Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams sprendžiant tam tikrus ugdymo klausimus; organizuojanti renginius mokyklos bei kaimo bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas.

 

Mokinių tarybos koordinatorė – Božena Lavrukevič

Mokinių tarybos pirmininkėJustyna Baranovska

Mokinių tarybos sekretorė – Klaudija Laurukaitytė

MOKYKLOS MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022 M. M.

 

DATA

RENGINIO PAVADINIMAS

ATSAKINGAS

PASTABOS

2022 m. sausis

Mokyklos diena

Mokinių taryba

Raidžių piešimas, klasės herbas su šūkiu.

2022 m. sausis

Laisvės gynėjų diena

Mokiniai

Didelis plakatas su popieriniais delnais, neužmirštuolių dalinimas, dalyvavimas akcijoje „Neužmirštuolių pieva“

2022 m. vasaris

Valentino diena

Mokinių tarybos nariai

Per ilgąją pertrauką – šokiai fojė

2022 m. kovas

Sveikos gyvensenos diena

Mokinių tarybos nariai

Vaisių ir daržovių dalinimas

2022 m. balandis

Akcija „Darom–2021“ dalyvavimas

Mokinių taryba 

Mokyklos bendruomenė

 

2022 gegužė

Veiklos plano aptarimas

Mokinių tarybos nariai

 

2022 gegužė

2021-2022 m. m mokinių tarybos veiklos plano sudarymas.

Mokinių tarybos nariai

Atsakingų klasių paskyrimas renginių organizavimui. Pasiūlymų pateikimas, naujų idėjų generavimas.

2022 m. birželis

Mokinių tarybos veiklos aptarimas.

Ataskaitos pateikimas

Mokinių tarybos nariai

Diskusijos

2022 gegužė/birželis

„Spalvingosios vasaros laukimas“. Kiekvieną savaitės dieną mokyklos bendruomenės nariai vilkės vienodos spalvos drabužius

Mokinių tarybos nariai

 

2022 m. spalis

Tarptautinės Mokytojo dienos organizavimas

Mokinių tarybos nariai

Rytinė programa, mokytojų sveikinimas.

2022 m. lapkritis (11-15 d.)

Tarptautinė tolerancijos diena

Mokinių tarybos nariai

Didelis plakatas su priklijuotais lapukais, kuriuose mokiniai rašys apie toleranciją, rakto piešimas

2022 m. lapkritis

Akcija „Padėk knygai“

Mokinių tarybos nariai

Vadovėlių tikrinimas

2022 m. gruodis

Akcija ,,Papuoškime mokyklą Kalėdoms“.

Mokinių tarybos nariai

2022 m. gruodis

Kalėdinė akcija 

„Padovanok bibliotekai knygą“

Mokinių tarybos nariai Bibliotekininkė

Pagalba renginio organizatoriams

Per visus mokslo metus

Atstovavimas savo mokinių tarybai mokykloje ir už jos ribų.

Mokinių tarybos nariai

 

Pastaba: Numatytas renginių datas, esant būtinybei, Mokinių taryba gali keisti.

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

Mokinių savivaldos tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.

Mokinių savivaldos uždaviniai:

 • Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, mokyklos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi;
 • Numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei;
 • Stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų;
 • Organizuoti ir vykdyti projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt. veiklą;
 • Padėti organizuoti mokyklos renginius;
 • Bendradarbiauti su kitų švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis;
 • Ugdyti higienos įgūdžius, prisidėti prie jaukesnės, gražesnės, saugesnės aplinkos mokykloje kūrimo;
 • Padėti spręsti problemas, susijusias su mokykla.

Mokinių savivaldos principai:

 • bendradarbiavimo;
 • prieinamumo, atvirumo;
 • demokratiškumo;
 • atsakingumo ir pareigingumo;
 • lygiateisiškumo.

Mokinių tarybos narių sąrašas

Mokinių tarybos nuostatai, 2018-2019

Mokinių tarybos veiklos planas, 2018-2019

Mokinių tarybos veiklos planas, 2019-2020