KOLEJNY ROK ZA NAMI… NAJMŁODSI POŻEGNALI SZKOŁĘ

KOLEJNY ROK ZA NAMI… NAJMŁODSI POŻEGNALI SZKOŁĘ

Ten rok szkolny był inny, trudny i pracowity. Naprawdę dużo się działo. Choć poradziliśmy sobie świetnie z nauczaniem zdalnym, miło było zobaczyć się wreszcie na żywo. 11 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Dzieci z grupy przygotowawczej, uczniowie 1- 4 klas, nauczyciele oraz rodzice na zakończenie roku szkolnego wzięli udział we Mszy świętej, którą odprawił ksiądz Rimas Kalmantavičius.

W tym roku szkolnym cieszyliśmy się wieloma sukcesami. Nasi uczniowie mają wiele talentów, jesteśmy o tym przekonani.  Za cały włożony trud wszystkim serdecznie dziękował Pan dyrektor Romuald Grzybowski. Gratulował wszystkim dzieciom sukcesów i uzyskania promocji do następnej klasy.

W uroczystości udział wzięła starosta gminy Stare Troki Pani Anna Ingielewicz, która złożyła serdeczne życzenia i gratulacje uczniom, pracownikom szkoły, życząc wszystkim szczęśliwych wakacji.

Po części artystycznej w wykonaniu uczniów naszej szkoły zostały wręczone świadectwa ukończenia 4 klasy, podziękowania za bardzo dobrą naukę oraz dyplomy laureatom konkursów, organizowanych na szczeblu rejonowym i krajowym.

Życzenia dla młodszych przyjaciół złożyli również uczniowie 5- 10 klas. Przedstawiciele z każdej klasy życzyli wszystkim dzieciom udanego wypoczynku, samych słonecznych dni oraz wspaniałych, radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. A czwartoklasistom – powodzenia w szkole podstawowej.

Wreszcie nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Cieszmy się wakacjami! Dbajmy o swoje zdrowie i uważajmy na siebie, abyśmy spotkali się we wrześniu wypoczęci, uśmiechnięci i gotowi do nowych działań.

 

ELWIRA LAVRUKAITIENĖ,

wicedyrektor szkoły

GABRIELOS DARBAS VAINIKUOTAS II VIETA IR PREMIJA

GABRIELOS DARBAS VAINIKUOTAS II VIETA IR PREMIJA

           Jau šeštus metus vykstantis jaunojo kūrėjo konkursas „Sapnuojančio medžio pavėsy“ šiemet įgavo itin didelę reikšmę. 2021 metai paskelbti poeto Vytauto Mačernio metais, birželio 5-ąją buvo švenčiamas garbingas poeto 100-metis, todėl šiai iškiliai asmenybei pagerbti Lietuvoje vyko ir vyksta įvairiausi renginiai, parodos, seminarai.

          Kūrybinių darbų konkurse galėjo dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokiniai, neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai, jaunuoliai iki 23 metų, taip pat darbų autoriais galėjo būti pavieniai dalyviai arba jų grupė. Konkursas „Sapnuojančio medžio pavėsy“ skirtas pagerbti iškilią mūsų krašto asmenybę Vytautą Mačernį. Konkursą organizavo Šarnelės kaimo bendruomenė, V. Jonikos labdaros fondas, Žemaičių Kalvarijos kultūros centras ir Žemaičių Kalvarijos V. Mačernio biblioteka.

         Birželio 5-ąją dieną buvo paskelbti respublikinio kuriančio jaunimo kūrybinių darbų konkurso ,,Sapnuojančio medžio pavėsy“ laimėtojai. Mūsų mokyklos 5 klasės mokinė Gabriela Klebeko užėmė II vietą ir buvo paskatinta piniginiu prizu. Konkurso dalyvių darbus skaitė, analizavo poetė ir prozininkė, kelių knygų autorė Aldona Ruseckaitė, Šarnelės kaimo, kuriame gimė ir augo poetas Vytautas Mačernis, bendruomenės valdybos pirmininkė Alma Jonikienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai – komisijos nariai. Suprasdama, kad gyvena dūžtančių vertybių pasaulyje, Gabriela nenutolo nuo siūlytos temos, o ją gražiai išplėtojo ir prasmingai atskleidė savo darbe.

