Meninė veikla

Ansamblis „Tęcza”

            2002 metais mokykloje įkurtas vaikų ansamblis „Tęcza” („Vaivorykštė”). Jo vadovė – muzikos mokytoja Lilija Kieras.

Mokinių atliekamos dainos ir šokiai paįvairina beveik kiekvieną mokyklos renginį: Europos kalbų dieną, Mokytojo dienos šventę, Lenkijos nepriklausomybės minėjimą, Kalėdinę vakaronę, Senelių popietę, rajoninį konkursą „Lenkų diktantas”, Šeimos šventę ir kitus.

„Tęcza” aktyviai dalyvauja rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose:  vaikų ir jaunimo lenkų dainų festivalyje, Trakų žemės lenkų kultūros festivalyje „Skambėk, lenkų daina”, tautinių mažumų mokyklų meno kolektyvų peržiūrose. Vaikų ir jaunimo lenkų dainų festivalių laureatais yra tapę ansamblio nariai Andžej Balkevič, Eva Baranovska, Greta Okunevič ir Beata Ugrevič.

Lenkų folkloro puoselėjimas atskleidžiant liaudies kūrybos grožį jaunimui – pagrindinis  ansamblio „Tęcza” tikslas. Neatsiejamas ir auklėjamasis ansamblio veiklos aspektas. Dainuodami ir šokdami vaikai mokosi darbštumo, atsakingumo, supratingumo, gebėjimo įsiklausyti į kitą. Šiandien jau sunku įsivaizduoti mokyklą be lenkų dainų ir šokių ansamblio.

Trakų kraštas yra daugiatautis, todėl čia populiarūs įvairiausi papročiai. Trakų mieste ir jo apylinkėse dar Vytauto laikais gyveno ir lietuviai, ir lenkai, ir rusai, ir totoriai, ir karaimai. Vietiniai gyventojai čia tebepuoselėja senąsias protėvių tradicijas.

Mokykloje mokome gerbti ir puoselėti ne tik lenkų, bet ir kitų tautų, gyvenančių Lietuvoje, kultūrą. Mokyklai dalyvaujant tarptautiniuose projektuose mokiniai mokomi suprasti ir vertinti kitų šalių tradicijas. Dvišalis projektas su Turkija „Kultūrinis tiltas tarp Trakų ir Nevšehiro” ansamblio „Tęcza“ repertuarą praturtino karaimų šokiais ir dainomis. Galima drąsiai teigti, kad ansamblio „Tęcza” nariai yra lenkų ir lietuvių kultūros ambasadoriai Europoje. Įgyvendinant tarptautinius Comenius programos projektus ansamblio nariai yra surengę koncertus Prancūzijoje, Kipre, Graikijoje, Turkijoje ir Italijoje, kitų bendradarbiavimo projektų metu – Rusijoje ir Anglijoje.

2016 metais ansamblis ,,Tęcza” koncertavo Mažosios Lenkijos regione:  Skavinoje, Golčoje, Ivanovicose. Taip pat dalyvavo Juzefo Lachnero folkloro ansamblių peržiūroje Modlnicoje.

Dalyvavimas ansamblyje ugdo jaunąją kartą. Dvasines ir dorovines vertybes, įgytas dalyvaujant mokyklos ansamblyje, jaunuoliai puoselėja ir įžengę į suaugusiųjų pasaulį. Daugelis draugystę su šokiais ir dainomis tęsia kituose meno kolektyvuose.

 

Lenkų liaudies ansamblis ,,Stare Troki”

 

Moterų lenkų liaudies ansamblis „Stare Troki” savo veiklą pradėjo 2010 metų balandį Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos muzikos mokytojos Lilijos Kieras ir pradinio ugdymo mokytojos Elvyros Lavrukaitienės iniciatyva. Kolektyvas susibūrė siekiant saugoti ir puoselėti tautines šokių ir dainų tradicijas.

Senuosiuose Trakuose niekada netrūko vokalinių talentų turinčių žmonių, todėl ansamblio įkūrimo idėja sulaukė didelio lenkų bendruomenės susidomėjimo. Ansamblio šerdį sudaro mokinių mamos ir Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokytojos, kurios net ir turėdamos daugybę profesinių ir šeiminių įsipareigojimų skuba į repeticijas.

Ansamblis „Stare Troki” savo koncertais praskaidrina mokyklos, Senųjų Trakų seniūnijos  renginius, dalyvauja Trakų žemės lenkų kultūros festivalyje, religinėse ir apeiginėse šventėse. Moterys savo giesmėmis pagyvina Šv. Mišias Senųjų Trakų bažnyčioje, tradicines kalėdines vakarones mokykloje.

Ansamblis „Stare Troki” yra koncertavęs ir Lenkijoje. Vilniaus krašto mylėtojų draugijos kvietimu ansamblis dalyvavo „II Vilniaus vėlinėse”, kurios vyko Olštyno pilyje, svečių teisėmis dalyvavo folkloro ansamblių peržiūroje ,,Kaziuki nad Słupią” Slupsko mieste. Be to, kolektyvas turėjo puikią progą dalyvauti Aušros Vartų Dievo Motinos apeigose, Šv. Brolio Alberto bažnyčioje Ščytne ir festivalyje ,,Smolnicka Anka” Rutka-Tartak seniūnijoje esančiame Suvalkų krašte.

2015 metais ansamblis šventė 5-erių metų veiklos sukaktį. Jis siekia toliau dalyvauti kultūriniame gyvenime skleisdamas lenkų kultūrą Lietuvoje ir už jos ribų.