Europos kalbų diena

       

Rugsėjo 26 dieną visoje Europoje buvo paminėta Europos kalbų diena, kuria siekiama atkreipti dėmesį į žemyno kalbų įvairovę. O ji didelė: per 200 Europos kalbų, 24 oficialios ES kalbos, apie 60 regioninių bei mažumų kalbų ir dar daugiau, kuriomis kalba iš kitų pasaulio vietų atvykę žmonės. Europos kalbų dienos minėjimo tikslas – skatinti toleranciją ir sąmoningumą kitų kalbų ir kultūrų atžvilgiu, gerbti kalbų įvairovę, skatinti daugiakalbystę ir paraginti bet kokio amžiaus žmones mokytis kalbų.

             Šiais mokslo metais visa veikla mūsų mokykloje buvo integruota į mokomuosius dalykus, ir kalbų įvairovė buvo pristatoma per įžymiausius įvairių tautų kultūros, mokslo, sporto, politikos ir muzikos veikėjus. Šią dieną mes „leidome“ sau pakeliauti po Europos Sąjungos šalis, pasidomėti jų kultūriniu paveldu, geriau pažinti jas ir pasitikrinti savo žinias.

Lietuvių, anglų ir lenkų kalbos mokytojos vedė pamokas, kurių metu mokiniai sužinojo daug įdomios ir naudingos informacijos apie Europos šalis. Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Daukševičienė susipažino mokinius su pasaulio kalbų įvairove, skirtingomis tautomis ir jų kultūra. Vyresniųjų klasių mokiniams mokytoja parengė testus, kurių tekstuose buvo pateikiama informacija apie kalbų paplitimą, dirbtines kalbas, taip pat buvo prisiminta legenda apie Babelio bokšto statybą, apie žmonių nesusikalbėjimą ir daugiakalbystės atsiradimą. Anglų ir lenkų kalbos pamokose buvo kalbama apie užsienio kalbų – anglų ir lenkų - mokymosi svarbą, kalbų mokymosi naujoves ir būdus, pristatytos angliškai kalbančios šalys, jų kultūra. Anglų kalbos mokytoja Jūratė Repčikienė su mokiniais domėjosi Europos kalbų dienos šventimu kitose šalyse, klausėsi Europos Sąjungos šalių himnų, kalbėjo apie įžymius kompozitorius ir dailininkus. Lenkų kalbos mokytoja Irena Orlova diskutavo su mokiniais apie kalbų mokymosi svarbą, apie kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą.

       Džiaugiamės, kad mokiniai noriai dalyvavo diskusijose, vaizdo medžiagos peržiūroje,  ir tikimės, kad ir kitais metais įdomiai ir smagiai paminėsime Europos kalbų dieną.   Norėtųsi priminti, kad Europa yra ir visada bus daugiakalbė. Kalbų mokymasis atveria žmonėms naujas galimybes. Tai daryti gali visi. Ačiū kalbų mokytojoms, kurios ne tik per Europos kalbų dieną, bet ir nuolat kantriai ir nuosekliai veda savo mokinius pažinimo keliu ir kviečia pažinti, draugauti ir suprasti vieniems kitus per žodį ir kalbą.

Daiva Daukševičienė,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja