Komisijos ir darbo grupės

2019-2020 M. M. KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Nr. Darbo grupės, komisijos Pirmininkai, nariai
1 Geros higienos praktikos vidaus audito grupė Božena Lavrukevič (pirmininkė),

Elvyra Lavrukaitienė, Lilija Kieras, Jolanta Garbotovič.

2 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Lucija Kašėtienė (pirmininkė),

Irena Orlova, Renata Matickienė, Renata Šuscickaja.

3 Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo darbo grupė Romuald Gžybovski (pirmininkas),

Renata Matickienė, Renata Šuscickaja, Lilija Kieras, Daiva Daukševičienė.

4 Mokyklos 2017-2019 m. strateginio plano vykdymo komisija Romuald Gžybovski (pirmininkas),

Elvyra Lavrukaitienė, Lilija Kieras, Jūratė Repčikienė, Galina Grinevič

5 Viešųjų pirkimų komisija Romuald Gžybovski (pirmininkas),

ūkvedė Božena Lavrukevič, Renata Matickienė, Lucija Kašėtienė.

6 Vaiko gerovės komisija Elvyra Lavrukaitienė (komisijos pirmininkė);

Lilija Kieras, Renata Matickienė, Jūratė Repčikienė, Lucija Kašėtienė, Magdalena Klepka.

7 Dokumentų ekspertų komisija (DEK) Irena Orlova  (komisijos pirmininkė);

Vida Kasperavičiūtė, Alina Burinskaja.

8 Mokyklos veiklos plano rengimo darbo grupė Romuald Gžybovski (komisijos pirmininkas);

Daiva Daukševičienė, Galina Grinevič, Renata Matickienė.

9 Mokyklos ugdymo plano rengimo darbo grupė Romuald Gžybovski (komisijos pirmininkas),

Elvyra Lavrukaitienė, Galina Grinevič, Renata Matickienė

10 Maisto išdavimo kontrolės grupė Violeta Naumovič (pirmininkė),

Irena Orlova, Alina Burinskaja

11 Mokytojų atestacijos komisija Romuald Gžybovski (pirmininkas),

Lilija Kieras, Irena Orlova, Daiva Daukševičienė, Galina Grinevič.

12 Materialinių vertybių nurašymo komisija

 

Daiva Daukševičienė (komisijos pirmininkė);

Galina Grinevič (komisijos narė);

Lilija Kieras (komisijos narys).

13 Materialinių vertybių užpajamavimo komisija  Renata Šuscickaja (pirmininkė), Magdalena Klepka, Violeta Naumovič.
14 Mokyklos darbo tarybos komisija Irena Orlova  (komisijos pirmininkas);

Renata Šuscickaja (komisijos sekretorė);

Renata Matickiene.