DIREKTORIUS

ROMUALD GŽYBOVSKI

II VADYBINĖ KATEGORIJA

I AUKŠTAS Tel./faksas 8 528 66561

el. paštas: [email protected]

Gyvenimo aprašymas

 

Direktoriaus Romualdo Gžybovskio darbo laikas 2023-2024 m. m.

2022 m. gegužės 4-20 dienomis nuo 15.30 val. iki 17.30 val. Mokyklos direktorius dirbs nuotoliniu būdu.

Nuo 2022 m. gegužės 30 d. iki birželio 7 d. atostogaus.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI/

NEFORMALAUS UGDYMO ORGANIZATORĖ

ELVYRA LAVRUKAITIENĖ

I AUKŠTAS Tel./faksas 8 528 66561

el.paštas: [email protected]

Direktoriaus pav. ugdymui Elvyros Lavrukeitienės drarbo grafikas 2023-2024 m. m.

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS

 

 

I AUKŠTAS Tel./faksas 8 528 66561

el.paštas: [email protected]

Direktoriaus pav. ūkio reikalams darbo grafikas 2023-2024