IŠ MOKYKLOS UGDYMO PLANO

2022-2023 M. M.

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS.

Trimestrų trukmė 1-4 kl. mokiniams

Trimestras Pradžia Pabaiga
I (pirmas) 2022-09-01 2022-11-30
II (antras) 2022-12-01 2023-03-06
III (trečias) 2023-03-07 2023-06-08

Trimestrų trukmė 5-10 kl. mokiniams

Trimestras Pradžia Pabaiga
I (pirmas) 2022-09-01 2022-11-30
II (antras) 2022-12-01 2023-03-06
III (trečias) 2023-03-07 2023-06-22

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos 1-4 kl. mokiniams

Rudens   2022 m. spalio 31 d. – 2022 m. lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų)   2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos   2022 m. vasario 13 d. – 2022 m. vasario 17 d.
Pavasario (Velykų)   2023 m. balandžio 11 d. – 2023 m. balandžio 14 d.
Vasaros atostogos   2023 m. birželio 8 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos 5-10 kl. mokiniams

Atostogos Nuo Iki Pamokos prasideda
Rudens 5-10 kl. 2022-10-31 2022-11-04 2022-11-07
Žiemos (Kalėdų) 5-10 kl. 2022-12-27 2023-01-06 2023-01-09
Žiemos 5-10 kl. 2023-02-13 2023-02-17 2023-02-20
Pavasario (Velykų) 5-10 kl. 2023-04-11 2023-04-14 2023-04-24
Vasaros 5-10 kl. 2023-06-26 2023-08-31 2022-09-01