Mokyklos veikla

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla atvira kaitai ir naujovėms. Per pastaruosius metus mokykla daug dėmesio skyrė ne tik akademiniams rodikliams, bet ir bendrųjų gebėjimų bei kompetencijų ugdymui: iniciatyvumo, darbo komandoje, komunikavimo, verslumo, kompiuterinio raštingumo bei kitoms bendražmogiškoms ir gyvenimiškoms savybėms ugdyti. Mokyklos veiklos tikslai taip pat buvo orientuoti į mokinių pilietiškumo ugdymą, akcentuojant pareigų, atsakomybės, teisių ir galimybių dermę. Daug dėmesio buvo skiriama mokyklos etosui – mokinių elgesiui, išvaizdai, mokyklos aplinkos jaukumui, mokinių ugdymo kokybei garantuoti, mokyklos bendruomenės narių glaudesnių ryšių skatinimui.

 

Rajoniniai renginiai, organizuoti mokykloje:

 • rajoninis pradinių klasių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas „Happy English“;
 • rajoninis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių meninio skaitymo konkursas „Su eilėmis nuo vaikystės“;
 • Trakų r. 10 klasių mokinių anglų kalbos iškalbos ir debatų konkursas „Let‘s debate“;
 • tarptautinė Gimtosios kalbos diena;
 • rajoninis konkursas „Lenkų kalbos diktantas 2016“;
 • rajoninė Pirmokų šventė.

 

Tradiciniai mokyklos renginiai:

 • Rugsėjo 1-osios šventė;
 • Mokytojų dienos šventė;
 • Europos kalbų diena;
 • Rudens šventė priešmokyklinėje ugdymo grupėje ir 1-4 kl.;
 • Lenkijos Nepriklausomybės dienos minėjimas;
 • tradicinė Kalėdinė vakaronė „Jaselka“;
 • Naujametis karnavalas;
 • Mokyklos globėjo diena;
 • valstybinių švenčių minėjimai (Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji);
 • Velykinių darbų paroda;
 • Velykinės rekolekcijos;
 • Senelių popietė;
 • Šeimos šventė;
 • Paskutinio skambučio šventė.

 

Prevenciniai renginiai:

 • akcija „Savaitė be patyčių“;
 • akcija „Darom 2016“;
 • pilietinės akcijos Laisvės gynėjų dienai atminti „Atmintis gyva, nes liudija“ ir „Neužmirštuolė“;
 • pilietinė akcija „Vasario 16-ąją švęsk išradingai“;
 • integruotas mokyklos, Trakų kultūros rūmų Senųjų Trakų filialo ir Senųjų Trakų bibliotekos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Senųjų Trakų bibliotekoje: koncertas, pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Mano tėvynė – Lietuva“;
 • Saugesnio interneto diena;
 • Tarptautinė tolerancijos diena priešmokyklinėje grupėje;
 • inkilų kabinimo akcija.

 

Projektai:

 • programos Erasmus+ KA1 bendrojo lavinimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo projektas „Šiuolaikinis Europos mokytojas ir ugdymas su IKT“;
 • socializacijos programos projektas – dieninė vasaros poilsio stovykla „Vabaliukai“;
 • ES remiami projektai „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“;
 • Pažintinė–edukacinė išvyka į Krokuvą;
 • Vasaros stovykla Gdanske;
 • Vasaros meninio ugdymo stovykla Krokuvoje;
 • Tarpmokyklinis programos „Būkime kartu” projektas su Vilkaviškio r. Virbalio pagrindine mokykla „Pažinkime vieni kitus, nes tai daryti šitaip lengva”;
 • „Sportas – draugystės tiltas“;
 • „Sportas – draugystės tiltas II“;
 • „Bendraukime sportuodami“.

 

Investiciniai projektai

Mokykla daug dėmesio skiria materialinei bazei turtinti. Papildomų lėšų yra gaunama iš investicinių ir įvairių fondų projektų.

2012 m. parengtas investicinis projektas pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu) „Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (bendra projekto vertė – 199 443,78 Lt (apie 58 tūkst. eurų). Projekto tikslas – pagerinti Senųjų Trakų bendruomenės laisvalaikio užimtumą, įrengiant mokyklos sporto aikštyną ir pritaikant jį bendruomenės poreikiams.

2013 m. gautas finansavimas investiciniam projektui „Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos sporto salės remontas“ (bendra projekto vertė – 138 681,38 Lt (apie 40 tūkst. eurų), siekiant užtikrinti saugią sportavimo aplinką, atitinkančią šiuolaikinius sporto salėms keliamus reikalavimus.

2014 metų sausį baigtas avarinės būklės mokyklos priestato rekonstravimas (vertė – apie 700 tūkstančių litų (apie 200 tūkst. eurų), kuriame įsteigtos modernios priešmokyklinio ugdymo grupės patalpos.