PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
Grupės pirmininkė:
1. Renata Matickienė Lietuvių klb. vyr. mokytoja
Grupės nariai:
2. Galina Grinevič Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
3. Lucija Kašėtienė Pradinio ugdymo vyr. mokytoja
4. Elvyra Lavrukaitienė Pradinio ugdymo vyr. mokytoja
5. Violeta Naumovič Pradinio ugdymo vyr. mokytoja
6. Magdalena Klepka Tikybos mokytoja
7. Lilija Kieras Muzikos mokytoja metodininkė
8. Jūratė Repčikienė Anglų klb. vyr. mokytoja
9. Marek Pavlovski Fizinio ugdymo mokytojas

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2020-2021 m. m.

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2019-2020 m. m.

 

KALBŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
Grupės pirmininkė:
1. Jūratė Repčikienė Anglų klb. vyr. mokytoja
Grupės nariai:
2. Irena Orlova Lenkų klb. mokytoja metodininkė
3. Renata Matickienė Lietuvių klb. vyr. mokytoja
4. Magdalena Klepka Tikybos mokytoja
5. Agnieška Elžbieta Naimavičienė
Istorijos vyr. mokytoja
6. Lilija Kieras Muzikos mokytoja metodininkė, geografijos vyr. mokytoja
7. Daiva Daukševičienė Lietuvių klb. mokytoja metodininkė

Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 m. m.

Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas, 2019-2020 m. m.

 

GAMTOS, TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ, MENINIO IR TECHNOLOGINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

Eil. nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
Grupės pirmininkė:
1. Renata Šuscickaja Matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja
Grupės nariai:
2. Romuald Gžybovski Fizikos mokytojas metodininkas
3. Elvyra Ajauskaitė
Biologijos vy. mokytoja, chemijos mokytoja metodininkė
4. Vida Kasperavičiūtė Chemijos vyr. mokytoja
5. Lilija Kieras Muzikos mokytoja metodininkė, geografijos vyr. mokytoja
6. Marek Pavlovski Fizinio ugdymo mokytojas
7. Božena Lavrukevič Technologijų mokytoja

Gamtos, tiksliųjų mokslų, meninio ir technologinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2019-2020 m. m.

Gamtos, tiksliųjų mokslų, meninio ir technologinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2019-2020 m. m.