Metodinės grupės

PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Grupės pirmininkė:

1.

Renata Matickienė

Lietuvių klb. vyr. mokytoja

 

Grupės nariai:

 

2.

Galina Grinevič

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

3.

Lucija Kašėtienė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

4.

Elvyra Lavrukaitienė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

5.

Violeta Naumovič

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

6.

Magdalena Klepka

Tikybos mokytoja

7. Daiva Daukševičienė Lietuvių klb. mokytoja metodininkė

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2019-2020 m. m.

 

 

KALBŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Grupės pirmininkė:

1.

Jūratė Repčikienė

Anglų klb. vyr. mokytoja

 

Grupės nariai:

 

2.

Irena Orlova

Lenkų klb. mokytoja metodininkė

3.

Renata Matickienė

Lietuvių klb. vyr. mokytoja

4.

Magdalena Klepka

Tikybos mokytoja

5.

Alina Narkevič

Istorijos mokytoja metodininkė

6.

Lilija Kieras

Muzikos mokytoja metodininkė,

geografijos vyr. mokytoja

7.

Daiva Daukševičienė
 

Lietuvių klb. mokytoja metodininkė
 

Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas, 2019-2020 m. m.

 

 

GAMTOS, TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ, MENINIO IR TECHNOLOGINIO

UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

 

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Grupės pirmininkė:

1.

Renata Šuscickaja

Matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja

 

Grupės nariai:

 

2.

Romuald Gžybovski

Fizikos mokytojas metodininkas

3.

Alina Burinskaja

Gamtos ir žmogaus, biologijos vyr. mokytoja

4.

Vida Kasperavičiūtė

Chemijos vyr. mokytoja

5.

Lilija Kieras

Muzikos mokytoja metodininkė, geografijos vyr. mokytoja

6.

Andrius Kaveckas

Kūno kultūros mokytojas ekspertas

7. Božena Lavrukevič Technologijų mokytoja

Gamtos, tiksliųjų mokslų, meninio ir technologinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2019-2020 m. m.