Misija ir vizija

Mokyklos misija. Mokykla saugi, dinamiška, atvira kaitai, inovatyvi, skatinanti žinių poreikį, puoselėjanti kiekvieno vaiko individualumą, plėtojanti partnerystę ir aktyviai dalyvaujanti miesto, rajono, šalies ir tarptautiniame gyvenime.

Filosofija. Kiekvienas asmuo, besimokantis ir dirbantis mokykloje, turi visas galimybes atrasti, atskleisti ir įprasminti save.

Mokyklos vizija. Moderni, demokratijos principais besivadovaujanti, atitinkanti gyvenimo keliamus reikalavimus ir poreikius pagrindinė mokykla, kurioje kiekvienas bendruomenės narys galėtų įsigyti ir tobulinti savo kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

Vertybės. Tolerancija, demokratiškumas, pagarba, teisingumas, geranoriškumas.