Šiais mokslo metais  8, 9 ir 10 kl. mokiniai dalyvavo   tarptautiniame projekte „Super pilietis“ (angl. Super Citizen),  tai „Trys kubai“ ir Britų tarybos Lietuvoje organizuojamos interaktyvios pilietiškumo pamokos. Projekto tikslas – mokinių kritinio mąstymo demokratinėms vertybėms ugdymas.

    Projektas “SUPER CITIZEN” – pilietiškumo pamokų žaidimo aplinkoje ciklas, kuris skirtas

skatinti 8-12 klasių mokinius įsitraukti ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, kuris

prasideda šeimoje, kaimynų, mokyklos, rajono, kaimo, miesto bendruomenėje ir, galiausiai,

valstybėje.

   Mokydamiesi “Minecraft Education Edition” žaidimo aplinkoje mokiniai  susidūrė  su  įvairiomis  realaus  gyvenimo problemomis ir turėjo jas spręsti. Jie aktyviai dalyvavo demokratiniuose procesuose: aptarinėjo situacijas, balsavo ir rinko atsakingus asmenis situacijų valdymui.  Taip pat buvo atliekamas žurnalistinis tyrimas ir rašomas straipsnis, pasirinkus tikrą istoriją, nutikusią Lietuvoje. Mokiniai buvo supažindinami su išilginiu skaitymu.

   Iniciatyva  „Super  Citizen“  puikiai iliustruoja, jog kompiuteriniai žaidimai gali būti ne tik laisvalaikio pramoga, bet ir prasmingas  įrankis   mokytis  pilietiškumo.   Žaisdami  mokiniai  turėjo  galimybę  išbandyti  demokratinių

principų veikimą, mokytis apie buvimo atsakingu piliečiu svarbą bei ugdyti kritinį mąstymą. Šie gebėjimai itin svarbūs šiandien, jie padeda jaunimui tobulėti, rasti reikiamus sprendimus bei skatina kūrybiškumą.

Projekto trukmė spalis 2023 m. – kovas 2024 m.

Projekto koordinatorė Agnieszka Naimavičienė
istorijos mokytoja