PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
Grupės pirmininkė:
1. Violeta Naumovič Pradinio ugdymo vyr. mokytoja
Grupės nariai:
2. Galina Grinevič Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja metodininkė
3. Diana Kirijenko Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
4. Elvyra Lavrukaitienė Pradinio ugdymo vyr. mokytoja
5. Renata Matickienė Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
6. Magdalena Klepka Tikybos mokytoja
7. Lilija Kieras Muzikos mokytoja metodininkė
8. Iryna Berkovska Anglų kalbos mokytoja
9. Eleonora Pavlovska Pradinio ugdymo mokytoja
10. Diana Tomaševič Pradinio ugdymo mokytoja

 

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2020-2021 m. m.

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2019-2020 m. m.

 

KALBŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
Grupės pirmininkė:
1. Agnieška Elžbieta Naimavičienė Istorijos vyr. mokytoja
Grupės nariai:
2. Irena Orlova Lenkų kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
3. Renata Matickienė Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
4. Magdalena Klepka Tikybos mokytoja
5. Lilija Kieras Geografijos vyr. mokytoja
6. Daiva Daukševičienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
7. Iryna Berkovska Anglų kalbos mokytoja

Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 m. m.

Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas, 2019-2020 m. m.

Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas 2022 m

 

GAMTOS, TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ, MENINIO IR TECHNOLOGINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

Eil. nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
Grupės pirmininkė:
1. Renata Šuscickaja Matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja
Grupės nariai:
2. Romuald Gžybovski Fizikos mokytojas metodininkas
3. Vida Kasperavičiūtė Chemijos vyr. mokytoja
4. Lilija Kieras Muzikos mokytoja metodininkė, geografijos vyr. mokytoja
5. Marek Pavlovski Fizinio ugdymo mokytojas
6. Božena Lavrukevič Technologijų ir dailės mokytoja
7. Eleonora Pavlovska Fizinio ugdymo mokytoja
8. Agnieška Elžbieta Naimavičienė Biologijos mokytoja

Gamtos, tiksliųjų mokslų, meninio ir technologinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2019-2020 m. m.

Gamtos, tiksliųjų mokslų, meninio ir technologinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2019-2020 m. m.

Gamtos, tiksliųjų mokslų, meninio ir technologinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2022