Mūsų mokykla ugdo jaunąją kartą skiepydama pilietiškumo principus. Esame pilietiški – kiekvienais metais dalyvaujame pilietinėje iniciatyvoje „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA‟. Džiaugiamės Tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus Ronaldo Račinsko gauta padėka ir mūsų mokyklos pedagogų gebėjimu perduoti žinią jaunajai kartai apie 1991 metų sausio įvykių prasmę Lietuvos valstybei.