Komisijos ir darbo grupės

 MOKYKLOS DARBO GRUPĖS IR KOMISIJOS 2021-2022 M.M.

Nr. Darbo grupės, komisijos Pirmininkai, nariai
1. Geros higienos praktikos vidaus audito grupė Božena Lavrukevič (pirmininkė),

Elvyra Lavrukaitienė, Lilija Kieras, Jolanta Garbotovič.

2. Mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Irena Orlova (pirmininkė),

Renata Šuscickaja, Violeta Naumovič, Jūratė Repčikienė.

3. Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo darbo grupė Elvyra Lavrukaitienė (pirmininkė),  Romuald Gžybovski, Renata Matickienė,  Renata Šuscickaja, Violeta Naumovič, Jūratė Repčikienė.
4. Mokyklos 2021-2025 m. strateginio plano rengimo darbo grupė Lilija Kieras (pirmininkė), Irena Orlova, Božena Lavrukevič, Galina Grinevič, Daiva Daukševičienė, Magdalena Klepka, Agnieška Elžbieta Naimavičienė, Marek Pavlovski.
5. Vaiko gerovės komisija Renata Matickienė (pirmininkė), Lilija Kieras, Renata Šuscickaja,  Magdalena Klepka, Agnieška Naimavičienė, Irena Orlova, Diana Tomaševič.
6. Dokumentų ekspertų komisija (DEK) Irena Orlova (pirmininkė), Božena Lavrukevič,

Marek Pavlovski.

7. Mokyklos veiklos plano rengimo darbo grupė Elvyra Lavrukaitienė (pirmininkė), Violeta Naumovič, Jūratė Repčikienė, Renata Šuscickaja, Božena Lavrukevič, Magdalena Klepka, Renata Matickienė.
8. Mokyklos strateginio plano rengimo darbo grupė Elvyra Lavrukaitienė (pirmininkė), Daiva Daukševičienė, Božena Lavrukevič, Irena Orlova, Lilija Kieras, Galina Grinevič.
9. Maisto išdavimo kontrolės grupė Violeta Naumovič (pirmininkė), Irena Orlova, Agnieška Elžbieta Naimavičienė.
10. Mokytojų atestacijos komisija Romuald Gžybovski (pirmininkas),

Lilija Kieras, Irena Orlova, Daiva Daukševičienė, Galina Grinevič.

11. Materialinių vertybių nurašymo komisija Daiva Daukševičienė (pirmininkė),

Galina Grinevič, Lilija Kieras.

12. Materialinių vertybių užpajamavimo komisija Renata Šuscickaja (pirmininkė),  Magdalena Klepka, Violeta Naumovič.
13. Mokyklos darbo taryba Irena Orlova (pirmininkė), Renata Matickienė, Renata Šuscickaja.
14. Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė Agnieška Elžbieta Naimavičienė (pirmininkė), Magdalena Klepka, Vida Kasperavičiūtė.
15. Mokyklos darbuotojų bendravimo ir etikos normų vykdymo priežiūros komisija. Elvyra Lavrukaitienė (komisijos pirmininkė)

Violeta naumovič (komisijos narė)

Galina Grinevič (komisijos narė)