TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ

2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė Išsilavinimas ir kvalifikacija Mokomasis dalykas

Turima

kvalifikacinė kategorija

Kvalifikacinės kategorijos

įgijimo data

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Atestacijos

data

Mokymo įstaiga Specialybė/ kvalifikacija
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Elvyra Lavrukaitienė

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

VPU

Pradinio ugdymo pedagogikos specialybė

 

Socialinės pedagogikos, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija

Pradinis ugdymas Vyresniojo mokytojo 2010 m. birželio 22 d. Mokytojo metodininko

2020 m. gruodžio 28 d.