Mokyklos globėjas

ANDŽEJUS STELMACHOVSKIS

Andžejus Stelmachovskis (lenk. Andrzej Stelmachowski) gimė 1925 m. sausio 28 d. Poznanėje. Poznanės universitete A. Stelmachovskis baigė teisės mokslus. Antrojo pasaulinio karo metais buvo Armijos Krajovos karys. Po studijų dirbo teisėsaugoje, iš kur buvo pašalintas 1957 m. už dalyvavimą maldininkų eitynėse į Čenstakavo vienuolyną. Nuo 1962 m. dėstė teisę Vroclavo universitete, o nuo 1969 m. – Varšuvos universitete. Buvo civilinės ir žemės ūkio teisės profesorius. 1980 m. rugpjūtį prof. A. Stelmachovskis buvo Lenkijos opozicinio judėjimo, vadovaujamo profesinių sąjungų susivienijimo „Solidarność“ („Solidarumas“), aktyvus dalyvis, Gdansko laivų statyklos Tarpgamyklinio streikų komiteto patarėjas. 1989-1991 m. ėjo Lenkijos Senato maršalkos pareigas. 1991-1992 m. buvo Lenkijos švietimo ministras. 1987-1989 m. ėjo Varšuvos katalikiškosios inteligentijos klubo pirmininko pareigas, o 1988 m. rugpjūtį buvo stebėtoju Vatikano popiežiaus sosto 63-ojoje Tarptautinės teisės draugijos konferencijoje. Nuo 2007 m. vasario – Lenkijos Respublikos prezidento L. Kačynskio patarėjas.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, A. Stelmachovskis ėmė remti tautiečius, gyvenančius Lietuvoje, rūpinosi Vilnijos ūkio vystymu, švietimu. 1990-2008 m. prof. A. Stelmachovskis vadovavo jo iniciatyva Lenkijoje įsteigtai draugijai ,,Wspólnota Polska“ („Lenkų bendrija“). Šios draugijos svarbiausias tikslas – teikti įvairią paramą už Lenkijos ribų gyvenantiems lenkams. Ši draugija ypač didelę pedagoginę ir finansinę pagalbą suteikė Trakų, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų švietimo įstaigoms. Daugelis šių rajono mokyklų gavo naują įrangą mokyklų kabinetams, kompiuterinėms klasėms, bibliotekoms. Taip pat gauta daug vaizdinių priemonių, informacinės ir kitokios technikos, sportinio inventoriaus. A. Stelmachovskis organizavo pažintines stovyklas lenkų mokyklų mokiniams. Kelerius metus iš eilės tokiose stovyklose turėjo galimybę dalyvauti ir Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos mokiniai.

Profesoriaus veiklos rezultatas – daugelio lenkiškų mokyklų kompiuterizacija ir remontas. Vien Trakų rajono mokykloms jo vadovaujama draugija „Wspolnota Polska“ skyrė apie 7 mln. litų: atnaujintos vidurinės mokyklos Trakuose ir Paluknyje, Senųjų Trakų lopšelis-darželis, iškilo priestatai Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinėje mokykloje bei Senųjų Trakų pagrindinėje mokykloje. Šis priestatas buvo labai lauktas. Jame įrengta moderni sporto salė, keli kabinetai, biblioteka. Ypač mokiniai džiaugiasi sporto sale, kurios dėka labai pagyvėjo sportinis mokyklos gyvenimas, beveik visi vaikai tapo aktyvaus laiko praleidimo aistruoliais. Per kelerius metus mūsų mokykla tapo garsi ir Lietuvos, ir Lenkijos sporto pasaulyje: profesionalioje lygoje žaidžia jaunieji tenisininkai, taip pat populiarus tinklinis, krepšinis.

A. Stelmachovskis sugebėjo ne tik padėti finansiškai, bet ir paskatino burtis lenkų bendruomenę Lietuvoje. Jo iniciatyva Vilniuje įsteigti Lietuvos lenkų kultūros namai, tapę lenkiškumo židiniu. Kiekvienai tautai ypač svarbu išsaugoti savo šaknis. Tautinis tapatumas suteikia saugumo, vienybės jausmą. Profesorius savo veiklos prioritetu laikė lenkų kalbos ir kultūros išsaugojimą. Suprasdamas, kad būtent jaunimas kada nors perims tautiškumo puoselėjimo estafetę, jis tiek daug dėmesio skyrė mokyklų modernizacijai ir švietimui. 2002 m. už nuopelnus A. Stelmachovskiui buvo suteiktas Vilniaus rajono garbės piliečio vardas. A. Stelmachovskis mirė 2009 m. balandžio 6 d. Varšuvoje, eidamas 84 metus. Palaidotas Varšuvos Povonzkų kapinėse. 2010 metais rugpjūčio mėnesį Senųjų Trakų pagrindinei mokyklai buvo suteiktas Andžejaus Stelmachovskio vardas.