Mokytojų sąrašas

MOKYTOJAI, DIRBANTYS TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO

PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 2018-2019 MOKSLO METAIS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Romuald Gžybovski

Direktorius

VPI fizikos mokytojas, 1981

Fizika

Fizikos mokytojas metodininkas
1999 m. kovo 16 d.

2.

Elvyra Lavrukaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, pradinio ugdymo pedagogikos specialybė, 1999;

VPU socialinės pedagogikos, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija, 2007

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
2010 m. birželio 22 d.

3.

Irena Orlova

Mokytoja

Liublino Marijos Curie-Sklodovskos Universitetas, 1994, lenkų kalba, magistrė

Lenkų kalba

Lenkų kalbos mokytoja metodininkė

2010 m. birželio 22 d.

4.

Daiva Daukševičienė

Mokytoja

VU filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, 1992;

VPU lietuvių filologija, 2002

 

 

Lietuvių kalba,

rusų kalba

Lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė
2007 m. sausio 15 d.

Rusų kalbos mokytoja

5.

Božena Lavrukevič

Mokytoja

LEU technologijų studijų programa, mokytojo kvalifikacija, 2017 m.

Technologijos, dailė

Technologijų mokytoja

6.

Magdalena Klepka

Mokytoja

Lodzės universitetas lenkų filologojos magistrė, 2000;

Popiežiškoji Krokuvos teologijos akademija, 2005

Tikyba

Tikybos mokytoja

7.

Galina Grinevič

Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, lietuvių kalbos mokytoja nelietuvių mokyklose, 1996;

VPU socialinių mokslų bakalauras ir ikimokykl. ugdymas, 2000
VPU psichologijos magistrė, 2005

Priešmokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja
2001 m. kovo 29 d.

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
2007 m. birželio 15 d.

8.

Alina Narkevič

Mokytojas

VPU lenkų kalbos ir literatūros ir istorijos fakultetas, lenkų kalbos ir literatūros ir istorijos mokytojo kvalifikacija, 1994

Istorija,

lenkų kalba ir literatūra.

 

Istorijos mokytoja metodininkė 2009 birželio 18 d.; lenkų kalbos ir literatūros vyr. mokytoja

2001 m. birželio 27 d.

9.

Violeta Naumovič

Mokytoja

Vilniaus Aukštesnioji Pedagogikos mokykla, 1999;

VPU lenkų filologijos ir pradinio ugdymo bakalauras, 2005

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2013 m. gruodžio 30 d.

10.

 

Lilija Kieras

Mokytoja

Olštyno Aukštoji pedagoginė mokykla, muzikinio išsilavinimo magistro laipsnis, 1997;

VPU, geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2006

Geografija, muzika

Muzikos mokytoja metodininkė
2012 m. sausio 9 d.

Geografijos vyresnioji mokytoja

2011 m. birželio 16 d.

11.

Andrius Kaveckas

Mokytojas

LKKI, edukologijos bakalauro laipsnis ir kūno kultūros mokytojo kvalifikacija, 1999; LKKA, Visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinis laipsnis, 2006

Kūno kultūra

Kūno kultūros mokytojas ekspertas 2007 m. rugsėjo 25 d.

12.

Renata Šuscickaja

Mokytoja

VPU matematikos – informatikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2003;

VPU informatikos technologijų magistras, 2005

Matematika,
informacinės technologijos

Matematikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
2007 m. gruodžio 28 d.

13.

Renata Matickienė

Mokytoja

Vilniaus kolegija, lietuvių kalbos pedagogikos specialybė, 2005;

Vilniaus kolegija, Pedagogikos fakultetas, 2007;

 

VPU filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2010 m.

 

LEU ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa, 2016 m.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
2011 m. birželio 16 d.

14.

Lucija Kašėtienė

Mokytoja

Olštyno aukštoji pedagoginė mokykla, matematikos licenciatas, 1994

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
2000 m. kovo 17 d.

15.

Vida Kasperavičiūtė

Mokytoja

VU chemijos bakalauro laipsnis ir chemiko, dėstytojo kvalifikacija, 1992

Chemija

Chemijos vyresnioji mokytoja
2001 m. birželio 26 d.

16.

Alina Burinskaja

Mokytoja

VPU biologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2011;
LEU karjeros ugdymo magistro laipsnis, 2016

Gamta ir žmogus, biologija

Biologijos vyr. mokytoja

17.

Jūratė Repčikienė

Mokytoja

VU rusų filologijos studijų programa ir bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 1997; 
Pedagogų profesinės raidos centras. Perkvalifikavimo studijų skyrius. Anglų kalbos specialybės kursas, 2000

Anglų kalba

Anglų kalbos vyr. mokytoja
2003 m. kovo 5 d.