Konkursai

Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla

 skelbia atranką pradinių klasių mokytojo (s) pareigoms užimti

 

Skelbimo įvadas:

Pareigybės pavadinimas – pradinių klasių mokytoja (s);

Mokomoji kalba – lenkų k.;

Siūlomas darbo krūvis: 0,70 Etato be individualiai su mokytojų sutartų valandų, 13 kontaktinių val,

Darbo sutartis – neterminuota;

Darbuotojas reikalingas nuo 2023-09-01;

Reikalavimai: aukštasis pradinio ugdymo išsilavinimas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija, gebėjimas rengti įvairaus lygio projektus, dirbti komandoje, turėti motyvaciją mokytis, puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Privalumai: įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, gebėjimas naudotis IKT, dalyvavimo projektuose patirtis, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais, lenkų kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Gyvenimo aprašymas;
 5. Motyvacinis laiškas;
 6. Galima teikti rekomendacijas;
 7. Pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimas;
 8. Higienos įgūdžių pažymėjimas;
 9. Medicininė knygelė su galiojančiu įrašų „dirbti gali iki…“
 10. Pažyma dėl įtariamųjų ir kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį (užsakyti pažymą galimą: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos);
 11. Informacija apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius nuo (data kada dirbate, iki dabar); (užsakyti pažymą galima: SODROJE);
 12. Informacija apie asmens pensijų socialinio draudimo stažą.

   Adresas: Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų r.

 Dokumentų priėmimo data:  nuo  2023-06-20 iki 2023-07-21

Konkursas:  2023-07-25

Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktinė informacija: dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos direktoriui, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected].

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia mokyklos direktorius Romuald Gžybovski tel.8 528 66 561 arba 8 600 79 778


 

Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla

 skelbia atranką pradinių klasių mokytojo (s) pareigoms užimti

 

Skelbimo įvadas:

Pareigybės pavadinimas – pradinių klasių mokytoja (s);

Mokomoji kalba – lenkų k.;

Siūlomas darbo krūvis: 0,90 Etato be individualiai su mokytojų sutartų valandų, 19 kontaktinių val,

Darbo sutartis – neterminuota;

Darbuotojas reikalingas nuo 2023-09-01;

Reikalavimai: aukštasis pradinio ugdymo išsilavinimas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija, gebėjimas rengti įvairaus lygio projektus, dirbti komandoje, turėti motyvaciją mokytis, puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Privalumai: įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, gebėjimas naudotis IKT, dalyvavimo projektuose patirtis, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais, lenkų kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Gyvenimo aprašymas;
 5. Motyvacinis laiškas;
 6. Galima teikti rekomendacijas;
 7. Pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimas;
 8. Higienos įgūdžių pažymėjimas;
 9. Medicininė knygelė su galiojančiu įrašų „dirbti gali iki…“
 10. Pažyma dėl įtariamųjų ir kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį (užsakyti pažymą galimą: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos);
 11. Informacija apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius nuo (data kada dirbate, iki dabar); (užsakyti pažymą galima: SODROJE);
 12. Informacija apie asmens pensijų socialinio draudimo stažą.

   Adresas: Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų r.

 Dokumentų priėmimo data:  nuo  2023-06-20 iki 2023-07-21

Konkursas:  2023-07-25

Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktinė informacija: dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos direktoriui, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected].

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia mokyklos direktorius Romuald Gžybovski tel.8 528 66 561 arba 8 600 79 778


 

Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla

 skelbia atranką tikybos mokytojo (s) pareigoms užimti

 

Skelbimo įvadas:

Pareigybės pavadinimas – tikybos klasių mokytoja (s);

Mokomoji kalba – lenkų k.;

Siūlomas darbo krūvis: 0,34 Etato be individualiai su mokytojų sutartų valandų, 9 kontaktinių val,

Darbo sutartis – neterminuota;

Darbuotojas reikalingas nuo 2023-09-01;

Reikalavimai: aukštasis tikybos ugdymo išsilavinimas, tikybos mokytojo kvalifikacija, gebėjimas rengti įvairaus lygio projektus, dirbti komandoje, turėti motyvaciją mokytis, puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Privalumai: įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, gebėjimas naudotis IKT, dalyvavimo projektuose patirtis, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais, lenkų kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Dokumentas suteikiantis mokyti pagal pradinio ugdymo programą;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 5. Gyvenimo aprašymas;
 6. Motyvacinis laiškas;
 7. Galima teikti rekomendacijas;
 8. Pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimas;
 9. Higienos įgūdžių pažymėjimas;
 10. Medicininė knygelė su galiojančiu įrašų „dirbti gali iki…“
 11. Pažyma dėl įtariamųjų ir kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį (užsakyti pažymą galimą: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos);
 12. Informacija apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius nuo (data kada dirbate, iki dabar); (užsakyti pažymą galima: SODROJE);
 13. Informacija apie asmens pensijų socialinio draudimo stažą.

   Adresas: Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų r.

 Dokumentų priėmimo data:  nuo  2023-06-20 iki 2023-07-04

Konkursas:  2023-07-25

Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktinė informacija: dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos direktoriui, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected].

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia mokyklos direktorius Romuald Gžybovski tel.8 528 66 561 arba 8 600 79 778

 


 

Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla

 skelbia atranką lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo (s) pareigoms užimti

 

Skelbimo įvadas:

Pareigybės pavadinimas – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (s) 5 kl ir 7 kl, ikimokyklinio ugdymo gr. ir priešmokyklinio ugdymo gr;

Mokomoji kalba – lietuvių kalba (mokėti lenkų k.);

Siūlomas darbo krūvis: 0,70 Etato 5 ir 7 kl. be individualiai su mokytojų sutartų valandų, 11 kontaktinių val,. 0,14 et. 5 val. ikimokyklinėje gr. ir 0,14 et. 5 val. priešmokyklinėje gr. Siūlomas klasės vadovavimas.

Darbo sutartis – neterminuota;

Darbuotojas reikalingas nuo 2023-09-01;

Reikalavimai: lietuvių kalbos ir literatūros išsilavinimas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija, gebėjimas rengti įvairaus lygio projektus, dirbti komandoje, turėti motyvaciją mokytis, puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Privalumai: įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, gebėjimas naudotis IKT, dalyvavimo projektuose patirtis, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais, lenkų kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Dokumentas suteikiantis mokyti pagal pradinio ugdymo programą;
 5. Gyvenimo aprašymas;
 6. Motyvacinis laiškas;
 7. Galima teikti rekomendacijas;
 8. Pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimas;
 9. Higienos įgūdžių pažymėjimas;
 10. Medicininė knygelė su galiojančiu įrašų „dirbti gali iki…“
 11. Pažyma dėl įtariamųjų ir kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį (užsakyti pažymą galimą: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos);
 12. Informacija apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius nuo (data kada dirbate, iki dabar); (užsakyti pažymą galima: SODROJE);
 13. Informacija apie asmens pensijų socialinio draudimo stažą.

   Adresas: Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų r.

 Dokumentų priėmimo data:  nuo  2023-06-20 iki 2023-07-21

Konkursas:  2023-07-25

Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktinė informacija: dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos direktoriui, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected].

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia mokyklos direktorius Romuald Gžybovski tel.8 528 66 561 arba 8 600 79 778