Veiklos ataskaita

Gerbiami Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos bendruomenes nariai, informuoju, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 sausio 25 d. įsakymu Nr. V-110 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo“ , mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos ataskaitą.

VADOVO ATASKAITA 2023 M.

Teikiu 2023  metų Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos  direktoriaus veiklos ataskaitą. Prašau per 10 kalendorinių dienų pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybos pirmininkei Galinai Grinevič el p. g.grinevic.stelm@gmail.com