Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Romuald Gžybovski

Mokytojas, direktorius

VPI fizikos mokytojas, 1981

Fizika

Fizikos mokytojas metodininkas 1999 m. kovo 16 d.

2.

Diana Tomaševič

 

Mokytoja

VPU filosofijos bakalauro laipsnis ir mokytojo lvalifikacija, 2001.

Pradinis ugdymas

Pradinių klasių mokytoja

3.

Daiva Daukševičienė

Mokytoja

VU filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, 1992; VPU lietuvių filologija, 2002

Lietuvių kalba, rusų kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 2007 m. sausio 15 d.,

rusų kalbos mokytoja

4.

Galina Grinevič

Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, lietuvių kalbos mokytoja nelietuvių mokyklose, 1996; VPU socialinių mokslų bakalauras ir ikimokyklinis ugdymas, 2000; VPU psichologijos magistrė, 2005

Priešmokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja 2001 m. kovo 29 d., priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 2007 m. birželio 15 d.

5.

Vida Kasperavičiūtė

Mokytoja

VU chemijos fakultetas, chemijos dėstytojo kvalifikacija, 1992

Chemija

Chemijos vyr. mokytoja 2001 m. birželio 26 d.

6.

Lilija Kieras

Mokytoja

Olštyno aukštoji pedagoginė mokykla, muzikinio išsilavinimo magistro laipsnis, 1997; VPU, geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2006

Geografija, muzika

Muzikos mokytoja metodininkė 2012 m. sausio 9 d.,

geografijos vyr. Mokytoja 2011 m. birželio 16 d.

7.

Elvyra Lavrukaitienė

Mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, pradinio ugdymo pedagogikos specialybė, 1999; VPU socialinės pedagogikos, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija, 2007

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja 2010 m. birželio 22 d.

8.

Božena Lavrukevič

Mokytoja

LEU technologijų studijų programa, mokytojo kvalifikacija, 2017 m.

VDU švietimo vadyba, magistro laipsnis, 2022

Technologijos, dailė

Technologijų mokytoja

9.

Renata Matickienė

Mokytoja

Vilniaus kolegija, lietuvių kalbos pedagogikos specialybė, 2005; Vilniaus kolegija, Pedagogikos fakultetas, 2007; VPU filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2010 m. LEU ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa, 2016 m.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja 2011 m. birželio 16 d.

10.

Agnieška Elžbieta Naimavičienė

Mokytoja

Torūnės M. Koperniko universitetas istorijos mokslų fakultetas istorijos magistro laipsnis, 1998

Istorija, biologija

Istorijos vyr. mokytoja 2002 m. birželio 20 d.

Biologijos mokytoja

11.

Violeta Naumovič

Mokytoja

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, 1999; VPU lenkų filologijos ir pradinio ugdymo bakalauras, 2005

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja 2013 m. gruodžio 30 d.

12.

Irena Orlova

Mokytoja

Liublino Marijos Curie-Sklodovskos universitetas, 1994, lenkų kalbos magistrė

Lenkų kalba

Lenkų kalbos mokytoja metodininkė 2010 m. birželio 22 d.

13.

Marek Pavlovski

Mokytojas

LEU kūno kultūros programa, sporto bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija, 2017. VDU kūno kultūra ir sportas, magistro laipsnis, 2019

Kūno kultūra

Fizinio ugdymo mokytojas

14.

Iryna Berkovska

Mokytoja

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University Bakalauro laipsnis, angų kalbos mokytojo kvalifikacija, 2010 m. H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University magistro laipsnis, 2011

Anglų kalba

Anglų kalbos vyr. Mokytoja

15.

Renata Šuscickaja

Mokytoja

VPU matematikos – informatikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2003; VPU informatikos technologijų magistras, 2005

Matematika, informacinės technologijos

Matematikos ir informacinių technologijų vyr. Mokytoja 2007 m. gruodžio 28 d.

16.

Eleonora Pavlovska

Mokytoja

VPU lenkų filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2005; LEU verslo ir vadybos magistras, 2016

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo mokytoja

17.

Diana Kirijenko

Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

VU socialinio darbo bakalauro laipsnis bei socialinio darbuotojo kvalifikacija.

Priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

18.

Sergejus Lazarenko

Tikybos mokytojas

VPU 2007 m.  įvykdė nenuosekliųjų studijų mokytojo profesinio pasirengimo dalykų programą ir įgijo mokytojo kvalifikaciją.

Tikybos mokytojas

Katalikų tikybos vyr. mokytojo mokytojo kvalifikacinė kategoriją

19.

Veslava Martyniuk

Tikybos mokytoja

LEU 2014 m. baigė pagrindinės studijas, įvykdė katalikų tikybos studijų programą, įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą dalyko pedagogikos, religijos studijų bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją

Tikybos mokytoja

Dalyko pedagogikos, religijos studijų bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją

20.

Inesa Kitkovskienė

Dailės mokytoja

Vilniaus kolegija 2010 m. Profesinio bakalauro dilomas

Dailės mokytoja

Dailės studijų krypties šukuosenų dizaino koleginių studijų programą.