Mokytojų atestacijos komisija

Mokytojų atestacijos komisijos nariai

Pirmininkas – Romuald Gžybovski, mokyklos direktorius.

Sekretorė – Daiva Daukševičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

Nariai:

1. Lilija Kieras, muzikos mokytoja metodininkė, geografijos vyr. mokytoja.

2. Irena Orlova, lenkų kalbos mokytoja metodininkė.

3. Galina Grinevič, priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja metodininkė.

 


Mokytojų atestacijos dokumentai

Prašymas atestuotis

Prašymas įrašyti į atestacijos programą

Mokytojo veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros

Mokytojo duomenų anketa

Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo lentelė

Savianalizės ir veiklos tobulinimo anketa

Pamokos vertinimo lentelė

Mokytojo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė

Mokytojo veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelė

Pavyzdinė mokytojų atestacijos programa