Mįslė – alegorinis posakis (gr. allēgoria – kitoks nusakymas), kurio reikšmę reikia įminti, įspėti. Mįslės – lietuvių tautos išminties lobynas, kurio dėka turtinamas vaikų žodynas, gerinami kalbos įgūdžiai ir mokoma logiškai mąstyti. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo mįslių parodėlėje „Iliustruoju mįslę keturgyslę“, kuri skatino mokinius ne tik domėtis žodžių žaismu smulkioje lietuvių tautosakoje, bet kartu ir iliustruoti mįslių atsakymus.

Renata Matickienė