REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI „JESIEŃ W POEZJI”

REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI „JESIEŃ W POEZJI”

Zaraz po feriach jesiennych uczniowie 1-4 klas przystąpili do rywalizacji w szkolnym jesiennym konkursie recytatorskim. Z każdej klasy wyłoniono dwoje zwycięzców, którzy 22 listopada reprezentowali naszą szkołę w Rejonowym Konkursie Recytatorskim „Jesień w poezji” w Połukniu.

Jury oceniało uczestników na podstawie nadesłanych nagrań. Celem konkursu było ukazanie piękna poezji polskiej oraz rozwijanie zainteresowań twórczością poetycką, rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć za pomocą poezji. W recytacji uczestniczyło 29 małych artystów z Gimnazjum w Trokach, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu oraz Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach.

Cieszymy się niezmiernie z sukcesów naszych dzieci. Gratulacje należą się do każdego uczestnika, a szczególnie do zwycięzców. Aronas Naruševičius zdobył I miejsce spośród uczniów 2 klas, Sabina Lavrukaitytė – II miejsce wśród pierwszoklasistów, a Emil Fominow (3 kl.) i Wiktoria Zajanczkowska (4 kl.) otrzymali wyróżnienia. Za udział dyplomiki otrzymali także Damian Mackiewicz (1 kl.), Gabriel Pavlowski (2kl.), Kewinas Mankeliūnas (3 kl.) i Gabriela Wansowicz (4 kl.).

Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

ELWIRA LAVRUKAITIENĖ,

wicedyrektor szkoły

PREVENCINIS SUSITIKIMAS SU POLICIJOS PAREIGŪNE

PREVENCINIS SUSITIKIMAS SU POLICIJOS PAREIGŪNE

2021 m. lapkričio 24 d. mūsų mokykloje vyko prevencinis susitikimas su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyr. tyrėja (Bendruomenės pareigūne) Aneta Bubelevičiene. Pareigūnė vedė dvi paskaitas – 5-7 klasių bei 8-10 klasių mokiniams. Jaunesnieji  mokiniai išklausė paskaitos ir pažiūrėjo filmą apie saugų elgesį internete. Sužinojo, kaip išvengti grėsmių – netapti patraukliais nusikaltėliams, atsargiai vertinti gautą informaciją, pvz. gautus el. laiškus iš nepažįstamų asmenų. Priminė mokiniams, kad iki 18 metų jų el. pašto slaptažodžius privalo žinoti tėvai. Jeigu randa internete žalingą informaciją, turėtų apie tai pranešti artimiesiems, mokytojams arba tiesiog numeriu 112. Vaikai taip pat buvo informuoti apie galimas patyčias socialiniuose tinkluose.

Vyresnioji mokinių grupė taip pat išklausė paskaitą apie saugų internetą ir apie teisinę atsakomybę „Nuo šiol atsakai už save“. Aneta Bubelevičienė papasakojo apie atsakomybę nuo 16 metų, apie rūkymo, narkotikų bei alkoholio vartojimo žalą. Pareigūnė paaiškino apie mokinių pareigas ir atsakomybę (administracinę ir baudžiamąją). Be to informavo apie tai, kad esant reikalui, visada galima pasinaudoti interneto svetainėmis, pvz. www.e-saugumas.lt, www.svarusinternetas.lt, www.e-policija.lt ir kt.

                      Susitikimas su pareigūne leido mokiniams suprasti, kad reikia elgtis atsakingai ir būti budriais realiame gyvenime bei internete.

IRENA ORLOVA

LENKŲ KALBOS MOKYTOJA

ĮDOMIOJI EDUKACIJA

ĮDOMIOJI EDUKACIJA

           Lapkričio  23  dieną mūsų mokyklos mokiniai, lydimi  mokytojų Agnieszkos Naimavičienės,   Lilijos Kieras, Magdalenos Klepka ir Jūratės Repčikienės, vyko į edukacinę išvyką į Kauną, VII fortą.

