(Extraordinary Missionary Month October 2019)

 

BEI SAVARANKIŠKAI PAGAMINTO ROŽANČIAUS KONKURSAS

Mūsų mokykloje nuolat vyksta įvairios veiklos. Dar rugsėjo pabaigoje mokiniai ruošėsi Ypatingajam misijų mėnesiui, kurio minėjimą paskelbė popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas nurodė Ypatingojo misijų mėnesio temą – „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. (Baptized and Sent: The Church of Christ on Mission in the World).

Daugiau informacijos puslapyje: http://www.october2019.va/en.html

Pamokų metu vaikai sužinojo, kad Ypatingajam misijų mėnesiui buvo sugalvotas specialus logotipas – misionieriškas kryžius, kurio tradicinės spalvos primena penkis kontinentus: raudona – Ameriką, žalia – Afriką, mėlyna – Okeaniją, geltona – Aziją, balta – Europą. Mokiniai susipažino su misionierių, šventųjų įsitraukimu į misijinę Bažnyčios veiklą.  Norint priminti, kad misijos vykdomos visame pasaulyje, pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniai visą informaciją gaudavo lenkų ir anglų kalbomis. 

Dirbant grupėse, vaikai kūrė plakatus, kuriuose atspindėjo jų įgytos žinios. Mokiniai džiaugėsi,  kad per įvairias veiklas gavo tiek įdomios informacijos.

Spalio mėnesį, per tikybos pamokas, rožinio maldoje – Šventojo Tėvo Pranciškaus prašymu  mokiniai meldėsi už misionierius ir už šalis, kuriose vyksta misijos.

Apibendrinus visas veiklas, įvyko rožančių konkursas. Jaunesni vaikai galėjo prašyti tėvelių ar senelių pagalbos, vyresnieji – patys ėmėsi darbo.  Rezultatas buvo puikus! Iš 14 dalyvių komisija paskelbė laimėtojus:

 

kategorijoje tarp 1-4 klasių:

I vietą laimėjo: Paulina (4 kl.) ir Magdalena (2 kl.)

II vieta atiteko Gabrieliai (4 kl.)

III vieta –  Oskarui (3 kl.)

Padėka – Rafalui (4 kl.)

Kategorijoje tarp 5-10 klasių:

I vieta – Ingridai (5 kl.)

Padėka – Donatui (6 kl.), Amelijai (7 kl.), Ronaldui (7 kl.)

 

Kiekvienas konkurso dalyvis atminimui gavo misionierių rožinį, diplomą ir saldžią dovanėlę. Visiems dalyviams buvo iškilmingai įteikti apdovanojimai, padėkos ir saldumynai, kuriais vaikai nuoširdžiai džiaugėsi.

Apdovanojimų rėmėjai: Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos širdies mažųjų tarnaičių seserų kongregacija.

Tokios neįprastos šventės ir konkursai ugdo vaikų jautrumą socialinėms problemoms. Kitų žmonių problemos atveria širdis ir skatina daryti gera!

Dėkojame visiems dalyviams, o jų tėveliams ir seneliams –  už pagalbą!

Kviečiame ir toliau aktyviai dalyvauti mokyklos organizuojamuose konkursuose!

Magdalena Klepka,

  organizatorė, katechetė