Komisijos ir darbo grupės

DARBO GRUPĖS IR KOMISIJOS

 

 

Nr.

Darbo grupės, komisijos

Pirmininkai, nariai

1

Geros higienos praktikos vidaus audito grupė

Božena Lavrukevič (pirmininkė),

Elvyra Lavrukaitienė, Lilija Kieras, Jolanta Garbotovič.

2

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Lucija Kašėtienė (pirmininkė),

Irena Orlova, Renata Matickienė, Renata Šuscickaja, Romuald Piotrovski.

3

Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo darbo grupė

Romuald Gžybovski (pirmininkas),

Renata Matickienė, Renata Šuscickaja, Lilija Kieras, Daiva Daukševičienė.

4

Mokyklos strateginio plano kūrimo darbo grupė

Romuald Gžybovski (pirmininkas),

Elvyra Lavrukaitienė, Lilija Kieras, Jūratė Repčikienė, Galina Grinevič.

5

Viešųjų pirkimų komisija

Romuald Gžybovski (pirmininkas),

Božena Lavrukevič, Renata Matickienė, Lucija Kašėtienė.

6

Vaiko gerovės komisija

Elvyra Lavrukaitienė (pirmininkė),

Lilija Kieras, Renata Matickienė, Violeta Naumovič, Jūratė Repčikienė.

7

Dokumentų ekspertų komisija (DEK)

Irena Orlova (pirmininkė),

Daiva Žukienė, Alina Burinskaja, Vida Kasperavičiūtė.

8

Mokyklos veiklos plano rengimo darbo grupė

Elvyra Lavrukaitienė (pirmininkė),

Galina Grinevič, Renata Matickienė, Renata Šuscickaja, Lilija Kieras, Lucija Kašėtienė.

9

Mokyklos ugdymo plano rengimo darbo grupė

Romuald Gžybovski (pirmininkas),

Lucija Kašėtienė, Galina Grinevič, Violeta Naumovič, Daiva Daukševičienė, Renata Šuscickaja, Irena Orlova, Magdalena Klepka.

10

Maisto išdavimo kontrolės grupė

Violeta Naumovič (pirmininkė),

Irena Orlova,

Alina Burinskaja.

11

Mokytojų atestacijos komisija

Romuald Gžybovski (pirmininkas),

Lilija Kieras, Irena Orlova, Daiva Daukševičienė, Galina Grinevič.

 

12

Materialinių vertybių nurašymo komisija

 

Daiva Daukševičienė (pirmininkė),

Galina Grinevič, Romuald Piotrovski.

13

Materialinių vertybių užpajamavimo komisija

Lucija Kašėtienė (pirmininkė), Magdalena Klepka, Renata Šuscickaja, Violeta Naumovič.