         Pakeliui aplankėme Kelių muziejų Vievyje. Muziejaus darbuotoja labai įdomiai pasakojo apie Lietuvos kelius, jų tiesimo ypatybes ir kelių tiesimui naudojamas medžiagas. Vėliau mokiniai apžiūrėjo įvairias transporto priemonių rūšis nuo jų atsiradimo pradžios. Mokiniai buvo sužavėti senomis transporto priemonėmis, kurias jie matė gyvai pirmą kartą. Jie nenustygdami fotografavosi prie įvairiausių mašinų. Ekskursijai pasibaigus, padėkoję muziejaus darbuotojai už įdomias istorijas, vykome toliau.

         Maloni staigmena laukė mokinių VII forte prie įėjimo į laboratorijas: mus pasitiko įspūdinga katė Hubba. Mokiniai bandė susidraugauti su ja. Katė savo nepaprasta išvaizda dar labiau visiems pakėlė nuotaiką.

         Edukacinės programos „Įvadas į chemijos mokslo pasaulį“ metu jaunesnieji mokiniai muziejaus edukacijos centre įrengtoje laboratorijoje susipažino su chemijos istorijos pradžia ir svarbiausiais to laikmečio atradimais, sužinojo, kas yra alchemija, ką bandė atrasti to meto mokslininkai. Mokiniai patys atlikdami įvairius  cheminius eksperimentus sužinojo, kuo skiriasi rūgščių ir bazių savybės, kaip atskirti šias dvi medžiagų rūšis, kas yra ir kam naudojami indikatoriai.

        Edukacinės programos „Kraujas – gyvybės tėkmė“ metu  vyresnieji mokiniai susipažino su krauju, kaip su neatsiejama organizmo dalimi. Mokiniai sužinojo kraujo kilmę, sudėtį, funkcijas, susipažino su  kraujo ląstelėmis ir jų atliekamomis funkcijomis bei kraujo funkcija kvėpavimo procese.
Mokiniai programos metu patys, naudodamiesi mikroskopu, tyrė skirtumus tarp žmogaus ir gyvūnų kraujo.

         Važiuodami namų link mokiniai entuziastingai dalijosi kelionės įspūdžiais.

JŪRATĖ REPČIKIENĖ

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJA

Baigiamos Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklos

Baigiamos Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklos

Trakų rajono savivaldybės administracija 2021 m. spalio pabaigoje baigia Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklas.

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemone „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0010).

Bendra projekto įgyvendinimo vertė siekia 184 723,93 Eur. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skirta 157 015,34 Eur., Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 27 708,59 Eur. Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia yra siejama su 2016 metais atlikta švietimo įstaigų apklausa bei „Trakų rajono savivaldybės švietimo viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso tyrimas“, kurie leido identifikuoti teikiamų švietimo administracinių paslaugų trūkumus ir pagrindines problemas – skirtingas procedūrų valdymas ir nevienodas paslaugų suteikimas kelia daug nepatogumų paslaugų vartotojams ir turi įtakos bendram požiūriui apie teikiamų paslaugų kokybę. Pasinaudojus ES struktūrine parama buvo sukurti įrankiai padėsiantys Trakų rajono savivaldybės administracijai ir švietimo įstaigoms parengti ir patvirtinti tvarkas, kuriomis vadovaujantis administracinių paslaugų teikimas bus efektyvesnis, teikiamų paslaugų kokybė labiau atitiks vartotojų poreikius bei vyks efektyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, siekiant įgyvendinti švietimo sistemai keliamus naujus lūkesčius ir uždavinius.

Projekto lėšomis buvo įdiegta Centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas duomenų bazė, parengta įstaigų teisinio reglamentavimo dokumentacijos analizė, diegiamas ISO kokybės vadybos metodas, parengti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo standartai bei Piliečių chartijos  dokumentas dėl teikiamų administracinių švietimo paslaugų – susitarimas tarp organizacijų ir piliečių dėl esminių principų teikiant/gaunant paslaugas.