           Konkurse dalyvavo mokiniai ir studentai iš Trakų, Palangos, Sedos, Ukmergės, Kauno, Utenos, Rietavo, Vilniaus ir kitų miestų bei rajonų. Daugiausia darbų buvo pateikta iš Vilniaus ugdymo institucijų. Gabrielai bus atsiųtas ir padėkos raštas, V. Mačernio poezijos knygos, o piniginis prizas papildys jos sąskaitą. Pinigus konkurso laimėtojams skyrė V. Joniko labdaros fondas.

DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

DWA ZWYCIĘSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO W STARYCH TROKACH W XXII FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

DWA ZWYCIĘSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO W STARYCH TROKACH W XXII FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

9 czerwca pod hasłem „Piosenka jest dobra na wszystko – nie damy się wirusowi!” odbył się XXII Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół polskich na Litwie „Macierz Szkolna” zaprosiła uczestników, instruktorów i rodziców do Domu Kultury Polskiej w Wilnie, by na żywo podziwiać młode talenty.

W tegorocznej edycji festiwalu udział wzięło 34 uczestników. Zwycięzców w każdej z 5 kategorii wiekowych wyłoniło Jury w składzie:

prof. dr Asta Rauduvaitė – kierownik programu studiów pedagogiki muzyki i edukologii Akademii Oświatowej Uniwersytetu Witolda Wielkiego;

Alfreda Ciechanowicz – nauczyciel muzyki – ekspert;

Włodzimierz Saszenko – nauczyciel muzyki, pomysłodawca Festiwalu Piosenki Polskiej Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Ogromnie się cieszymy i jesteśmy dumni, że nasze dzieci zdobyły dwie nagrody. W kategorii wiekowej od 6 do 8 lat zwyciężył uczeń 1 klasy ERNEST PALEWICZ, a Nagrodę publiczności w głosowaniu internetowym zdobyła wychowanka grupy przygotowawczej SABINA LAVRUKAITYTĖ.

Serdecznie dziękujemy pani LILII KIERAS za wspaniałe przygotowanie dzieci do konkursu. Gratulujemy zwycięzcom! Życzymy dalszych osiągnięć i sukcesów!

ELWIRA LAVRUKAITIENĖ,

wicedyrektor szkoły

KSIĄDZ PROBOSZCZ JONAS VARANECKAS OBCHODZIŁ JUBILEUSZ 30-LECIA KAPŁAŃSTWA

KSIĄDZ PROBOSZCZ JONAS VARANECKAS OBCHODZIŁ JUBILEUSZ 30-LECIA KAPŁAŃSTWA

Dziś, 6 czerwca, w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i św. Benedykta w Starych Trokach obchodziliśmy 30-lecie kapłaństwa ks. Proboszcza Jonasa Varaneckasa. W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach wielkiej radości z każdego dnia kapłańskiej służby, Bożego Błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego życzył dyrektor szkoły Romuald Grzybowski wraz z dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej.
Romuald Grzybowski mówił, że współpraca ks. Proboszcza z naszą szkołą jest bardzo cenna. Dziękował za dobroć, otwartość, życzliwość, uśmiech i wspaniałe spotkania z udziałem Księdza w naszej szkole, za coroczne spotkania z nauczycielami, uczniami i rodzicami na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, za wspólnie przeżywane Rekolekcje Wielkopostne, za spotkania Wigilijne, za udzielanie naszym dzieciom Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Dyrektor życzył również dużo zdrowia i sił w dalszym kapłańskim posługiwaniu, by ks. Proboszcz cieszył się światem i spotykanymi ludźmi, a serce przepełniała miłość, którą dzieli się z potrzebującymi.
„TARP GILIŲ VANDENŲ IR DŪŽTANČIŲ FORMŲ‟: MININT VYTAUTO MAČERNIO 100-ĄSIAS GIMIMO METINES

„TARP GILIŲ VANDENŲ IR DŪŽTANČIŲ FORMŲ‟: MININT VYTAUTO MAČERNIO 100-ĄSIAS GIMIMO METINES

   Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius metus skyrė pagerbti Lietuvai nusipelniusias istorines asmenybes. Viena iš jų yra iš Žemaitijos kilęs poetas Vytautas Mačernis. Birželio 5-ąją minėsime 100-ąją šio iškilaus lietuvių poeto sukaktį. Visoje Lietuvoje vyko ir tebevyksta įvairūs renginiai, skirti šio įžymaus žmogaus jubiliejiniams metams.

