TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ

2021-2023 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė Išsilavinimas ir kvalifikacija Mokomasis dalykas

Turima

kvalifikacinė kategorija

Kvalifikacinės kategorijos

įgijimo data

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Atestacijos

data

Mokymo įstaiga Specialybė/ kvalifikacija
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Elvyra Lavrukaitienė

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

VPU

Pradinio ugdymo pedagogikos specialybė

 

Socialinės pedagogikos, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija

Pradinis ugdymas Vyresniojo mokytojo 2010 m. birželio 22 d. Mokytojo metodininko

2022 m.

I pusmetis

 

2. Marek Pavlovski

LEU

VDU

 

Kūno kultūros programa, sporto bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija

Kūno kultūra ir sportas, magistro laipsnis

 

Fizinis ugdymas Mokytojas Vyresniojo mokytojo

2023 m.

I pusmetis