Metodinės grupės

PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Grupės pirmininkė:

1.

Renata Matickienė

Lietuvių klb. vyr. mokytoja

 

Grupės nariai:

 

2.

Galina Grinevič

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

3.

Lucija Kašėtienė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

4.

Elvyra Lavrukaitienė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

5.

Violeta Naumovič

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

6.

Magdalena Klepka

Tikybos mokytoja

7. Daiva Daukševičienė Lietuvių klb. mokytoja metodininkė

 

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo grupės renginių planas

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės darbo planas

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2018-2019 m. m.

 

 

KALBŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Grupės pirmininkas:

1.

Jūratė Repčikienė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

 

Grupės nariai:

 

2.

Irena Orlova

Lenkų klb. mokytoja metodininkė

3.

Renata Matickienė

Lietuvių klb. vyr. mokytoja

4.

Daiva Daukševičienė

Lietuvių klb. mokytoja metodininkė, rusų klb. mokytoja

5.

Magdalena Klepka

Tikybos mokytoja

6.

Romuald Piotrovski

Istorijos vyr. mokytojas

7.

Lilija Kieras

Muzikos mokytoja metodininkė,

geografijos vyr. mokytoja

 

Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės darbo planas

Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės renginių planas

Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas, 2018-2019 m. m.

 

 

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

 

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Grupės pirmininkė:

1.

Renata Šuscickaja

Matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja

 

Grupės nariai:

 

2.

Romuald Gžybovski

Fizikos mokytojas metodininkas

3.

Alina Burinskaja

Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja

4.

Vida Kasperavičiūtė

Chemijos vyr. mokytoja

 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės darbo planas

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės renginių planas

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės  grupės veiklos planas,  2018-2019 m. m.

 

 

MENINIO IR TECHNOLOGINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

 

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Grupės pirmininkė:

1.

Lilija Kieras

Muzikos mokytoja metodininkė, geografijos vyr. mokytoja
 

Grupės nariai:

 

2.

Andrius Kaveckas

Kūno kultūros mokytojas ekspertas

3.

Božena Lavrukevič

Technologijų mokytoja

 

Meninio ir technologinio ugdymo grupės darbo planas

Meninio ir technologinio ugdymo grupės renginių planas

Meninio ir technologinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas, 2018-2019 m. m.