Komisijos ir darbo grupės

2019-2020 M. M. KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Nr.

Darbo grupės, komisijos

Pirmininkai, nariai

1.

Geros higienos praktikos vidaus audito grupė

Božena Lavrukevič (pirmininkė)

Elvyra Lavrukaitienė, Lilija Kieras, Jolanta Garbotovič.

2.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Lucija Kašėtienė (pirmininkė)

Irena Orlova, Renata Matickienė, Renata Šuscickaja.

3.

Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo darbo grupė

Romuald Gžybovski (pirmininkas)

Renata Matickienė, Renata Šuscickaja, Lilija Kieras, Daiva Daukševičienė.

4.

Mokyklos 2017-2019 m. strateginio plano vykdymo komisija

Romuald Gžybovski (pirmininkas)

Elvyra Lavrukaitienė, Lilija Kieras, Jūratė Repčikienė, Galina Grinevič.

5.

Viešųjų pirkimų komisija

Romuald Gžybovski (pirmininkas)

ūkvedė Božena Lavrukevič, Renata Matickienė, Lucija Kašėtienė.

6.

Vaiko gerovės komisija

Elvyra Lavrukaitienė (pirmininkė);

Lilija Kieras, Renata Matickienė, Jūratė Repčikienė, Lucija Kašėtienė, Magdalena Klepka.

7.

Dokumentų ekspertų komisija (DEK)

Irena Orlova (pirmininkė);

Vida Kasperavičiūtė, Alina Burinskaja

8.

Mokyklos veiklos plano rengimo darbo grupė

Daiva Daukševičienė (pirmininkė)

Galina Grinevič, Renata Matickienė, Lilija Kieras, Violeta Naumovič, Magdalena Klepka.

9.

Mokyklos ugdymo plano rengimo darbo grupė

Elvyra Lavrukaitienė (pirmininkė)

Galina Grinevič, Božena Lavrukevič, Irena Orlova, Renata Šuscickaja, Jūratė Repčikienė, Lucija Kašėtienė, Renata Matickienė.

 

10.

Maisto išdavimo kontrolės grupė

Violeta Naumovič (pirmininkė),

Irena Orlova, Alina Burinskaja

11.

Mokytojų atestacijos komisija

Romuald Gžybovski (pirmininkas)

Lilija Kieras, Irena Orlova, Daiva Daukševičienė, Galina Grinevič.

12.

Materialinių vertybių nurašymo komisija

 

Daiva Daukševičienė (pirmininkė)

Galina Grinevič, Lilija Kieras.

13.

Materialinių vertybių užpajamavimo komisija

Renata Šuscickaja (pirmininkė)

Magdalena Klepka, Violeta Naumovič.

 

14.

Mokyklos darbo tarybos komisija

Irena Orlova (pirmininkė)

Renata Šuscickaja, Renata Matickienė.