Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams sprendžiant tam tikrus ugdymo klausimus; organizuojanti renginius mokyklos bei kaimo bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas.

 

Mokinių tarybos koordinatorė – Božena Lavrukevič

Mokinių tarybos pirmininkėJustyna Baranovska

Mokinių tarybos sekretorė – Klaudija Laurukaitytė

MOKYKLOS MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2021-2022 M. M.

DATA RENGINIO PAVADINIMAS ATSAKINGAS PASTABOS
2021 m. spalis Tarptautinės Mokytojo dienos organizavimas Mokinių tarybos nariai Rytinė programa, mokytojų sveikinimas.
2021 m. lapkritis (11-15 d.) Tarptautinė tolerancijos diena Mokinių tarybos nariai Didelis plakatas su priklijuotais lapukais, kuriuose mokiniai rašys apie toleranciją, rakto piešimas
2021 m. lapkritis Akcija „Padėk knygai“ Mokinių tarybos nariai Vadovėlių tikrinimas
2021 m. gruodis Akcija ,,Papuoškime mokyklą Kalėdoms“. Mokinių tarybos nariai
2021 m. gruodis Kalėdinė akcija

„Padovanok bibliotekai knygą“

Mokinių tarybos nariai Bibliotekininkė Pagalba renginio organizatoriams
2022 m. sausis Mokyklos diena Mokinių taryba Raidžių piešimas, klasės herbas su šūkiu.
2022 m. sausis Laisvės gynėjų diena Mokiniai Didelis plakatas su popieriniais delnais, neužmirštuolių dalinimas, dalyvavimas akcijoje „Neužmirštuolių pieva“
2022 m. vasaris Valentino diena Mokinių tarybos nariai Per ilgąją pertrauką – šokiai fojė
2022 m. kovas Sveikos gyvensenos diena Mokinių tarybos nariai Vaisių ir daržovių dalinimas
2022 m. balandis Akcija „Darom–2021“ dalyvavimas Mokinių taryba

Mokyklos bendruomenė

2022 m. birželis Mokinių tarybos veiklos aptarimas.

Ataskaitos pateikimas

Mokinių tarybos nariai Diskusijos
2022 gegužė Veiklos plano aptarimas Mokinių tarybos nariai
2022 gegužė/birželis „Spalvingosios vasaros laukimas“. Kiekvieną savaitės dieną mokyklos bendruomenės nariai vilkės vienodos spalvos drabužius Mokinių tarybos nariai
2022 gegužė 2021-2022 m. m mokinių tarybos veiklos plano sudarymas. Mokinių tarybos nariai Atsakingų klasių paskyrimas renginių organizavimui. Pasiūlymų pateikimas, naujų idėjų generavimas.
Per visus mokslo metus Atstovavimas savo mokinių tarybai mokykloje ir už jos ribų. Mokinių tarybos nariai

TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

Mokinių savivaldos tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.

Mokinių savivaldos uždaviniai:

 • Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, mokyklos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi;
 • Numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei;
 • Stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų;
 • Organizuoti ir vykdyti projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt. veiklą;
 • Padėti organizuoti mokyklos renginius;
 • Bendradarbiauti su kitų švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis;
 • Ugdyti higienos įgūdžius, prisidėti prie jaukesnės, gražesnės, saugesnės aplinkos mokykloje kūrimo;
 • Padėti spręsti problemas, susijusias su mokykla.

Mokinių savivaldos principai:

 • bendradarbiavimo;
 • prieinamumo, atvirumo;
 • demokratiškumo;
 • atsakingumo ir pareigingumo;
 • lygiateisiškumo.

Mokinių tarybos narių sąrašas

Mokinių tarybos nuostatai, 2018-2019

Mokinių tarybos veiklos planas, 2018-2019

Mokinių tarybos veiklos planas, 2019-2020