Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams sprendžiant tam tikrus ugdymo klausimus; organizuojanti renginius mokyklos bei kaimo bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas.

 

Mokinių tarybos koordinatorė – Božena Lavrukevič

Mokinių tarybos pirmininkėAlicija Baranovska

Mokinių tarybos sekretorė – Amelija Naumovič

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

Mokinių savivaldos tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.

Mokinių savivaldos uždaviniai:

 • Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, mokyklos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi;
 • Numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei;
 • Stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų;
 • Organizuoti ir vykdyti projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt. veiklą;
 • Padėti organizuoti mokyklos renginius;
 • Bendradarbiauti su kitų švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis;
 • Ugdyti higienos įgūdžius, prisidėti prie jaukesnės, gražesnės, saugesnės aplinkos mokykloje kūrimo;
 • Padėti spręsti problemas, susijusias su mokykla.

Mokinių savivaldos principai:

 • bendradarbiavimo;
 • prieinamumo, atvirumo;
 • demokratiškumo;
 • atsakingumo ir pareigingumo;
 • lygiateisiškumo.

Mokinių tarybos narių sąrašas

Mokiniu tarybos 2023 m. veiklos planas 9 PRIEDAS

MOKYKLOS MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023 M. M.

MOKYKLOS MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022 M. M.

MOKYKLOS MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2021-2022 M. M.

MOKYKLOS MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 M. M.

Mokinių tarybos nuostatai, 2018-2019

Mokinių tarybos veiklos planas, 2018-2019

Mokinių tarybos veiklos planas, 2019-2020