Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai. Informacija

Ugdymo karjerai planas 2019-2020 m.m. Nr.1

Ugdymo karjerai planas 2019-2020 m.m. Nr.2

Naudingos nuorodos:

https://www.skvc.lt/

http://www.euroguidance.lt/

https://okkarjera.com/


www.mukis.lt
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.
www.smm.lt
•    Brandos egzaminai.
•    Apie stojimą į aukštąsias mokyklas.
•    Apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.
•    Mokslo ir studijų reforma – abiturientams.

http://www.aikos.smm.lt

 • supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis.
  •    Pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant.
  •    Informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.
 • Konkursinio balo skaičiuoklė.

www.egzaminai.lt

 • Informuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus.
  •    Pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas,  egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.

www.kastu.lt

 • Informuoja jaunimą apie sudaromas galimybes studijuoti užsienyje (Danijos, Švedijos, Nyderlandų, Anglijos ir Škotijos aukštosiose mokyklose), suprantamomis sąlygomis organizuoja stojimo procesą į užsienio aukštąsias mokslo įstaigas bei padeda ieškoti atsakymų į visus klausimus, susijusius su studijomis ir gyvenimu užsienyje.

www.karjerosmokykla.lt

 • Informuoja kaip rašomas Europinio standarto gyvenimo aprašymas, oficialiai patvirtintas visose ES šalyse. Pateikia žinių apie Europass (istorija ir dokumentai, galimybė susikurti savo CV).

www.psichologai.lt

 • Profesinio kryptingumo testai moksleiviams.

www.euroguidance.lt

 • Testai.
  •    Karjeros planavimo žingsniai.
  •    Profesijų aprašai. Filmai apie profesijas.
  •    Leidinio „PIT geroji patirtis. Metodinė medžiaga profesinio informavimo specialistui“ elektroninė versija.
  •    ŠMPF išleistas gidas „Susipažink. Įvertink. Važiuok“.
  •    Eroguidance projekto išleistas leidinys „Profesinis orientavimas tarptautiniuose projektuose“.

http://www.studijos.lt

 • Informacija apie visas mokymo įstaigas bei mokymo programas.
  •    Konkursinio balo skaičiuoklė.
  •    Ankstesnių metų brandos egzaminų užduotys.

www.tinklas.lt/kur-studijuoti

 • Elektroninis leidinys abiturientams.

www.ldb.lt/jaunimui

 • Jaunimo darbo svetainė (Lietuvos darbo birža).

www.ldb.lt

(Lietuvos darbo birža › Informacija › Darbo rinka‎)
•    Skyriuje „Darbo rinka“ pateikiamas įsidarbinimo galimybių barometras.
www.vmsfondas.lt  – Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo interneto svetainė.
•    Informacija studentams apie paskolas
Ateities profesija – YouTube
•    Laidų ciklo „Ateities profesija“ įrašai.

www.zinauviska.lt

 •  Informacija apie studijas, savanorystę, keliones, darbą, finansavimo paiešką.

www.nrcg.lt

 • Straipsniai apie karjeros planavimą Vakaruose.

www.balticsudent.lt

 •  Informacija apie mokymosi galimybes užsienyje.

http://eac.osf.lt/eu/

 • Studijų užsienyje informacijos centras.

http://ec.europa.eu/ploteus/

 • Mokymosi/studijų galimybės, nacionalines švietimo sistemos, mobilumo programos ir jų finansavimas bei naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis.

www.skvc.lt

 • Studijų kokybės vertinimo centro informacija.

http://www.cvbankas.lt

 • Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną.

http://www.europass.lt

 • Švietimo mainų paramos fondo informacija.
  •    Europass dokumentai – tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.

www.darbo.lt

 • Darbo skelbimai.

Profesijos testai:
Profesijos testas
Profesijos pasirinkimo testas
J.K. Holland‘o profesijos pasirinkimo testas

Tinkamumo darbui testai:
Tinkamo darbo testas
Darbo tinkamumo testas

Asmenybės testai:
Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas
Asmenybės pagal MBTI testas
Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas
Sėkmingos karjeros testas

Informacija apie studijas
www.aikos.smm.lt
www.studijos.lt/mokymo_programos