Vasario mėnesio veiklos planas

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Atsakingi

1.

Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos - minėjimas.

Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Renata Matickienė, muzikos mokytoja metodininkė Lilija Kieras

2.

Pilietinė akcija „Pilietiškumo keliu”.

Matematikos ir informatikos vyr. mokytoja Renata Šuscickaja, priešmokyklinės ugdymo grupės auklėtoja metodininkė Galina Grinevič

3.

Saugaus ir draugiško interneto diena.

 

Informatikos vyr. mokytoja Renata Šuscickaja

4.

Valentino diena.

 

Mokinių tarybos koordinatorė Božena Lavrukevič

5.

Užgavėnės – integruota veikla.

 

Technologijų mokytoja Božena Lavrukevič

 

6.

Mokyklinės ir rajoninės mokomųjų dalykų olimpiados.

 

Mokytojai dalykininkai

Švietimo skyriaus vasario mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus sausio mėnesio veiklos planas