Jau šeštus metus vykstantis jaunojo kūrėjo konkursas „Sapnuojančio medžio pavėsy“ šiemet įgavo itin didelę reikšmę. 2021 metai paskelbti poeto Vytauto Mačernio metais, birželio 5-ąją buvo švenčiamas garbingas poeto 100-metis, todėl šiai iškiliai asmenybei pagerbti Lietuvoje vyko ir vyksta įvairiausi renginiai, parodos, seminarai.

          Kūrybinių darbų konkurse galėjo dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokiniai, neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai, jaunuoliai iki 23 metų, taip pat darbų autoriais galėjo būti pavieniai dalyviai arba jų grupė. Konkursas „Sapnuojančio medžio pavėsy“ skirtas pagerbti iškilią mūsų krašto asmenybę Vytautą Mačernį. Konkursą organizavo Šarnelės kaimo bendruomenė, V. Jonikos labdaros fondas, Žemaičių Kalvarijos kultūros centras ir Žemaičių Kalvarijos V. Mačernio biblioteka.

         Birželio 5-ąją dieną buvo paskelbti respublikinio kuriančio jaunimo kūrybinių darbų konkurso ,,Sapnuojančio medžio pavėsy“ laimėtojai. Mūsų mokyklos 5 klasės mokinė Gabriela Klebeko užėmė II vietą ir buvo paskatinta piniginiu prizu. Konkurso dalyvių darbus skaitė, analizavo poetė ir prozininkė, kelių knygų autorė Aldona Ruseckaitė, Šarnelės kaimo, kuriame gimė ir augo poetas Vytautas Mačernis, bendruomenės valdybos pirmininkė Alma Jonikienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai – komisijos nariai. Suprasdama, kad gyvena dūžtančių vertybių pasaulyje, Gabriela nenutolo nuo siūlytos temos, o ją gražiai išplėtojo ir prasmingai atskleidė savo darbe.

           Konkurse dalyvavo mokiniai ir studentai iš Trakų, Palangos, Sedos, Ukmergės, Kauno, Utenos, Rietavo, Vilniaus ir kitų miestų bei rajonų. Daugiausia darbų buvo pateikta iš Vilniaus ugdymo institucijų. Gabrielai bus atsiųtas ir padėkos raštas, V. Mačernio poezijos knygos, o piniginis prizas papildys jos sąskaitą. Pinigus konkurso laimėtojams skyrė V. Joniko labdaros fondas.

DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja