Balandžio 6 dieną mes, Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos ir Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos 9-10 klasių mokiniai, vykome į Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją dalyvauti integruotose praktinėse veiklose.
Veiklos buvo organizuotos remiantis Trakų Švietimo ir sporto skyriaus planu ir rajono chemijos metodinės grupės veikos planu, skatinant mokyklų bendradarbiavimą, žengiant prie Ugdymo turinio atnaujinimo per komunikavimo ir socialinių–praktinių, pažinimo bei IT kompetencijų ugdymą. Organizuojant veiklas dalyvavo trijų mokyklų mokytojai: chemijos mokytojos Dalia Bartkienė ir Vida Kasperavičiūtė bei būsima jų kolegė-studentė, praktikantė Edita Kleinaitė. Buvome išgirstos ir sulaukėme kitų mokomųjų dalykų mokytojų palaikymo: fizikos mokytojos metodininkės Elenos Šišeninos ir istorijos mokytojo Dariaus Dumčiaus.
Išvykos metu laboratorijoje dirbantys 9-10 klasių mokiniai kėlė hipotezes ir turėjo galimybę jas pagrįsti eksperimentais, ruošdami įvairių koncentracijų tirpalus, matuodami jų pH, nustatydami srovės stiprumą, įtampą ir varžą. Eksperimentatoriams darbas neprailgo, nes buvo prasmingas.
Po 1,5 valandos eksperimentinės veiklos ir įsivertinimo Mąstymo žemėlapio ir de Bono kepurių metodais, mokiniai buvo įtraukti į nerealiai sugretintą integruotą chemijos-istorijos pamoką, kurioje teko sieti cheminių reakcijų tipus su istoriniais laikmečiais. Ugdytiniai turėjo galimybę įvertinti istorinių faktų sąsają su vykstančiais cheminiai procesais.
Mokiniai kartu su mokytojais džiaugėsi prasmingomis veiklomis, naujomis pažintimis ir inovatyviomis idėjomis ateities veikloms.
VIDA KASPERAVIČIŪTĖ,
chemijos vyresnioji mokytoja,
Trakų rajono chemijos metodinės grupės pirmininkė