IŠ MOKYKLOS UGDYMO PLANO

2023-2024 M. M.

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS.

 

 

Trimestrų trukmė 1-4 kl. mokiniams

Trimestras

Pradžia

Pabaiga

I (pirmas)

2023-09-01

2023-11-30

II (antras)

2023-12-01

2024-03-08

III (trečias)

2024-03-04

2024-06-11

Trimestrų trukmė 5-10 kl. mokiniams

Trimestras

Pradžia

Pabaiga

I (pirmas)

2023-09-01

2023-11-30

II (antras)

2023-12-01

2024-03-08

III (trečias)

2024-03-04

2024-06-26

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos 1-4 kl. mokiniams

Rudens

 

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų)

 

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos

 

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų)

 

2024m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

  Vasaros atostogos

 

2024 m. birželio 12 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos 5-10 kl. mokiniams

Atostogos

Nuo

Rudens 5-10 kl.

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) 5-10 kl.

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos 5-10 kl.

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) 5-10 kl.

2025m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Vasaros 5-10 kl.

2024 m. birželio 27 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.