Zajęcia pozalekcyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. STELMACHOWSKIEGO W STARYCH TROKACH

Plan zajęć pozalekcyjnych

2017-2018 r. szk.

 

Nr.

Nazwa kółka

Klasa

Ilość godzin

Dzien tygodnia

Nauczyciel

1.

 

 

Zespół pieśni i tańca ,,Tęcza“:
• Grupa taneczna klas początkowych;

• Chór klas początkowych

 

 

1-4

 

 

1

 

1

Czwartek

12.50-13.35

Wtorek
12.50-13.35

L. Kieras

 

2.

Kółko „Wesola ortografia“

2-4

 

1

Poniedziałek

13.40-14.25

W. Naumowicz

3.

Zabawy ruchowe

2-4

1

Piątek

13.40-14.25

R. Masalis

 

4.

Teatr „Uśmieszek “

2

1

Środa
12.50-13.35

E. Lawrukaitiene

5.

 

Kółko „Matematyka dla najmłodszych”

1

1

Czwartek

12.50-13.35

L. Kaszetiene

6.

 

 

 

Zespół pieśni i tańca „Tęcza“:

  • Soliści
  • Grupa taneczna

5-10

1

 

1

 

Środa
16.00-16.45

Wtorek

13.40-14.25

L. Kieras

7.

 

 

 

Kółko języka rosyjskiego

 

Kółko języka rosyjskiego

5-6

 

7-10

1

 

1

Poniedziałek

13.40-14.25

Piątek

13.40-14.25

D. Daukszewicziene

8.

Siatkówka

5-7

1

Piątek

14.30-15.30

R. Masalis

9.

 

Kółko matematyczne

 

5-10

 

1

Piątek

13.40-14.25

R. Szuscickaja

 

10.

 

Kółko tenisa stołowego

5-10

1

Piątek

15.30-16.15

R. Masalis

11.

 

 

Kółko „Tworzenie historii szkoły“

5-10

1

Poniedziałek

14.30-15.15

D. Daukszewicziene

12.

 

Ksztalcenie zawodowe

5-10

1

Poniedziałek

13.40-14.25

R. Piotrovski

13.

Kółko „Dekorowanie wnętrz“

5-10

1

Czwartek

14.30-15.30

D. Żukiene

 

 

 

16