Tautinių mažumų departamento LR Vyriausybės kultūros projekto

„Atverk vartus” antrasis etapas Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje

Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla dalyvauja Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Mokyklų tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir dialogo skatinimo projekte „Atverk vartus“ kartu su Vilkaviškio r. Virbalio pagrindine mokykla. Pirmasis projekto etapas vyko Suvalkijoje, Virbalio miestelyje, kai šių metų birželio 11-12 dienomis Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokiniai su mokytojomis aplankė Virbalio miestelį ir jo apylinkes.

 Antrasis projekto etapas įvyko Senuosiuose Trakuose. Spalio 1 dieną virbališkiai atvyko į Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinę mokyklą lydimi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Ingos Merkevičiūtės. Svečius pasitiko projekto vadovė R.Šuscickaja (matematikos ir informacinių technologijų mokytoja) bei organizatorės – D.Daukševičienė ir R.Matickienė (lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos) su koncertinė programa, kurią paruošė muzikos mokytoja Lilija Kieras su mokyklos dainų ir šokių ansambliu „Tęcza”. Po koncerto laukė sotūs pietūs, o tada – sparčiu žingsneliu, besidairydami į gražiai besikeičiančią, rudens paliestą gamtą,  į Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyną. Mūsų didelį būrį pasitiko sesuo Adelė, kuri aprodė vienuolyną, bažnyčią, papasakojo daugybę įdomių istorijų bei atsakė į tuo metu kilusius klausimus.

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokiniai vedė Virbalio pagrindinės mokyklos mokinius ir mokytojas Vytauto Didžiojo keliu. Tai – devyni koplytstulpiai, simbolizuojantys svarbius kunigaikščio Vytauto Didžiojo gyvenimo etapus.

Kita edukacinės – pažintinės kelionės stotelė – Užutrakio dvaras ir parkas. Ši vieta mūsų svečius suvalkiečius užbūrė savo grožiu. Nuostabius vaizdus lydėjo mokytojos Lilijos Kieras pasakojimas, suteikiantis dar didesnę galimybę pajusti XIX a. Lietuvos diduomenės gyvenimo dvasią.

Šiek tiek pavažiavę atsidūrėme Angelų kalvoje – vietoje, kur pildosi norai ir patiriami stebuklai. Kalvoje sklando gera aura, čia malonu praleisti laiką ir pakabinti savo angeliuką. Kadangi tikime stebuklais ir norų išsipildymais – pakabinome angeliuką ir mes bei išskubėjome į Trakų krašto tradicinių amatų centro organizuojamas edukacijas. Virbalio pagrindinės mokyklos mokiniai bei pedagogės susipažino su karaimų nacionaliniu pyragėliu – kibinu, sužinojo kaip jį pasigaminti bei patys turėjo galimybę išbandyti pirštų miklumą sukant kibinus. Tuo tarpu Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokiniai nukeliavo į Trakų miesto centre esantį gruzinišką restoraną „Argo“, kur išbandė save kepdami populiariausią patiekalą Gruzijoje – chačapuri.

Atsisveikinome su virbališkiais pažadėję sau, kad stengsimės nenutraukti užsimezgusios draugystės ir bendradarbiavimo. Dar liko daug neaplankytų vietų, kurias norėtume vieni kitiems parodyti.

O mūsų dar laukia – knygelės rašymas apie projekto metu aplanktytas vietas bei patirtus įspūdžius. Abiejose mokyklose vyko piešinių konkursas būsimos knygelės viršeliui apipavidalinti. Vertinimo komisija nusprendė, kad tinkamiausias piešinys būsimai knygelei – Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokinės Anos Baranovskos. Kitų dalyvių piešiniai puoš knygelės puslapius.

 

Renata Matickienė

Nuotr. Daivos Daukševičienės