Mokytojų sąrašas

MOKYTOJAI, DIRBANTYS TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO

PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 2014-2015 MOKSLO METAIS

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas (ką baigė, kada, specialybė, mokymo forma, laipsnis)

Jei persikvalifikavo (kada ir kur, dalykas)

Kokį dalyką dėsto

Kvalifikacinė kategorija (kokio dalyko, kokia kategorija, kada atestuotas, patvirtinta kategorija)

1.

Romuald Gžybovski

Direktorius

VPI 1981, fizikos mokytojas, dieninis

-

Fizika

Fizikos mokytojas metodininkas

 1999 m. kovo 16 d.

2.

Alina Sobolevska

Direktoriaus pavaduotoja

VU 1994, rusų kalba ir literatūra,

dieninis

-

Rusų kalba, žmogaus sauga, ekonomika

Rusų kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

2001 m. kovo 16 d.

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

2010 m. birželio 22 d.

3.

Irena Orlova

Mokytoja

Liublino Marijos Curie- Sklodovskos Universitetas, 1994, lenkų kalba, magistrė

-

Lenkų kalba

Lenkų kalbos vyresnioji mokytoja

2004 m. balandžio 29 d.

Lenkų kalbos mokytoja metodininkė

2010 m. birželio 22 d.

4.

Irena Stefanovič

Mokytoja

VPU 2000, lietuvių kalba ir literatūra, magistro laipsnis, 2002

dieninis

-

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

2004 m. balandžio 29 d.

Lietuvių kalbos

mokytoja metodininkė

2010 m. birželio 22 d.

5.

Daiva Žukienė

Mokytoja

Vilniaus kolegija, pedagogikos fakultetas,

2006 m.

VPU, dailės bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija, 2007

-

Technologijos, dailė

Technologijų vyresnioji mokytoja

2012 m. gruodžio 18 d.

 

6.

Edita Rumbutė

Mokytoja

VPU, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija, 2009 m.

 

Šiaulių universitetas, Tęstinių studijų instituto anglų filologijos perkvalifikavimo

Studijos, 2011

Anglų kalba

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

2011 m. birželio 16 d.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė 2014 m. birželio 23 d.

7.

Teresa Bundzevič

Mokytoja

VPU, biologijos mokytojo laipsnis, 1997

-

Biologija, chemija

Biologijos vyresnioji mokytoja

2010 m. birželio 21 d.

8.

Janina Lakomska

Mokytoja

Krokuvos popiežių teologinė akademija

1995-1999, visuomeninio katalikų mokslo magistrė 2003

-

Tikyba

-

9.

Galina Grinevič

Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla ,1996,

lietuvių kalbos mokytoja nelietuvių mokyklose;

VPU 2000, socialinių mokslų bakalauras ir ikimokykl. ugdymas,

VPU psichologijos magistrė, 2005

-

Priešmokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

2001 m. kovo 29 d.

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

2007 m. birželio 15 d.

10.

Janina Gudalevič

Mokytoja

VVPI, Lenkų kalbos ir istorijos fakultetas, lenkų kalbos ir istorijos mokytojo kvalifikacija, 1975

-

Istorija

 

Istorijos vyresnioji mokytoja

1997 m. birželio 20 d.

11.

Violeta Naumovič

Mokytoja

Vilniaus Aukštesnioji Pedagogikos mokykla, 1999

VPU lenkų filologijos ir pradinio ugdymo bakalauras, 2005

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2013 m. gruodžio 30 d.

12.

 

Lilija Kieras

Mokytoja

Olštyno Aukštoji pedagoginė mokykla, muzikinio išsilavinimo magistro laipsnis, 1997

VPU, geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2006

Geografija, muzika

Muzikos vyresnioji mokytoja

2003 m. gruodžio 17 d.

Geografijos vyresnioji mokytoja

2011 m. birželio 16 d.

13.

Rimantas Masalis

Mokytojas

Vilniaus edukologijos universitetas, sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2013

-

Kūno kultūra

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas 2014 m. gegužės 6 d.

14.

Renata Šuscickaja

Mokytoja

VPU 2003, matematika – informatika,

Dieninis, bakalauras, VPU informatikos magistras

-

Matematika,

informacinės technologijos

Matematikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

2007 m. gruodžio 28 d.

15.

Bronislavas Kieras

Mokytojas

Olštyno (Lenkija)

Pedagoginis Universitetas,

Technologijų magistras, 1995

-

Technologijos

-

16.

Renata Matickienė

Mokytoja

Vilniaus kolegija, lietuvių kalbos pedagogikos specialybė, pagr. mokyklos lietuvių (negimt.) kalbos mokytojos kvalifikacija, 2005

Vilniaus kolegija, Pedagogikos fakultetas, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija, 2007

-

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

2011 m. birželio 16 d.

17.

Elvyra Lavrukaitienė

Mokytoja

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, pradinio ugdymo pedagogikos specialybė, 1999

VPU socialinės pedagogikos, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija, 2007

-

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2010 m. birželio 22 d.

18.

Lucija Kašėtienė

Mokytoja

Olštyno aukštoji pedagoginė mokykla, matematikos licenciatas, 1994

-

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2000 m. kovo 17 d.

19.

Edita Radulevič

Mokytoja

Vilniaus universitetas, 2003 m., filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Mykolo Romerio universitetas, viešojo administravimo magistro laipsnis, 2005

Mykolo Romerio universitetas, pedagogo profesinė kvalifikacija, 2014

-

Lietuvių kalba