Metodinės grupės

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinė grupė:

Pirmininkė - pradinio ugdymo mokytoja Elvyra Lavrukaitienė;

Nariai - priešmokyklinio ugdymo pedagogė Galina Grinevič, pradinio ugdymo mokytoja Lucija

Kašėtienė, lietuvių kalbos mokytoja pradinėse klasėse Renata Zarembaitė.Kalbų ir socialinių mokslų metodinė grupė:

Pirmininkė - anglų kalbos mokytoja Edita Rumbutė;

Nariai - lietuvių kalbos mokytoja Irena Stefanovič, lenkų kalbos mokytoja Irena Stefanovič, rusų

kalbos, pilietinio ugdymo pagrindų, ekonomikos mokytoja Alina Sobolevska, istorijos mokytoja

Janina Gudalevič, geografijos mokytoja Lilija Kieras, tikybos mokytoja Janina Lakomska.Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė:

Pirmininkė - matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Renata Šuscickaja;

Nariai - fizikos, gamtos ir žmogaus mokytojas Romuald Gžybovski, gamtos ir žmogaus mokytoja

Alina Sobolevska, chemijos ir biologijos mokytoja Teresa Bundzevič.


Meninio ir technologinio ugdymo metodinė grupė:

Pirmininkė - muzikos mokytoja Lilija Kieras;

Nariai - technologijų ir dailės mokytoja Daiva Ustilaitė, technologijų mokytojas Bronislovas

Kieras, kūno kultūros mokytojas Roman Artamonov, choreografijos mokytoja Diana Tomaševič.