Mokytojų sąrašas

MOKYTOJAI, DIRBANTYS TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO

PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 2017-2018 MOKSLO METAIS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Romuald Gžybovski

Direktorius

VPI fizikos mokytojas, 1981

Fizika

Fizikos mokytojas metodininkas
1999 m. kovo 16 d.

2.

Elvyra Lavrukaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, pradinio ugdymo pedagogikos specialybė, 1999;

VPU socialinės pedagogikos, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija, 2007

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
2010 m. birželio 22 d.

3.

Irena Orlova

Mokytoja

Liublino Marijos Curie-Sklodovskos Universitetas, 1994, lenkų kalba, magistrė

Lenkų kalba

Lenkų kalbos mokytoja metodininkė

2010 m. birželio 22 d.

4.

Daiva Daukševičienė

Mokytoja

VU filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, 1992;

VPU lietuvių filologija, 2002

 

 

Lietuvių kalba,

rusų kalba

Lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė
2007 m. sausio 15 d.

Rusų kalbos mokytoja

5.

Daiva Žukienė

Mokytoja

Vilniaus kolegija, pedagogikos fakultetas, 2006;

VPU, dailės bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija, 2007

Technologijos, dailė

Technologijų vyresnioji mokytoja
2012 m. gruodžio 18 d.

 

6.

Magdalena Klepka

Mokytoja

Lodzės universitetas lenkų filologojos magistrė, 2000;

Popiežiškoji Krokuvos teologijos akademija, 2005

Tikyba

Tikybos mokytoja

7.

Galina Grinevič

Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, lietuvių kalbos mokytoja nelietuvių mokyklose, 1996;

VPU socialinių mokslų bakalauras ir ikimokykl. ugdymas, 2000
VPU psichologijos magistrė, 2005

Priešmokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja
2001 m. kovo 29 d.

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
2007 m. birželio 15 d.

8.

Romuald Piotrovski

Mokytojas

VVPI lenkų kalbos ir istorijos fakultetas, lenkų kalbos ir istorijos mokytojo kvalifikacija, 1975

Istorija

 

Istorijos vyresnysis mokytojas
1999 m. birželio 11 d.

9.

Violeta Naumovič

Mokytoja

Vilniaus Aukštesnioji Pedagogikos mokykla, 1999;

VPU lenkų filologijos ir pradinio ugdymo bakalauras, 2005

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2013 m. gruodžio 30 d.

10.

 

Lilija Kieras

Mokytoja

Olštyno Aukštoji pedagoginė mokykla, muzikinio išsilavinimo magistro laipsnis, 1997;

VPU, geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2006

Geografija, muzika

Muzikos mokytoja metodininkė
2012 m. sausio 9 d.

Geografijos vyresnioji mokytoja

2011 m. birželio 16 d.

11.

Rimantas Masalis

Mokytojas

LEU, sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2013

Kūno kultūra

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas 2014 m. gegužės 6 d.

12.

Renata Šuscickaja

Mokytoja

VPU matematikos – informatikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2003;

VPU informatikos technologijų magistras, 2005

Matematika,
informacinės technologijos

Matematikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
2007 m. gruodžio 28 d.

13.

Bronislavas Kieras

Mokytojas

Olštyno (Lenkija) Pedagoginis Universitetas,
technologijų magistras, 1995

Technologijos

Technologijų mokytojas

14.

Renata Matickienė

Mokytoja

Vilniaus kolegija, lietuvių kalbos pedagogikos specialybė, 2005;

Vilniaus kolegija, Pedagogikos fakultetas, 2007;

 
VPU filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2010 m.
 
LEU ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa, 2016 m.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
2011 m. birželio 16 d.

15.

Lucija Kašėtienė

Mokytoja

Olštyno aukštoji pedagoginė mokykla, matematikos licenciatas, 1994

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
2000 m. kovo 17 d.

16.

Vida Kasperavičiūtė

Mokytoja

VU chemijos bakalauro laipsnis ir chemiko, dėstytojo kvalifikacija, 1992

Chemija

Chemijos vyresnioji mokytoja
2001 m. birželio 26 d.

17.

Stanislava Jurgelevičienė

Mokytoja

VPU biologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2008

Biologija

Biologijos vyresnioji mokytoja
2003 m. birželio 18 d.

18.

Kateryna Balakhtar

Mokytoja

Černovecko universitetas, filologijos magistras, ukrainiečių-anglų kalbos vertėja, 2014;

LEU anglų kalbos filologijos magistras ir mokytojo kvalifikacija, 2016

Anglų kalba

Anglų kalbos mokytoja