Mokyklos tarybos nariai

2019/2020 m. m.

Eil. Nr. Planuojama veikla, renginys Data Atsakingi
1.

Mokyklos tarybos darbo plano aptarimas ir tvirtinimas.

Mokyklos veiklos programos ir ugdymo plano aptarimas ir tvirtinimas.

 

Rugpjūtis

Mokyklos tarybos pirmininkė

Mokyklos tarybos nariai

2. Bendradarbiavimas organizuojant rudeninę talką. Spalis

Mokyklos tarybos nariai

Mokyklos bendruomenė

3. Mokyklos bendruomenės kalėdinės vakaronės šventės organizavimas. Gruodis

Mokyklos tarybos pirmininkė

Mokyklos tarybos nariai

Mokyklos bendruomenė

 

4. Mokyklos metų veiklos ataskaitos aptarimas. Mokyklos finansinių ataskaitų aptarimas.

Gruodis

Birželis

Mokyklos pirmininkė 

Mokyklos tarybos nariai

5. Bendradarbiavimas organizuojant Senelių popietę. Sausis

Mokyklos tarybos nariai

Mokyklos bendruomenė

6.

Mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitos aptarimas.

 

Sausis

Mokyklos tarybos pirmininkė

Mokyklos tarybos nariai

7. Bendradarbiavimas organizuojant pavasario darbus ir talką. Kovas – balandis

Mokyklos tarybos nariai

Mokyklos bendruomenė

8. Bendradarbiavimas organizuojant mokyklos Šeimos šventę. Gegužė – birželis

Mokyklos tarybos nariai

Mokyklos bendruomenė

9. Dalyvavimas Trakų žemės lenkų kultūros festivalyje „Skambėk, lenkų daina!“ ir Trakų miesto šventėje. Gegužė – birželis

Mokyklos tarybos nariai

Mokyklos bendruomenė

10. Bendradarbiavimas organizuojant Vaiko dienos šventę. Birželis

Mokyklos tarybos nariai

Mokyklos bendruomenė

12. Išvykų organizavimas, rėmėjų paieška. Rugsėjis – gegužė Mokyklos tarybos pirmininkė
13.

Mokyklos tarybos darbo plano vykdymo aptarimas.

Mokyklos ugdymo plano ir veiklos programos projektų aptarimas.

Gegužė – birželis

Mokyklos tarybos pirmininkė

Mokyklos tarybos nariai

14. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas. Visus metus

Mokyklos tarybos pirmininkė

Mokyklos tarybos nariai

15. Svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias ugdymo procese ar  mokyklos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių poreikius. Pagal poreikį Mokyklos taryba

 

Mokyklos tarybos nuostatai

Mokyklos tarybos darbo planas 2019

Mokyklos tarybos darbo planas 2018

Mokyklos tarybos darbo planas 2017