Komisijos ir darbo grupės

 MOKYKLOS DARBO GRUPĖS IR KOMISIJOS 2020-2021 M.M.

Nr. Darbo grupės, komisijos Pirmininkai, nariai
1. Geros higienos praktikos vidaus audito grupė Božena Lavrukevič (pirmininkė),

Elvyra Lavrukaitienė, Lilija Kieras, Jolanta Garbotovič.

2. Mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Irena Orlova (pirmininkė),

Lucija Kašėtienė, Renata Šuscickaja, Violeta Naumovič, Jūratė Repčikienė.

3. Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo darbo grupė Elvyra Lavrukaitienė (pirmininkė),  Romuald Gžybovski, Renata Matickienė,  Renata Šuscickaja, Violeta Naumovič, Jūratė Repčikienė.
4. Mokyklos 2021-2025 m. strateginio plano rengimo darbo grupė Lilija Kieras (pirmininkė), Irena Orlova, Božena Lavrukevič, Galina Grinevič, Daiva Daukševičienė, Magdalena Klepka, Agnieška Elžbieta Naimavičienė, Marek Pavlovski.
5. Vaiko gerovės komisija Renata Matickienė (pirmininkė), Lilija Kieras, Renata Šuscickaja,  Lucija Kašėtienė, Magdalena Klepka.
6. Dokumentų ekspertų komisija (DEK) Irena Orlova (pirmininkė), Božena Lavrukevič,

Marek Pavlovski.

7. Mokyklos veiklos plano rengimo darbo grupė Lilija Kieras (pirmininkė), Daiva Daukševičienė, Galina Grinevič, Renata Šuscickaja, Violeta Naumovič, Jūratė Repčikienė, Marek Pavlovski.
8. Mokyklos ugdymo plano rengimo darbo grupė Elvyra Lavrukaitienė (pirmininkė), Renata Matickienė, Galina Grinevič, Renata Šuscickaja, Violeta Naumovič, Jūratė Repčikienė.
9. Maisto išdavimo kontrolės grupė Violeta Naumovič (pirmininkė), Irena Orlova, Elvyra Ajauskaitė.

 

10. Mokytojų atestacijos komisija Romuald Gžybovski (pirmininkas),

Lilija Kieras, Irena Orlova, Daiva Daukševičienė, Galina Grinevič.

 

11. Materialinių vertybių nurašymo komisija

 

Daiva Daukševičienė (pirmininkė),

Galina Grinevič, Lilija Kieras.

12. Materialinių vertybių užpajamavimo komisija Renata Šuscickaja (pirmininkė),  Magdalena Klepka, Violeta Naumovič.

 

13. Mokyklos darbo taryba Irena Orlova (pirmininkė), Renata Matickienė, Renata Šuscickaja.
14. Informacijos sklaidos ir mokyklos įvaizdžio formavimo grupė.

 

Elvyra Lavrukaitienė, Božena Lavrukevič, Violeta Naumovič.
15. Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė

 

Agnieška Elžbieta Naimavičienė (pirmininkė), Magdalena Klepka, Vida Kasperavičiūtė.