Mokytojų atestacijos komisija

Mokytojų atestacijos komisijos nariai

 

Pirmininkas – Romuald Gžybovski, mokyklos direktorius.

Sekretorė - Daiva Daukševičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

Nariai:

1. Lilija Kieras, muzikos mokytoja metodininkė, geografijos vyr. mokytoja.

2. Irena Orlova, lenkų kalbos mokytoja metodininkė.

3. Galina Grinevič, priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja metodininkė.

 

Prašymas įrašyti į atestacijos programą

Prašymas atestuotis