DIREKTORIUS

ROMUALD GŽYBOVSKI

II VADYBINĖ KATEGORIJA

I AUKŠTAS Tel./faksas 8 528 66561

el. paštas: sentrakumok@gmail.com

Gyvenimo aprašymas

 

Direktoriaus Romualdo Gžybovskio darbo laikas 2021-2022 m. m.

2022 m. gegužės 4-20 dienomis nuo 15.30 val. iki 17.30 val. Mokyklos direktorius dirbs nuotoliniu būdu.

Nuo 2022 m. gegužės 30 d. iki birželio 7 d. atostogaus.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI/

NEFORMALAUS UGDYMO ORGANIZATORĖ

ELVYRA LAVRUKAITIENĖ

I AUKŠTAS Tel./faksas 8 528 66561

el.paštas: sentrakumok@gmail.com

Direktoriaus pav. ugdymui – neformalaus ugdymo organizatorės Elvyros Lavrukeitienės drarbo grafikas