Švietimo paslaugas teikiančios įstaigos aktyviai dalyvaudamos projekto lėšomis organizuojamuose mokymuose, susitikimuose ir apklausose atkreipė dėmesį, kad efektyviam ir kokybiškam bendradarbiavimui su vartotojais yra būtina ne tik laikytis diegiamų standartų principų, bet ir siekti, jog besikreipiantys paslaugų gavėjai žinotų ko prašoma iš jų. Parengtos Piliečių chartijos tekstu yra įtvirtinama profesionalumo, kompetentingumo principų laikymasis, pagarba aptarnaujamam asmeniui ir kolegoms, informacijos konfidencialumo užtikrinimas, skaidrus ir savalaikis sprendimų priėmimas, informacijos prieinamumas, patikimumas ir aiškumas, mandagus ir dalykiškas bendradarbiavimas. Siekiant užtikrinti šių iškeltų principų įgyvendinimo, iš besikreipiančių asmenų tikimąsi mandagaus, pagarbaus ir geranoriško bendradarbiavimo, savo teisių ir pareigų supratimo, aiškaus klausimų ir/ar problemų formulavimo, pasitikėjimo ir išankstinių nuostatų neturėjimo, siekti problemas pirmiausia spręsti įstaigose, kuriose suteikiamos paslaugos, vertinti ir įvertinti darbuotojų darbą, užpildant kokybės vertinimo klausimyną

Taigi tikimąsi, kad Projekto  „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklų ir pasiektų rezultatų dėka, Trakų rajono švietimo įstaigos priims naujoves bei imsis aktyviai diegti pokyčius savo įstaigose, o bendravimas su paslaugų vartotojais taps efektyvesnis ir leis kurti jaukią, bendruomenišką, patogią švietimo ir ugdymo aplinką.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

ANA BARANOVSKA – LIETUVOS MAXIMALISTĖ

ANA BARANOVSKA – LIETUVOS MAXIMALISTĖ

        Kad Lietuva gali didžiuotis ne tik savo žaliais miškais ir gintarinėmis kopomis, bet ir talentingais vaikais, rodo puikūs pavyzdžiai. Gabių mokinių mūsų šalyje išties netrūksta. Tai byloja ir kasmet daugybės paraiškų sulaukiantis „Maximos“ projektas „Lietuvos Maximalistai“.

         Šiemet gabiausi Lietuvos mokiniai pretendavo į rekordinį stipendijų fondą, siekusį 90 tūkstančių eurų. 2021 m. „Lietuvos Maximalistais“ tapo 101 mokinys. Viena jų – mūsų mokyklos 8 klasės mokinė ANA BARANOVSKA. Programos laimėtojai Anai visus mokslo metus kiekvieną mėnesį bus mokama 90 eurų dydžio stipendija. Šiemet „Lietuvos Maximalistais“ pretendavo tapti rekordinis mokinių skaičius – gauta daugiau nei 600 paraiškų.

        Anos pomėgiai stebina net visko mačiusius: ji rašo eiles gimtąja kalba, puikiai griežia smuiku, aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, kuriuose laimi prizines vietas ir, panašu, kad žino, ko nori iš gyvenimo. Mergaitė nuo pat mažens domėjosi kultūra ir kūryba. „Kiek save atsimenu, mane visada supo menai. Kai buvau visai maža mergaitė, namuose visada skambėdavo muzika – vyresnioji sesuo Emilija grodavo pianinu, su bendraklasiais lankydavomės spektakliuose, parodose, o kai draugės žaisdavo su lėlėmis, man labiausiai patikdavo vartyti knygas. Skaityti išmokau anksti, labai pamilau grožinę literatūrą, niekas negalėdavo atitraukti manęs nuo knygų‟, – teigia jaunoji maximalistė. Ruošdamasi kiekvienam konkursui Ana atiduoda visą save. Jei nusprendžia dalyvauti, negali būti nė kalbos apie dalyvavimą puse kojos. Jei jau dalyvauja, tai siekia pačių aukščiausių rezultatų įveikdama savo galimybių ribas. Sėkmę Ana patyrė anksti, tačiau taip pat anksti suprato, kad ji neįmanoma be nuoširdaus darbo. Laimėjimai Aną skatina neužmigti ant laurų, o dirbti, dalyvauti ir siekti dar didesnio pripažinimo.

          Mokinė džiaugiasi, kad ryžosi dalyvauti programoje „Lietuvos Maxmalistai“.  Gaunamą stipendiją ji kaups, kad netolimoje ateityje galėtų įsigyti tobulesnį smuiką. Visiems Lietuvos mokiniams Ana linki turėti labai didelių svajonių, kuriomis dega akys, ir labai atkakliai, nepaisant nuovargio, nesėkmių ar aplinkinių nuomonės, jų siekti.

LABAI DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS MŪSŲ ANA!

DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja