsakingai perskaitė visus darbus. Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į 2 amžiaus grupes: jaunesnioji (7-8 kl. mok.) ir vyresnioji (9-10 kl. mok.). Konkurso vertinimo komisijos narės atsižvelgė į savitą, originalią temos interpretaciją, sustabdyto momento, netikėtumo atskleidimą, vaizdo ir emocijos dermę. Visos labai džiaugėmės darbais, kuriuose radome puikių meninės raiškos priemonių. Dėl konkurso laimėtojų visų vertintojų nuomonės beveik sutapo.

         Pirmojoje amžiaus grupėje (7-8 kl. mok.) I-osios vietos laimėtoja tapo Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos 8 kl. mok. GABRIELA KLEBEKO (mokyt. Daiva Daukševičienė), II-ųjų vietos laimėtojomis tapo Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos 8 kl. mok. AGNIEŠA DIMITROVIČ (mokyt. Jolanta Veligor) ir Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos 8 kl. mok. KAROLINA DOBRINSKAJA (mokyt. Julytė Česiulienė), III-iųjų vietų laimėtojomis tapo Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 7 kl. mok. AMELIJA ZACHAŽEVSKA (mokyt. Alė Matusevič), Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos 8 kl. mok. KAMILĖ MICHALKEVIČ (mokyt. Vita Burzdžiuvienė), Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos 7 kl. mok. GABRIELA GURECKAJA (mokyt. Karolina Mackevič).

       Antrojoje amžiaus grupėje (9-10 kl. mok.) I-osios vietos laimėtoja tapo Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos 9 kl. mok. EVELINA ŠIDLOVSKA (mokyt. Vita Burzdžiuvienė), II-ųjų vietos laimėtojais tapo Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos 10 kl. mok. ALICIJA BARANOVSKA (mokyt. Daiva Daukševičienė), Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos I g kl. mok. PATRIK STASIŪNAS (mokyt. Julytė Česiulienė), III-iųjų vietų laimėtojais tapo Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos I G kl. mok. ALICIJA JENZA (mokyt. Ana Šumska), Vilniaus r. Šumsko pagrindinės mokyklos 9 kl. mok. DANIEL KOCHANOVSKIJ (mokyt. Edita Korvel), Šalčininkų r. Jano Sniadeckio gimnazijos I G kl. mok. NORBERT VASILEVSKI (mokyt. Ramunė Poškienė).

       Nuoširdžiai sveikinu visas haiku poezijos konkurso dalyves ir ypatingai dalyvius, laimėtojus ir laimėtojas. Linkiu kuo didžiausios kūrybinės sėkmės. Dėkoju visoms mokytojoms ir mokytojui, kurie paskatino savo mokinius dalyvauti kūrybiniame procese. Visus dalyvius ir juos konsultavusias mokytojus netrukus pasieks padėkos, o haiku poezijos konkurso laimėtojus – I, II, III laipsnio diplomai.

DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja