Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“ organizavo respublikinį priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų kūrybinį projektą „Kuriame sakmes“. Projekto tikslas – skatinti vaikų domėjimąsi
pasakojamąja tautosaka, gebėti atskirti sakmę nuo kitų tautosakos žanrų, lavinti kūrybiškumą.
Dvi mūsų mokyklos mokinės – Paulina Rimkaitė ir Gabrielia Vansovič dalyvavo kūrybiniame projekte „Kuriame sakmes“. Iš visų projekto dalyvių sukurtų darbų yra parengta elektroninė pristatymo albumo versija. Ten patalpintos ir mūsų mokyklos mokinių kurtos sakmės.
Renata Matickienė