             Prieš poeto 100-ąsias gimimo metines su 5-6 ir 9-10 kl. mokiniais per lietuvių literatūros pamokas kalbėjome apie Vytauto Mačernio asmenybę, biografiją ir neįprastą kūrybą. Mokiniams parengiau pateiktį, kuri yra akivaizdus įrodymas, kad tokie poetai gimsta vieną kartą per šimtmetį. Po pateikties peržiūros ir diskusijų ugdytiniams pasiūliau kurti kūrybinius darbus. Nors mokiniams pasiūlyta užduotis buvo ne iš lengvųjų ir neprivaloma, bet džiugu, kad itin aktyvūs buvo penktokai, kurie parašė laiškus. Labiausiai dėmesio vertas buvo 5 klasės mokinės Gabrielės Klebeko kūrybinis darbas – laiškas poetui Vytautui Mačerniui. Gabrielei pasiūliau dalyvauti respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „Sapnuojančio medžio pavėsy“. Šiuo metu laukiame konkurso rezultatų. Birželio 4-5 d. esame pakviestos į Žemaičių Kalvarijoje ir Šarnelėje vykstančią mokslinę konferenciją „Vytautui Mačerniui-100“ ir įvairius renginius, skirtus gražiai poeto sukakčiai pažymėti.

              Kad Vytautas Mačernis buvo nepaprastas kūrėjas, kurio eilės neturi amžiaus cenzo, tai gana akivaizdu. Šią nenuginčijamą tiesą patvirtintų kiekvienas bent šiek tiek mėgstantis poetinį žodį. Poeto eilėraščius skaito, cituoja vyresni, brandūs skaitytojai, bet mėgstamas jis ir jaunųjų poezijos gerbėjų. Ne mažiau įsimintina ir tragiška Vytauto Mačernio skaičiais trumpo, tačiau patirtimis ir darbais turtingo gyvenimo istorija: parašyta per 200 eilėraščių, išgyventi spalvingi studijų metai, neįvykusios vestuvės su mylimąja, atsitiktinio sviedinio skeveldra tąkart buvusi lemtinga ir amžiams nutraukusi jauno žmogaus gyvenimo giją.

           Literatūros pamokų metu 9-10 kl. mokiniai apie Vytautą Mačernį sužinojo įdomesnių faktų, kurie nėra aptariami jokiuose literatūros vadovėliuose. Labai trumpa ir be galo skausminga poeto gražios ir taurios meilės istorija. Poeto sužadėtinė Bronė Vildžiūnaitė po mylimojo žūties nesukūrė šeimos. Ji niekada nepasakojo apie savo mylimąjį viešai, nedalyvavo jokiuose minėjimuose, neparašė atsiminimų, laikėsi nuomonės, kad jųdviejų meilė – tik jų reikalas, širdies bet kam neatvėrė. B. Vildžiūnaitė prisipažino, kad tebeturi gražiuosius Vytauto meilės laiškus. Jie jau buvo spausdinti, tačiau Bronė vis nesiryžo su jais atsisveikinti. Sulaukusi 96-erių, laiškus atidavė, kartu ir ypatingą dokumentą – leidimą tuoktis. Įsivaizduokite, tik sulaukusi tokio amžiaus moteris pagaliau ryžtasi į muziejų atiduoti tiek metų saugotus mylimojo laiškus. Argi situacija neverta romano?

             Jaunojo poeto gyvenimą tragiškai nutraukusi atsitiktinė sviedinio skeveldra nesugebėjo sugriauti kūrėjo legendos – amžinai jauno likusio poeto gyvenimas ir kūryba iki šiol jaudina įvairaus amžiaus skaitytojus. Minint 100-ąsias Vytauto Mačernio gimimo metines, norisi dar kartą akcentuoti, kad nuo mūsų gyvenimo priklauso ne daug kas šiam pasaulyje, o VISKAS, nes „mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė“…

Daiva Daukševičienė,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja