Konkursai

Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla

 skelbia atranką dailės ir technologijų mokytojo pareigoms užimti

Skelbimo įvadas:

Pareigybės pavadinimas – dailės ir technologijų mokytojas;

Mokomoji kalba – lenkų k.;

Siūlomas darbo krūvis: 3 kontaktinės val. dailės, 6 kontaktinės val. technologijų ir 1  kontaktinė val. neformaliojo ugdymo.  

Darbo sutartis – neterminuota;

Darbuotojas reikalingas nuo 2019-11-07;

Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas, dailės ir technologijų mokytojo kvalifikacija, dirbti komandoje, turėti motyvaciją mokytis, puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Privalumai: įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, gebėjimas naudotis IKT, dalyvavimo projektuose patirtis, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais, lenkų kalbos mokėjimas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Dailės ir technologijų mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
  5. Gyvenimo aprašymas;
  6. Motyvacinis laiškas;
  7. Galima teikti rekomendacijas.

   Adresas: Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų r.

 Dokumentų priėmimo data:  nuo  2019-10-30 iki 2019-11-07

Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 Kontaktinė informacija: dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Trakų g. 39, Senieji Trakai, Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos direktoriui, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu sentrakumok@gmail.com.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia mokyklos direktorius Romuald Gžybovski tel.8 528 66 561 arba 8 600 79 778