2023 M.  Bibliotekininkės Agnieszkos Naimavičienės

DARBO GRAFIKAS

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.30 – 18.00 12.00 – 12.30

 

Bibliotekos veiklos planas 2023

Bibliotekos veiklos planas 2021-2022

Bibliotekos veiklos planas 2020-2021

Bibliotekos veiklos planas 2019-2020

Bibliotekos veiklos planas 2018-2019

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Vadovėlių ir mokymo priemonių tvarkos aprašas

 

Mokyklos bibliotekos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymas

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai.

Pavyzdinės naudojimosi biblioteka taisyklės

Rekomendacijos mokyklos bibliotekininko pareigybės aprašymui

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas

 

 

Mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentai

1. Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga.

2. Bibliotekos fondo inventorinė knyga.

3. Inventorinė knyga, skirta paramai.

4. Knygų pirkimo bei nurašymo dokumentai (Aktų kopijos).

5. Skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų spaudinių apskaita.

6. Bibliotekos metinės darbo ataskaitos.

7. Bibliotekos darbo dienoraštis.

8. Katalogai ir kartotekos (MOBIS e-katalogas)

9. Skaitytojų formuliarai.

10. Vadovėlių fondo apskaitos dokumentai:

a) Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas;

b) Vadovėlių fondo visuminės apskaitos knyga;

c) Vadovėlių ir mokymo priemonių kartoteka;

d) Vadovėlių įsigijimo ir nurašymo dokumentai (Aktų kopijos);

e) Vadovėlių išdavimo – grąžinimo lapai.