Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams sprendžiant tam tikrus ugdymo klausimus; organizuojanti renginius mokyklos bei kaimo bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas.

 

Mokinių tarybos koordinatorė – Božena Lavrukevič

Mokinių tarybos pirmininkėJustyna Baranovska

Mokinių tarybos sekretorė – Klaudija Laurukaitytė

MOKYKLOS MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 M. M.

DATA RENGINIO PAVADINIMAS ATSAKINGAS PASTABOS
2020 m. spalis Tarptautinės Mokytojo dienos organizavimas Mokinių tarybos nariai Rytinė programa, mokytojų sveikinimas.
2020 m. spalis Mokykliniai kino vakarai ,,Cinema night“ spalio sesija Mokinių tarybos nariai Išsirinkti filmą
2020 m. lapkritis Diskoteka „Andrzejkowa“ Mokinių tarybos nariai Paskleisti informacija mokykloje, pakviesti kitas mokyklas
2020 m. gruodis Mikołajki 1-4 klasei. Mokinių taryba  
2020 m. gruodis Akcija ,,Papuoškime mokyklą Kalėdoms“. Mokinių tarybos nariai  
2020 m. gruodis Kalėdinė akcija

„Padovanok bibliotekai knygą“

Mokinių tarybos nariai Bibliotekininkė Pagalba renginio organizatoriams
2021 m. vasaris Valentino dienos renginys. Mokinių tarybos nariai Darbų pasiskirstymas, organizacinės grupės sudarymas, scenarijaus kūrimas.
2021 m. vasaris Užgavėnių rengimo organizavimas. Mokinių tarybos nariai Darbų pasiskirstymas, organizacinės grupės sudarymas, scenarijaus kūrimas. Renginio pravedimas.
2021 m. balandis Akcija „Darom–2021“ dalyvavimas Mokinių taryba

Mokyklos bendruomenė

 
2021 m. gegužė Mokinių apklausos apie neformaliojo ugdymo veiklos pageidavimus organizavimas. Mokinių tarybos nariai Tyrimas ir rezultatų pristatymas, individualios užduotys
2021 m. birželis Mokinių tarybos veiklos aptarimas.

Ataskaitos pateikimas

Mokinių tarybos nariai Diskusijos
2021 gegužė Veiklos plano aptarimas Mokinių tarybos nariai  
2021 gegužė/birželis „Spalvingosios vasaros laukimas“. Kiekvieną savaitės dieną mokyklos bendruomenės nariai vilkės vienodos spalvos drabužius Mokinių tarybos nariai  
2021 gegužė 2021-2022 m. m mokinių tarybos veiklos plano sudarymas. Mokinių tarybos nariai Atsakingų klasių paskyrimas renginių organizavimui. Pasiūlymų pateikimas, naujų idėjų generavimas.
Per visus mokslo metus Atstovavimas savo mokinių tarybai mokykloje ir už jos ribų. Mokinių tarybos nariai  
Per mokslo metus Apsilankymas vaikų globos namuose Mokinių tarybos nariai Sklaida mokyklos tinklalapyje, rajoninėje spaudoje

TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

Mokinių savivaldos tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.

Mokinių savivaldos uždaviniai:

 • Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, mokyklos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi;
 • Numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei;
 • Stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų;
 • Organizuoti ir vykdyti projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt. veiklą;
 • Padėti organizuoti mokyklos renginius;
 • Bendradarbiauti su kitų švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis;
 • Ugdyti higienos įgūdžius, prisidėti prie jaukesnės, gražesnės, saugesnės aplinkos mokykloje kūrimo;
 • Padėti spręsti problemas, susijusias su mokykla.

Mokinių savivaldos principai:

 • bendradarbiavimo;
 • prieinamumo, atvirumo;
 • demokratiškumo;
 • atsakingumo ir pareigingumo;
 • lygiateisiškumo.

Mokinių tarybos narių sąrašas

Mokinių tarybos nuostatai, 2018-2019

Mokinių tarybos veiklos planas, 2018-2019

Mokinių tarybos veiklos planas, 2019-2020