Sausio 13-oji verčia iš naujo susikaupti bei susimąstyti. Mūsų mokyklos languose tradiciškai sužibo žvakių šviesa, primindama ir pagerbdama Laisvės gynėjų dieną. Sausio 13-ąją mes dar kartą prisiminėme paprastą tiesą: net ir maža tauta gali turėti įtakos didžiuliams procesams, jei ji vieninga kaip mūras, kaip suspaustas kumštis, jei ją vienija bendras laisvės troškimas.

Jau ne vienerius metus gražias tradicijas puoselėja ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės auklėtojos su savo vaikučiais. Mažiausieji mūsų bendruomenės nariai Sausio 13-osios minėjimą pradėjo 8 valandą ryto atminimo žvakučių uždegimu. Tai buvo jaukus penktadienio rytas, tačiau pokalbis ir prisiminimai slėpė liūdesio gaideles. Buvo kalbama apie tai, kad yra vienokia situacija, kai Tėvynė švenčia linksmas šventes, kaip ir mes gimtadienius, o yra, deja, ir kitaip, kad turime liūdėti, nes yra ir liūdnų, istorinių, mūsų valstybei svarbių įvykių. Vaikai piešė televizijos bokštą, spalvino trispalvę. Visi piešiniai buvo gražūs, o atlikti akvareliniais dažais – itin gražūs. Piešinių paroda yra labai spalvinga – joje užfiksuoti Sausio 13-osios įvykiai. Ugdytiniai aktyviai dalyvavo veikloje, diskusijoje. Sakė: „Kad laisvė, būna tada, kai laikai paukštį, bet vėliau jį paleidi, ir jis laisvai skraido.“

Pradinių klasių mokiniai labai noriai prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija‟. Visi pasipuošė neužmirštuolės simboliu parodydami, kad vertina Laisvės kovotojų auką ir yra dėkingi, jog šiandien gali džiaugtis gyvendami nepriklausomoje Lietuvoje. Įvairių veiklų metu vaikai kartu su mokytojomis prisiminė Sausio 13-osios įvykius, piešė neužmirštuoles, trispalvę. 1 klasės mokinių piešiniai papuošė Senųjų Trakų kaimo bibliotekos erdvę.

Sausio 13-oji buvo ypatinga ir vyresniųjų klasių mokiniams. Nuo ankstyvo ryto visa mokyklos bendruomenė „pražydo‟ neužmirštuolių žiedais. Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji, kurie kovojo ir žuvo už Lietuvos laisvę. Lenkų kalbos ir lietuvių kalbos mokytojos vykdė netradicines veiklas. 5-10 klasių mokiniams buvo priminti visų keturiolikos tą naktį žuvusiųjų didvyrių vardai, pavardės ir reikšmingesni jų gyvenimo faktai. Pamokų tikslas buvo išsiaiškinti ir sužinoti, kokia Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, reikšmė, kodėl mums tokios brangios žuvusiųjų aukos. Mokiniai noriai kūrė akrosticho ir haiku principu paremtus eilėraščius, piešė piešinius. Tokios patirties jie jau turi, todėl kūrybinis procesas vyko sklandžiai. Penktokų pamokos laikas sutapo su nuotolinės pamokos apie Sausio 13-osios vertybes laiku. Nepraleidome progos – prisijungėme. Klausėmės dr. Norberto Černiausko, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojo, įžvalgų apie svarbius praeities įvykius. Gal ne viskas buvo suprantama, bet „išsivertėme‟ į mums suprantamą kalbą.

Ši neeilinė diena dar kartą patvirtino, kad tolimos praeities įvykiai yra svarbūs bei aktualūs ir mažam, ir brandžiam Lietuvos piliečiui.